ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צעירי אגודת חב"ד נגד הראל ארנון :

בפני כבוד ה שופטת ענת זינגר

המבקשת (התובעת)

צעירי אגודת חב"ד

נגד

המשיב (הנתבע)
הראל ארנון (מנהל עיזבון)

המבקשת באמצעות עו"ד שרון גושן ועו"ד אמיר גולדפרב.

המשיב באמצעות עו"ד ד"ר הראל ארנון ועו"ד מוריה אייכנשטיין.

החלטה

צודק הנתבע בטענתו כי אין יסוד לבקשה לעיכוב תשלום שכ"ט עו"ד אשר נקבע בפסק הדין.

הכלל הוא כי לא מעכבים ביצוע של חיוב כספי והדברים אף יפים יותר עת מדובר בתשלום שנפסק כהוצאות המשפט. ר' הפסיקה שהובאה בסעיף 3 לטענות הנתבע וכן ע"א 9394/12 מזיבובסקי נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (8.1.13).

חוץ מאמירה בעלמא, לא הובאה כל ראיה כדי לתמוך בטענה כי אם לא יי נתן עיכוב ביצוע, יהא קושי לקבל בחזרה את הסכום שנפסק, או חלקו. הבקשה לא נתמכה בתצהיר, בעוד עלה בעת שמיעת התיק כי לעיזבון מספר נכסים בארץ ועובדה זו גם אושרה בתצהיר אשר תמך בתגובת הנתבע.
באותו תצהיר נאמר עוד כי יש לעיזבון בארץ גם כספים " בשווי רב העולה עשרות מונים על גובה ההוצאות שנפסקו לטובתו בפסק הדין" (ס' 2 לתצהיר).

צודק הנתבע בטענתו כי השיקולים בעת דיון בבקשה לעיכוב ביצוע אינם משתנים רק מחמת העובדה שהזוכה הוא תושב חוץ. ר' בהקשר זה בש"א 11287/04 כרמל מרקעים בע"מ נ' Herlitz Intrnational Trading AG (30.12.04) ; רע"א 1260/12 Special Metals Wiggin limited נ' נתנאל (5.7.12) ; והחלטה שניתנה אך לאחרונה בע"א 7453/18 עמאר נ' מזרחי (6.11.18) .
האמור יפה בבחינת קל וחומר עת שאלמנת המנוח אומנם מתגוררת בחו"ל, ברם הנתבע הוא העיזבו ן ולא היורשים ול עיזבון יש בארץ נכסים וממון (אף אם נתעלם מנכסים של יורשים נוספים , כמו אם המנוח).

לטעמי ייתכן ואין צורך בנסיבות אלה להידרש לשאלת סיכוי הערעור שכן אפילו יונח כי זה יתקבל לא נראה כי יהא קושי לקבל בחזרה את הכספים או חלקם. עם זאת, כדי שלא תימצא מלאכתנו חסרה, אני מאמצת על דרך ההפניה את האמור בתגובת הנתבע באשר לסיכויי הערעור, כמפורט בסעיפים 9-5 לתגובה. מעבר לאמור שם אוסיף כי בחלק של הבקשה העוסק בסיכויי הערעור, לא רק שהובאו טיעונים אשר המבקשת מנועה מלטעון מאחר וויתרה עליהם בערכאה זו (כך בעיקר הטענה כאילו דובר בעסקת מתנה (ר' בניגוד לכך לדוגמא סעיף 14 לבקשה), אלא גם הובאו טענות אשר לא הוכחה התשתית הראייתי הנדרשת להן (כך לדוגמא הטענה כאילו בוצעו כבר עבודות חשמל, הנדסה, בטיחות אתר העבודות, עץ, תשתיות, זכוכיות , מערכות שמע ומולטימדיה או אף קבלת הצעות ביחס לאלה, ר' סעיף 13 לבקשה). באשר לטענות הספורות הרלוונטיות, הרי שלטעמים לדחייתן , ניתנה הנמקה רחבה פסק הדין גופו ואין צורך לחזור על הדברים. בהמשך לכל האמור איני מעריכה כי סיכו יי הערעור גבוהים.

אין רלוונטיות לענייננו לעובדה שבית המשפט הורה לתובעת להפקיד ערובה להוצאות משפט (ר' הטענה בסעיף 10 לבקשה). כפי שניתן לראות באותה בהחלטה מיום 11.8.16, זו הושתתה על מהות היות התובעת עמותה (באופן שמבחינה מהותית ראוי לפנות לסעיף 353 א' לחוק החברות) ועל חששות באשר ליכולותיה הכספיות. החלטה זו אינה נוגעת לענייננו, מעבר לכך שיש אכן היום דרך בפני הנתבע לקבל את שנפסק לו.

ככל שיטען כי נפסק שכ"ט עו"ד בסכום גבוה, אפנה לאמור בפסק הדין (ר' שם עמ' 34) ואדגיש שוב כי הנכסים שהיו נתונים בסיכון ואשר עשיה בהם עוכבה, הכול מחמת הליך זה - הם בשווי אשר הוערך בין 10,000,000$ לבין 15,000,000$.

בהמשך לכל האמור הבקשה אפוא נדחית.

המבקשת תשלם למשיב הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צעירי אגודת חב"ד
נתבע: הראל ארנון
שופט :
עורכי דין: