ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. א. חוף השרון נגד משה פוירשטיין :


בפני כבוד ה רשמת שלי רוזמן פרקש

מבקשת

מ. א. חוף השרון

נגד

משיבים

  1. משה פוירשטיין – יורש המנוח דב פוירשטיין
  2. יוסף יעקובי

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב תביעה.
עניינו של ההליך בנחלה במושב בצרה אותה רכש המשיב 2 בשנת 2008. המבקשת הגישה ביום 18.1.16 תביעה כספית בסך 509,203.13 ₪ כנגד המשיבים בהליך של סדר דין מקוצר. המשיב 1 היה לנתבע 2 בכתב התביעה המקורי אולם בכתב התביעה המתוקן הוא נותר נתבע בכובעו כיורש המנוח בלבד נוכח הליך כינוס משנת 2012 אשר הסתיים בהפטר בשנת 2016. עד למועד הגשת התביעה המקורית, היה רשום המנוח כמחזיק אצל המבקשת מבלי שהודע לה על שינוי מחזיק.
לאחר 3 דחיות מועד הדיון לבקשת הצדדים, התקיים 7.9.17 דיון ראשון בתיק. הצדדים ביקשו במעמד זה שהות על מנת לבוא בדברים. בחלוף כשנתיים ממועד פתיחת ההליך, ביום 16.1.18 התקיים לפניי דיון לגופו של עניין במעמד הצדדים. הצדדים ניסחו מתווה מוסכם ונדמה היה כי פתרון המחלוקת נמצא בהישג יד. חלף הגשת הסכם פשרה, הגישה המבקשת-התובעת, בקשה לתיקון כתב התביעה.
לטענת המבקשת, לאחר הדיון נערכו מספר פגישות עם המשיב 2 ומי מטעמו ואף נערך סיור בנכסים. במסגרת פגישות אלה מסר המשיב 2 לידי המבקשת העתקי הסכמי שכירות ובעקבות כך נערכה בדיקה מקיפה של כל טענות המשיב 2. לאחר הבדיקות שנעשו, תוקנו חיובי המשיב 2 בהתאם להסכמות הצדדים שבדיון ובהתאם לטענות המשיב 2. ביום 22.3.18 נשלחה לב"כ המשיב 2 טיוטת הסכם פשרה, אשר כללה חוב אשר תפח לסך 965,248.29 ₪. ביום 4.7.18 נשלחה לב"כ המשיב 2 טיוטה סופית של הסכם הפשרה לחתימה, אך זו לא נחתמה. מכאן בקשת התיקון.
תמצית טענות המשיב 2, כי הלה שילם באיחור חובות שאינם שנויים במחלוקת רק כי המבקשת סירבה לקבל תשלומים אלה במועד . עוד טען המשיב 2 כי הודיע בזמן אמת למבקשת אודות המחזיקים השוכרים. בנוסף, טען המשיב 2 כי לא הושג הסכם בין הצדדים וכי הוא כלל לא נטל על עצמו את כל חובות העבר של השוכרים.
בהתאם להוראות תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט להתיר תיקונם של כתבי טענות בכל עת על מנת להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקות בין בעלי הדין. בשורת פסקי דין נפסק כי יש לנקוט בגישה ליברלית בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, וזאת על מנת לאפשר לבעלי הדין להעמיד לבירור את השאלות האמתיות הטעונות הכרעה ועל מנת לייעל את ההליך המשפטי. כמו כן, נדיר הפגם הדיוני אשר אינו ניתן לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות הולמת.
הלכה פסוקה, כי בבוחנו בקשה לתיקון כתב-טענות, על בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את התנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה, פוטנציאל הפגיעה ביכולתו של הצד שכנגד להתגונן מפני הטענות המועלות בבקשת התיקון, מידת התועלת שיש בתיקון וכן האם היעתרות לבקשה תגרום להכבדה, להארכת הדיון או לסרבולו.
התנהלותה של המבקשת תמוהה. מקובלות עליי בהקשר זה טענות המשיב 2 לעניין אמות המידה והחובות החלות על רשות מנהלית. עם זאת, ראשית, הגם ש ההליך מתנהל בסדר דין מקוצר מזה כ- 3 שנים, עדיין מדובר בשלב מקדמי של ההליך. שנית, הגם שעולים סימני שאלה מהתנהלותה של המבקשת, לא שוכנעתי כי התנהלותה מעידה על חוסר תום-לב. אינני שוללת את האפשרות שהתנהלות זו תילקח בחשבון במסגרת ההליך העיקרי כחלק ממארג הנסיבות של ההליך, אך לא מצאתי לחסום את המבקשת בשלב זה של ההליך, בדרך של דחיית הבקשה לתיקון כתב התביעה.
על יסוד מכלול האמור לעיל, דין הבקשה להתקבל.
המבקשת תישא בהוצאות המשיב 2 בגין התיקון בסך 2,500 ₪, בתוך 30 יום מהיום.
ההליך הוגש בסדר דין רגיל.
כתב הגנה יוגש עד יום 25.12.18.
תואיל המזכירות לקבוע מותב ולייתן הוראות להמשך.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. א. חוף השרון
נתבע: משה פוירשטיין
שופט :
עורכי דין: