ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גל מועלם נגד בורגרס בר המושבה בע"מ :

24 נובמבר 2018
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
גל מועלם

ע"י ב"כ: עו"ד נחום הרפ ז

-
הנתבע:
בורגרס בר המושבה בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד ראם סיקרון

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות:
התובע הועסק בנתבעת החל מיום 05.07.2015.
יחסי עובד ומעביד בין הצדדים הסתיימו בסוף חודש אוגוסט 2016.
התובע שהה בחו"ל מיום 01.11.2016 ועד ליום 23.11.2016.
הנתבעת שילמה לתובע סך של 1,827 ₪ בגין רכיב דמי הבראה.
הנתבעת הודיעה לתובע על סיום עבודתו במכתב מיום 28.11.2016.
הנתבעת הפרישה עבור התובע לקרן הפנסיה סך של 4,454.2 ₪ לגמל וסך של 4,406.4 ₪ לפיצויים. כמו כן, נוכה משכרו של התובע סך של 4,086.7 ₪ לגמל. קופות אלה שחררה הנתבעת לרשותו של התובע בסיום העסקתו.

פלוגתאות:
מהן נסיבות סיום עבודתו של התובע והאם נסיבות אלה מזכות אותו בהפרשי פיצויי פיטורים ופיצוי בגין פיטורין שלא כדין .
האם נכונה טענת הנתבעת כי יחסי עובד ומעביד בין הצדדים נותקו החל מיום 21.09.2015 ועד ליום 31.10.2015, או שמדובר בתקופת עבודה אחת. בהתאם לכך – האם קמה לתובע זכאות לפיצויי פיטורים.
האם התלושים משקפים נכונה את האמור בהם, הן לעניין שכרו של התובע והן לעניין הזכויות הסוציאליות. בהתאם לכך – האם התובע קיבל את הזכויות המגיעות לו על פי דין: דמי נסיעות ודמי חופשה. כמו כן, האם התובע ניצל בפועל ימי חופשה בתשלום, וככל שלא – מה הסכום המגיע לו כפדיון חופשה. כמו כן, זכאות התובע לפיצוי בגין אי עריכת תלושי שכר כדין, ובאיזה שיעור.
זכאות התובע לתשלום הפרשי דמי הבראה, ובאיזה שיעור.
זכאות התובע לתשלום הפרשי פנסיה, ובאיזה שיעור.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק ייקבע להוכחות ליום 29/5/19 בשעה 9:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים.
תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, ט"ז כסלו תשע"ט, (24 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: גל מועלם
נתבע: בורגרס בר המושבה בע"מ
שופט :
עורכי דין: