ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין געפר עווד נגד סאמר דעאס :

25 נובמבר 2018
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובע:
געפר עווד
ע"י ב"כ עו"ד ליאת פרי
-
הנתבעים:

  1. סאמר דעאס
  2. ד.ס. הנדסה בניה ותשתיות בע"מ

הנתבעים 1-2 ע"י ב"כ עו"ד אמג'ד דעאס
3. עומר רשיד

החלטה

1. איני מוצא מקום בשלב זה ליתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבע 3 וזאת מאחר ואני סבור שיש להוכיח את התביעה בטרם מתן פסק הדין (ראו בנדון דברי כבוד השופט סולברג בתיק רע"א 8837/15 מוניות קו 51 בע"מ – טקסי המרכז בע"מ ואח' (ניתן ביום 10.4.16): "סבורני כי בעניין שלפנינו מוצדק בהחלט לדרוש את הוכחת הסכום הנתבע, שעה שבירור זה עומד להעשות בלאו הכי ביחס ליתר המשיבים שהתגוננו. במצב כזה, קבלת מלוא סכום התביעה כלפי מי שלא התגונן במועד עלולה לעמוד בסתירה לקביעות מאוחרות יותר במהלך המשפט, שתיקבענה ביחס למשיבים שהתגוננו בעקבות ההליך הראייתי שיתנהל בעניינם. סבורני כי במצב כזה קיימים טעמים מיוחדים לדרוש את הוכחת הסכום הכספי הנתבע (והשוו: ע"א 416/86 אגבריה נ' עיזבון אגבריה, פ"ד מב(2) 408 (1988))".

בהתחשב בכך שטרם הוכחה אחריות הנתבע 3 לזכויותיו הנטענות של התובע ומאחר שממילא התובע ממשיך בניהול ההליכים כנגד הנתבע ים 1-2 במסגרתם יתבררו טענותיו, יש מקום לדחות את מתן פסק הדין בהעדר הגנה לסיום ההליך. למותר לציין, כי מתן פסק דין על מלוא סכום התביעה כנגד הנתבע 3 בשלב זה, עלול לעמוד בסתירה לקביעות מאוחרות יותר של ביה"ד בתיק זה, דבר שאינו רצוי.

2. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

3. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעתיים.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

5. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 31.12.18 והנתבע ים עד ליום 31.1.19.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע ים במועד, ייחשבו הנתבע ים כמי שאין בדעת ם להגיש ראיות.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. ב בקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

8. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

9. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, (25 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: געפר עווד
נתבע: סאמר דעאס
שופט :
עורכי דין: