ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גילה מלכה נגד ליעז מסחר והשקעות בע"מ :

לפני כבוד השופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המערערת :

גילה מלכה
ע"י עו"ד ישראל בודה

נגד

המשיבה:

ליעז מסחר והשקעות בע"מ
ע"י עו"ד חובב רוסק

פסק דין

1. ערעורה של החייבת בתיק הוצל"פ 525697-11-16 על החלטתו מיום 8.3.18 של כבוד רשם ההוצל"פ גיא סמולרצ'יק שדחה את בקשתה של המערערת לעיכוב הליכים ולביטול הפינוי.

המשיבה הגישה תגובה מפורטת ועותרת לדחייתו של הערעור ולחיובה של המערערת בהוצאות, מהנימוקים המפורטים בתגובה.

2. בדיון מיום 22.4.18 הציג ב"כ המערערת החלטה שנתנה בתיק פש"ר של בעלה של המערערת ולפיה ניתן סעד זמני האוסר דיספוזיציה בנכס וטען כי אין לדון בערעור כל עוד לא יקבע ביהמ"ש המחוזי כי ניתן להמשיך בהליכי המימוש.
בהחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 13.11.18 אושר המשך ההליכים בתיק הערעור ולאור זאת נקבע דיון לתאריך 25.11.18 במסגרתו הציגו ב"כ הצדדים את טיעוניהם.

3. תיק ההוצל"פ נפתח לביצוע פסק דין שניתן בתיק אז 49752-02-15 ביום 9.2.16.
בפסק הדין נקבע מפורשות:
1. אכיפת השעבוד שנעשה ע"י המערערת לטובת המשיבה בנכס הנדון.
2. לשם אכיפת השעבוד, מימוש ומכירת זכויות המערערת בנכס, מונה ב"כ המשיבה לכונס נכסים על זכויות המשיבה בנכס.
3. ביהמ"ש קובע כי הנכס יימכר כפנוי מכל אדם וחפץ וניתן צו פינוי, ללא צורך בהמצאת דיור חלופי למערערת.

יצוין, כי פסק הדין ניתן בהסכמת הצדדים כאשר המערערת מיוצגת על ידי עורך דין.

בתאריך 19.5.17 ניתנה החלטת רשם ההוצל"פ וצוין כי הנכס אמור להימכר כפנוי וללא צורך במתן דיור חלוף למערערת.
גם בהחלטתו מיום 6.3.18 ציין הרשם שעל פני הדברים אין מקום לקביעת דיון בסוגית הדיור החלוף.

4. בנוסף, יצוין כי לאחר שניתן פסה"ד ונפתח תיק ההוצל"פ חתמה המערערת ביום 6.8.17 על הסכם במסגרתו אישרה את אכיפת השיעבוד ומכירת הנכס כפנוי כאשר עוה"ד שלה ציינו כי חתמה לאחר שהוסבר לה והבינה את כל המשמעויות המשפטיות של ההסדר.

להסכם האמור קדמה חתימת המערערת על ערבות וכתב הסכמה ובו צוין מפורשות כי הינה מוותרת על ההגנות לפי חוק הגנת הדייר וחוק ההוצל"פ (סעיפים 33 ו- 38 לחוקים הנ"ל).

פסה"ד האמור ניתן על בסיס הסכם מיום 28.1.16 ובו נקבע כי הנכס ימכר כפנוי ללא צורך בהמצאת דייר חלוף.

5. ב"כ המערערת טוען כי פסה"ד קבע שהמשיבה זכאית לאכוף את השיעבוד ובמקרה כזה היה על המשיבה לרשום משכנתא על בסיס המסמכים החתומים שהיו בידיו או לחלופין לרשום משכון ולא לעשות קיצור דרך ולבקש מימוש ללא רישום.

עוד נטען כי עפ"י חוק ההוצל"פ ניתן לממש שיעבוד רק במשכנתא רשומה או במשכון רשום וכך היה על המשיבה לנהוג גם אם מחזיקה בפסק דין וגם אם רשומה לטובתה הערת אזהרה חיובית.

כן טוען ב"כ המערערת כי בכל מקרה היה על רשם ההוצל"פ לקיים דיון ולברר את טענת ההגנות של בית המגורים, שכן זו זכות קוגנטית שלא ניתן לוותר עליה ואם ויתרו אין הויתור תופס וגם ביהמ"ש שנתן את פסה"ד כפוף לזכות הדיור החלוף.

6. ב"כ המשיבה מפנה ללשונו החד משמעית של פסה"ד הקובע מימוש ללא דיור חלוף. בנוסף, נטען כי הערת אזהרה חיובית יש לראותה כמעין שיעבוד רשום המאפשר מימוש בהוצל"פ ובענייננו יש גם הערת אזהרה וגם פסק דין וגם מסמכים רבים בהם ויתרה המערערת במודע על הזכות לדיור חליפי והתנהלותה של המערערת מהווה חוסר תום לב שיש לדחותו.

ב"כ המשיבה אף מפנה להחלטת ביהמ"ש מיום 16.3.17 (שנה לאחר מתן פסק הדין) לפיה יש לפעול בלשכת ההוצל"פ לצורך ביצועו של פסה"ד שניתן.

7. גם אם תתקבלנה טענותיה של המערערת לעניין אי הבנתה את הויתור על דיור חלוף, לרבות הצורך לקיים דיון בעניין זה ואף בשאלת הקוגנטיות של הזכות, עדיין אין בידי לקבל את הערעור.

הלכה פסוקה כי רשם הוצל"פ תפקידו האחד והיחיד הינו לבצע פסקי דין של בתי משפט כמו גם לבצע משכנתא רשומה או משכון שנרשם כדין.

משמוצג בפני רשם ההוצל"פ פסק דין שתוכנו ברור ואינו טעון הבהרה, אין לו לרשם אלא לבצע את פסה"ד ככתבו וכלשונו ולא "להציץ מאחורי הפרגוד" ולבחון את סבירות פסה"ד ו/או את נכונו תו עפ"י דין.

8. את כל הטענות שמעלה כיום המערערת בלשכת ההוצל"פ היה עליה להעלות בפני ביהמ"ש שנתן את פסה"ד ו/או בהליך עצמאי לביטול ההסכמות על בסיסן ניתן פסק הדין.

יש יותר משמץ של חוסר תום לב של בעל דין החותם על מסמך ואח"כ מאשרר את תוכן אותו מסמך ולבסוף מעלה טענות כנגד מה שהסכים ל ו,ולא פעם אחת.

9. כאמור אין לנו עניין בביצוע משכנתא או בביצוע משכון אלא בביצוע פסק דין שחלקו האופרטיבי ברור, מובן וחד משמעי ואין לו לרשם ההוצל"פ אלא לבצעו.

אינני סבור שעלי להידרש לשאלת הקוגנטיות של הדיור החלוף שכן את הטענה על המבקשת להעלות בפני ביהמ"ש ולא בפני רשם ההוצל"פ שאינו אלא זרוע מבצעת.

10. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הערעור, המערערת תשלם למשיבה את הוצאות הערעור בסך של 3,500 ₪.

המשיבה רשאית להמשיך בהליכי המימוש בתיק ההוצאה לפועל.

המזכירות תמציא העתק פסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, י"ח כסלו תשע"ט, 26 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גילה מלכה
נתבע: ליעז מסחר והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: