ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירביט חברה לביטוח בע"מ נגד יורם חביב :

לפני כבוד הרשמת בכירה ויג'דאן חליחל

התובעת:

שירביט חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעים:

1.יורם חביב
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפניי תביעת שיבוב בסך של 6,306 ₪, בגין תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה, בעקבות נזקי רכוש שנגרמו מתאונת דרכים שארעה ביום 24.5.2015.

התובעת הייתה המבטחת של רכב מספר רישוי 2681768 (להלן: "רכב התובעת"). נתבע 1 היה הנהג ברכב מספר רישוי 7452167 המבוטח אצל הנתבעת 2 (להלן: "רכב הנתבעים").

על פי הנטען בכתב התביעה, התאונה התרחשה עת עצר רכב התובעת בצדו הימני של הכביש, הגיע רכב הנתבעים בנסיעה לאחור מהמסלול הנגדי בחוסר זהירות, פגע ברכב התובעת, הסב לו נזקים וברח ממקום התאונה.

לכתב התביעה צורפה הודעה על תאונה מיום 25.5.2015, בה נרשם "הגעתי לשער הכניסה לקיבוץ עברתי את השער וחניתי מצד ימין שאני ממתין לחבר שיגיע רכב צד ג' בא ברברס בנתיב הנגדי ונכנס בי בצד ימין אחורי עד הכנף הקדמי צד ג' ברח עם רכבו ורק לאחר שרכב משטרה בא אתרו את הנהג והוא נתן לנו פרטים (ההודעה לא חתומה).

על פי הנטען בכתב ההגנה, הנזקים הנתבעים אינם כתוצאה מהתאונה אלא מדובר בנזקים קודמים. כמו כן, נטען כי רכב הנתבעים נסע קלות ובאיטיות לאחור ונגע בקצה הראי בצד ימין של רכב התובעת.

דיון והכרעה:

הואיל ומדובר בתביעה בסדר דין מהיר, ינומק פסק הדין באופן קצר ותמציתי, בהתאם לקבוע בתקנה 214 ט"ז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.
אין מחלוקת כי נהג הנתבעים אחראי לתאונה. אולם, לטענת הנתבעים הנזקים הנטענים למעט הנזק בראי, לא נגרמו מהתאונה מושא התביעה. כמו כן, נתבעת 2 טענה בדיון כי עלות תיקון הראי היא נמוכה מההשתתפות העצמית ולכן חב' הביטוח אינה נותנת כיסוי ביטוחי. בדיון טען ב"כ הנתבעים כי אין מחלוקת לגבי השומה, אלא המחלוקת היא האם הנזק הוא כתוצאה מנזק קודם או לאו.

נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעיד בפני נהג רכב הנתבעים ועד נוסף מטעמו. נהג רכב התובעת לא התייצב לדיון למרות שזומן כדין .

על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לרבות תמונות הנזק לרכב, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקחת בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה. ואנמק-

ראשית אציין, כי לא מצאתי לתת אימון בגרסת נהג רכב הנתבעים. הגרסה שמסר הייתה מתחמקת ואין היא מתיישבת עם מוקד הנזק ברכב הנתבעת כפי שצוין בטופס ההודעה על תאונה מטעם הנתבעים. נהג רכב הנתבעים, העיד כי כתוצאה מנסיעה לאחור ברכב שבו נהג, ניתנה מכה למראה. לטענתו נהג התובעת לא רצה לזוז והוזמנה משטרה. לגבי אופן התרחשות התאונה ומיקום הנזק ציין: "ת.היה לי וו באוטו שהווו בלבד נתן מכה בגובה המראה. לא היה שום דבר למטה. כך שהוא לא יכול לתת למטה מכה" (עמוד 4, שורות 22-31 לפרוטוקול).
גם בחקירתו הנגדית, כשנשאל אם הסתכל על רכב התובעת לפני התאונה וטען שלא. כשנשאל אם הוא יכול לשלול שהיו לו נזקים קודמים לפני התאונה, מסר שלא ראה ואינו יודע. בהמשך כשנתבקש להסביר מדוע בטופס ההודעה על תאונה צוין כי לרכב היו נזקים קודמים השיב " אני לא יודע, תשאל אותם". לשאלת בית המשפט בעניין זה העיד : "אחרי התאונה לא ראיתי שום דבר יוצא דופן, יצאתי עם הנהג השני רק ראינו בשמשה כי היה לנו בדלת האחורית גולה כי היתה בגובה המראה ולא היתה בגובה התחתון שמראה פה." (עמוד 5 שורות 9-32 לפרוטוקול).

נתתי דעתי לעדות העד מטעם הנתבעים (אחראי על נהג הנתבעים) אשר טען כי הוא עמד במרחק כמה מטרים ממקום התרחשות התאונה, לטענתו לאחר התאונה הסתכל על הרכב וראה הפגיעה הייתה במראה בצד הימני שלה. בנוסף הוא הסביר כי הסגר שפגע ברכב התובעת, בולט כ- 4 ס"מ. גרסה זו של העד אינה מתיישבת עם ההודעה על תאונה מטעם הנתבעים, בה צוין כי "מבוטחנו טוען כי היו נזקים קודמים לרכב" וגם אינה מתיישבת עם תיאור הנזק ברכב הנתבעים באותה הודעה לפיה הנזק הוא " קל אחורי ימני בקצה הדלת". אם אכן רק ה"וו" פגע ברכב התובעת אז כיצד נגרם נזק זה לרכב הנתבעים.
לאחר ששמעתי ועיינתי בראיות הצדדים, מצאתי לקבל את גרסת התובעת לעניין הנזק. בדיון הרחיב נהג הנתבעים את הגרסה שנמסרה בטופס ההודעה על תאונה וטען כי חלק "הוו" ברכבו הוא שפגע ברכב התובעת. נהג רכב הנתבעים לא ידע לתת תשובה אם הייתה פגיעה קודמת ברכב התובעת משלא ראה את הרכב לפני כן , גם לא ידע לתת הסבר לגרסה שניתנה בהודעה מטעם הנתבעים לחברת הביטוח. אוסיף, כי מהתמונות של רכב התובעת עולה כי הפגיעות בצד הימני של הרכב הן משתלבות היטב עם תיאור הנזק ברכב הנתבעים בהודעה מטעמם וגם מתיאור התרחשות התאונה על ידם.

לאור האמור לעיל, משעה שאין חולק כי רכב התובעת נפגע באשמת נהג רכב הנתבעים במהלך הנסיעה לאחור, ועל כן חלה עליו האחריות המוחלטת מכוח סעיף 45 לתקנות התעבורה, תשכ"א -1961, ומשעה שתרחיש הגרימה לכל הנזקים הנטענים על ידי התובעת, סביר והגיוני ואין כל אינדיקציה לנזקים קודמים, יש לקבל את טענת התובעת לגבי היקף הנזקים שנגרמו.

באשר להיקף הנזק, לכתב התביעה צורפה חוות דעת שמאי מיום 12.6.2015 לפיה אושרה החלפת דלת קדמית ימנית מקורית מאחר ולא קיים תחליף. לרכב נגרם נזק בדלת הזזה ימין ונגרם נזק לחלקו הימני של הרכב. הנתבעת תבעה את סכום הנזק בניכוי השתתפות עצמית – בסה"כ 6,306 ₪. מאחר והנזק הנטען נתמך בחוות דעת שמאי רכב מטעם התובעת, ומאחר שהנתבעים, לא הגישו שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ולהוכיח את טענתם בדבר נזקים קודמים, ואף לא הודיעו על רצונם לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, על פי תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

נוכח האמור לעיל, יש לחייב את הנתבעים באמצעות נתבעת 2, לשלם לתובעת סך של 6,306 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, אגרת משפט ששולמה ,שכר עדים כפי שנפסק במהלך הדיון וכן שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪..
129371הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.
54678313המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כח הצדדים.
ניתן היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
נתבע: יורם חביב
שופט :
עורכי דין: