ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינה ארדיטי נגד יניב זנדני :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

תובעת

רינה ארדיטי

נגד

נתבעת

יניב זנדני

פסק דין

בפני תביעה כספית בסכום של 28,909 ₪ בגין ליקויים בעבודות איטום שבוצעו על ידי הנתבע.

הרקע ותמצית טענות הצדדים
הנתבע ביצע עבודות איטום בביתה של התובעת.

לטענת התובעת, הנתבע ביצע עבודות איטום בביתה בשנת 2016 ובהמשך התגלו ליקויים בדמות כתמי רטיבות. הנתבע התחמק מאחריותו, הסכים לבצע עבודה חלקית וסירב לשאת בעלויות החומרים והעבודה ולכן היא נאלצה לשכור שירותיו של בעל מקצוע שישלים את העבודה.
עוד נטען, כי בצד הצפוני של הבית לא נעשה איטום כלל ואילו בצד הדרומי לא בוצעה רולק ה ולא נמרחה שכבת בידוד וכתוצאה מכך חלחלו מים מתחת לרצפת הבית. הנתבע הסכים להסיר חלק מהמרצפות בצד הצפוני והדרומי למרות שהרטיבות מופיעה בכל היקף הבית אך סירב להוריד את הפאנלים לאורך הבית ולבצע זפת עד לגובה הפאנל. בהמשך התחרט הנתבע ולא היה מוכן לשאת בעלויות העבודה והחומר.
לכתב התביעה צורפה ביקורת מבנה שבוצעה על ידי "הדס ביקורת מבנים בע"מ" (להן: "חברת הדס") מיום 17.5.17 לגבי בדיקת רטיבות וכן קבלות וחשבוניות.

הנתבע מצידו טען, כי העבודות בוצעו על ידו בשנת 2014 ולא 2016, כפי שטענה התובעת.
הנתבע ביקש לדחות את התביעה. ראשית, קביעות חברת הדס אינן מטילות דווקא עליו את אחריות אלא על בעלי מקצוע אחרים, שכן אינן קושרות בין הרטיבות שנמצאה לעבודות האיטום שביצע הנתבע.
שנית, התובעת לא אפשרה לנתבע לבצע בדיקות כדי לראות האם מדובר בליקויים שמקורם בעבודות האיטום שביצע הנתבע ואת תיקונים בהתאם לממצאים שיעלו בבדיקה.
שלישית, התובעת שלחה לנתבע מכתב התראה לתיקון הליקויים בספטמבר 2017 כאשר התיקונים בוצעו כבר באוגוסט 2017 מה שמלמד שמדובר בתביעת סרק.
רביעת, לא הוגש דו"ח שמאי אודות עלות התיקונים שבוצעו, כנטען בכתב התביעה.

בתום הדיון קבעתי, כי על התובעת להגיש את העמוד האחרון לממצאי חברת הדס שלא צורף לכתב התביעה וכן אפשרתי לתובעת להגיש תמונות שלא צורפו לכתב התביעה.
התובעת הגישה המסמכים וצירפה להם הסברים וטענות ולכן אפשרתי לנתבע להשיב בתוך 14 ימים אך זה לא מסר תגובתו נכון למועד כתיבת פסק הדין.

דיון והכרעה
אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובעת נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובעת להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעת העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחרמיום 11.6.2002תיקון מס' 11 ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, ושמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה, כי דין התביעה להידחות.

על פי ממצאי חברת הדס, בנקודה שנבדקה על ידם בחצר עלה שברצפת הבטון לא נעשה איטום, ושיציקת הבטון אינה אטומה, מתחת לרולקה עובר צינור וכי בנקודה עליה הצביעו בתמונות שצורפו ישנו חור ברולקה והצביעו על כיוון חדירת המים (סעיף 2 לחוות הדעת). עוד נמצא, כי קיימות חדירות מי גשם מהחל ון (סעיף 3 לחוות הדעת), וכי ישנן יציאות מים בין אבני החיפוי עקב איטום קירות לקוי ואיטום חלונות לקוי ועל כן המליצו לבצע התזה (סעיף 4 לחוות הדעת). משכך, ממצאי חברת הדס לא מתייחסים לעבודת הנתבע רק בנוגע לסעיף 2, חדירת מים בחצר בנקודה שנבדקה ומאחר שהנתבע לא ביצע את יתר העבודות הרי שאין לו כל אחריות לגבי הרטיבות באיטום לקוי של הקירות והחלונות.

התובעת מסרה בעדותה בפניי, כי חברת הדס לא הייתה אמורה לבצע את ההתזה למציאת מקור הרטיבות אלא הנתבע. הנתבע פתח בנקודה מסויימת, הקודה שנבדקה על ידי חברת הדס והיה ברור שלא בוצעה רולקה, אך הנתבע לא הסכים לפתוח מסביב לבית כדי לראות אם ביתר המקומות הוא עשה רולקה ואיטום כנדרש, אף שישנה רטיבות גם באזור המטבח. יצוין, כי חברת הדס לא מצאה רטיבות באזור המטבח.
לדברי התובעת הנתבע "לא עשה איטום טוב. יש מקומות שלא היה בכלל זפת ולא כלום..." (עמ' 2 שורות 16-17).
לתובעת לא היו הסברים כיצד ניתן ללמוד מהקבלות שצירפה את טיב העבודה שבוצעה בהעדר כל פירוט לגבי תוכן העבודה שבוצעה והקשר שלה לעבודות שביצע הנתבע (עמ' 2 שורות 31-34).

הנתבע אישר, כי התובעת פנתה אליו בתלונה בקשר לרטיבויות. עוד אישר הנתבע, כי התמונה בסעיף 2 בחוות הדעת של חברת הדס היא פתח שהוא פתח כדי לבדוק את תלונת התובעת. לדבריו, גם לפי ממצאי חברת הדס יש רולקה אלא שלטענתם היא לא אטומה דיה והוא חולק על חוות דעתם. הוא הציע לתובעת לבצע הצפה כהמלצת חברת הדס כדי לדעת את מק ור הרטיבות אך התובעת לא הסכימה.
התובעת בתגובה טענה, כי הנתבע הוא שסירב לבצע הבדיקה אך אין בידי לקבל טענה זו, שכן התובעת לא ביצעה המלצה זו של חברת הדס לא באמצעות הנתבע ולא באמעצות בעל מקצוע אחר. לשיטת התובעת " אם הייתי עושה המטרה כשכל הבית פתוח זה אסון כל הבית היה נרטב לי" (עמ' 4 שורה 2) אך ברור שבפועל בדיקה זו לא בוצעה בשום שלב ולכן אמירה זו מחזקת את טענת הנתבע, כי הבדיקה לא בוצעה על ידו נוכח סירובה של התובעת. בכך מנעה התובעת את היכולת לברר את מקור הרטיבות ושאלת האחריות של הנתבע לאותן רטיבויות.
לדברי הנתבע ללא ביצוע המטרה או הצפה לא ניתן לדעת האם מדובר בליקוי באיטום אם לאו.
עוד טען הנתבע, כי התובעת נהגה בחוסר תום לב כאשר פנתה אליו בהתראה באמצעות עו"ד לתיקון הליקויים בספטמבר כאשר לפי הקבלות העבודות בוצעו על ידי איש מקצוע אחר כבר בבחודשים יולי-אוגוסט. עיון בנספח ב' לכתב ההגנה מעלה, כי מכתב ההתראה שנשלח מהתובעת לנתבע הוא מיום 11.9.17 בעוד הקבלות שצורפו הן עבור עבודות שבוצעו בחודש אוגוסט 2017. קבלות אלה לא מפרטות מה ן העבודות שבוצעו ובוודאי אינן מפרטות את הליקויים שנמצאו על מנת שניתן יהיה לקשור אותן ל עבודות שביצע הנתבע. כמו-כן לא צורף דוח שמאי ממנו ניתן ללמוד על עלותן של העבודות שבוצעו בבית התובעת .

הנתבע חלק על חוות הדעת של חברת הדס אך לא הגיש חוות דעת נגדית. יחד עם זאת, אני סבורה, כי לא די בתמונות שצורפו לחוות הדעת על מנת לקבוע כי לא נעשה איטום ברצפת הבטון על ידי הנתבע ובוודאי שאין בכך להוכיח קשר סיבתי בין הרטיבויות שנמצאו לעבודות שבוצעו על ידי הנתבע.

אף אם אקבל את האמור בממצאי הבדיקה של חברת הדס כי ברצפת הבטון בחצר לא נעשה איטום ויציקת הבטון אינה אטומה כמפורט בסעיף 2 , לא עלה בידי התובעת להוכיח, כי הנזקים שנמצאו מקורם בעבודות איטום שביצע הנתבע, ואף אם נפל פגם בעבודת האיטום בחצר, הרי שלא הוכח הקשר הסיבתי בין זה לבין הרטיבויות שנמצאו. כמו-כן לא הוכחו העלויות של העבודות שבוצעו והקשר הסיבתי שלהן לעבודות שביצע הנתבע.

התובעת מבססת את תביעתה על קביעות המומחה מטעם חברת הדס אלא שלטעמי ממצאי הבדיקה מטילים האחריות לפתחם של בעלי מקצוע שונים ובכל מקרה על מנת להסתמך על ממצאיה היה צריך להשלים את הבדיקות עליהם המליצו , כדי לקשור בין הרטיבויות לעבודה שביצע הנתבע.

התובעת אישרה, כי הבדיקות שהומלצו בחוות דעת חברת הדס לא בוצעו, כך שלא בוצעה המטרה או הצפה לבדיקת מקור הרטיבויות.

הלכה היא, כי התובעת נדרשת להוכיח את עובדות התביעה, את אחריות הנתבע וגם את שיעור הנזק כדי להשיב המצב לקדמותו ואין להשאיר זאת לאומדנו של השופט (ע"א 355/80 אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, (9.3.81)).

עוד נפסק, כי במקרים שבהם התובע יכול היה להביא נתונים מדויקים באשר לסכום הנזק ולא עשה כן, לא יוכל לזכות בפיצויים בגין נזק זה (ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (27.7.08)).

ברע"א 10124/17 אשקר נ' סלימיאן ((‏30.1.2018), פסקה 5) נקבע, כי לא ניתן לקבוע את שיעור הפיצוי על דרך האומדנה אלא במקרים חריגים:
"אכן, במצבים שבהם קיים קושי – מובנה או פרטני – בהוכחה מלאה ומדויקת של שיעור הנזק, ניתן יהיה להסתמך על התשתית הראייתית החלקית שהוצגה בפני בית המשפט לצורך עריכת אומדנה...
אולם, במצבים שבהם טיבו ואופיו של הנזק מאפשרים להוכיח אותו באמצעות נתונים מדויקים, תובע שלא השכיל להרים את הנטל לא יזכה בפיצוי "על אף תחושת אי הנוחות" שבהותרתו בידיים ריקות...".

חברת הדס קבעה כי "אומדן כספי ניתן לקבוע לאחר קבלת תוצאות של בדיקות" אלא שבדיקות כאמור לא בוצעו לא על ידי חברת הדס ולא על ידי בעלי המקצוע שביצעו תיקונים לטענת התובעת, כך שלא ברור הקשר הסיבתי בין התיקונים לעבודות שביצע הנתבע.

בשים לב לקביעות בתי המשפט בעניין אשקר, אניסימוב ושוורץ, אני סבורה, כי היה על התובעת להוכיח את שיעור הנזק בראיות מדויקות בכל הנוגע לנזקים הנוגעים לאיטום בחצר, וכי לא ניתן לפסוק פיצוי על דרך האומדנה.

סירובה של התובעת לעריכת הבדיקות המטרה והצפה פועל לרעת התובעת שכן זו הדרך היחידה של הנתבע להתמודד עם טענותיה ושלה עצמה להוכיח את הקשר הסיבתי בין העבודות שביצע הנתבע לרטיבויות שנמצאו בבדיקת חברת הדס.

הלכה היא, כי "ככלל, אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו" (ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ (8.1.90), עמ' 244), וכי "מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לכך הסבר סביר – ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו" (ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ (14.11.90), עמ' 603).

נוכח כל האמור לעיל, התביעה נדחית. בנסיבות העניין לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

מי מהצדדים שאינו מרוצה מתוצאת פסק הדין רשאי לפנות תוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי בלוד ולבקש רשות להגיש ערעור על פסק הדין.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רינה ארדיטי
נתבע: יניב זנדני
שופט :
עורכי דין: