ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיאדרי כאוסר נגד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת עידית וינברגר

מבקשת/תובעת

חיאדרי כאוסר

נגד

משיבה/נתבעת
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ ח.צ. 52004254

החלטה

בקשה לתיקון כתב התביעה בדרך של הוספת פוליסת ביטוח חיים הכוללת שחרור מתשלומי פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי וכיסוי לנכות כתוצאה מתאונה.

לטענת התובעת, בהתאם להודעת הצדדים מיום 26.3.18, הוסכם כי ככל שהמו"מ לא יבשיל לכדי הסכם, תהא למבקשת אפשרות להגיש כל בקשה מבלי שיטען כנגדה שיהוי. לטענתה, היא בוטחה אצל המשיבה בשלוש פוליסות ביטוח (שתיים מהן פורטו בכתב התביעה) אך, מסיבות שלא היו תלויות בה, מחוסר ידיעה ובהיעדר פירוט מאת המשיבה אודות מלוא הפוליסות שבהן המבקשת מבוטחת אצלה, לא צוינה במפורש בכתב התביעה המקורי הפוליסה השלישית, שהיא פוליסת ביטוח חיים פרט "מרכז 2"-ריסק, מס' 34507357 וכפועל יוצא לא נתבעו מכוחה הכיסויים לנכות כתוצאה מתאונה ושחרור מתשלום פרמיות. מוסיפה המבקשת כי ע"פ סעיף 1ג' וסעיף 2 לכתב התביעה המקורי, נטענו עילות התביעה גם בנוגע לכל פוליסה אחרת שקיימת אצל המשיבה. עוד, נטען כי במכתב הדחייה מיום 21.6.15 המשיבה לא הסבה את תשומת לב המבקשת לקיומה של פוליסת ביטוח ריסק הנ"ל, בניגוד לחובת הגילוי המוטלת עליה כמבטחת סבירה ובניגוד לחוק. המבקשת מדגישה את השלב המקדמי בו מוגשת הבקשה.

הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, המבקשת לא צירפה תצהיר לתמיכה בבקשה ובניגוד לנטען הבקשה כוללת טענות עובדתיות ואין מדובר בתיקון טכני אלא בתיקון מהותי שנעשה בניסיון לעקוף את התיישנות התביעה. לפי הפסיקה יש להביא ראיה מהותית למהות השגיאה שגרמה להשמטת הטענה אך התובעת טוענת באופן סתום וכללי לפיה מסיבות לא תלויות בה ומחוסר ידיעה לא צוינה במפורש בכתב התביעה פוליסה שלישית. לטענת המשיבה, התובעת מכינה את הקרקע לטעון לעניין סעיף 8 לחוק ההתיישנות אולם מתעלמת מכך שהסעיף מצריך ממנה לנקוט בזהירות סבירה כדי למנוע את אי הידיעה. בית המשפט העליון הדגיש כי אין להתיר תיקון אם תישלל מהצד שכנגד הגנה שהיתה קיימת לו עובר לתיקון כגון טענת התיישנות. עוד מוסיפה המשיבה כי סלע המחלוקת בתיק היא האם לתובעת נגרמה נכות מאתונה והאם נגרם לה אובדן כושר עבודה ולא כמות הפוליסות שהיו לה וזו אינה כלל אינה פלוגתא.

בתשובה לתגובת הנתבעת, הוסיפה וטענה התובעת כי הבקשה הוגשה עוד לפני הגשת חוו"ד מטעם הנתבעת ולפני שהתקיים קדם ראשון בתיק ולכן לא ייגרם כל נזק לצדדים, בעוד שדחיית הבקשה תגרום לסרבול ההליך המשפטי ונזק למבקשת בהוכחת מלוא תביעתה. המבקשת דוחה את הטענה כי צירוף הפוליסה לא יאפשר לבית המשפט להכריע בשאלה שבאמת שנויה במחלוקת, שכן הפוליסות שצורפו לכתב התביעה המקורי מלכתחילה כללו כיסויים למקרה של אי כושר עבודה ונכות מתאונה הסעדים שנתבעו זהים לסעדים המבוקשים בתיקון, והראיות להוכחתם זהות לראיות הדרושות להוכחת העילה המקורית. עוד מדגישה המבקשת , כי אם תידחה הבקשה, היא תפעל בלית ברירה להגיש תביעה נפרדת בגין הפוליסה השלישית ובמקרה זה יתנהלו במקביל שני הליכים בפני שני מותבים בגין אותה תאונה והלכה למעשה במקרה זה יהיה מקום לאחד את הדיון בתביעות. מוסיפה וטוענת המבקשת כי טענת ההתיישנות, נטענה בחוסר תום לב ובניגוד להתנהלותה לפני ואחרי הגשת התביעה . יתרה מכך, הנתבעת לא גילתה למבקשת על קיומה של הפוליסה ולכן מנועה ומושתקת מלהסתמך על טענת ההתיישנות שעה שפעלה בניגוד לחוק ולחוזרי המפקח על הביטוח. עוד טוענת המבקשת, כי לפי התיקון לחוק הביטוח, החל על מקרה ביטוח זה, קמה למבקשת זכות תביעה ביום התגבשות הנזק, לאמור ביום 26.7.16 כמפורט בחוו"ד המומחה מטעמה.

דיון
המסגרת הנורמטיבית לבחינת הבקשה נמצאת בתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הפסיקה בעניין תיקון כתב התביעה נוקטת גישה ליברלית, ובתי המשפט נוטים לאפשר תיקון כתב תביעה, גם בשלב מאוחר יותר ואף לאחר סיום קדם המשפט.
(רע"א 2345/98 סלים דנגור ואח' נ' חנוך לבנה ו-3 אח', פ"ד נב (3) 427 ; בש"א ( ירושלים) 1986/08 עיריית ירושלים נ' גיא בר הנדסה אזרחית בע"מ; רע"א 4689/98, דוד יוספזון נ' עיריית קריית גת, פד נב(5) 769).

במסגרת השיקולים שיש לשקול, נפסק ברע"א 7615/13 מובילי עטיה שבתאי בע"מ נ' מ"י (30.1.2014) כדלקמן:
"בפרשנות התקנה ובהכרעה בשאלה אם יש לאפשר את תיקון כתב הטענות ישקול בית המשפט את אינטרס בעל הדין מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך ואינטרס הציבור ביעילות הליכים ושלא יוקצה לבעל דין שאינו מכלכל את ענייניו כהלכה זמן שיפוטי שלא לצורך ... אמנם, על פי רוב ננקטת גישה ליברלית בסוגיית תיקון כתב התביעה, בהתאם לאיזון הנדרש בין האינטרסים לעיל, ברם, בית המשפט בשקלו אם לאפשר את התיקון יבחן גם את התנהגות מבקש התיקון, ובכלל זה האם נהג בשיהוי בהגשת בקשת התיקון, והשלב הדיוני בו מוגשת הבקשה..
כמו כן נפסק כי מקום שבו מבוקש להוסיף עילת תביעה חדשה, שהוכחתה כרוכה בהבאת ראיות נוספות, בית המשפט ייעתר לבקשה בצמצום.."(ההדגשות הוספו - ע.ו.).

הבקשה הוגשה בשלב מקדמי, בטרם התקיימו דיונים כלל ואף בטרם הוגשה חוו" ד נגדית מ טעם הנתבעת. לפיכך, אין בהתרת התיקון משום הארכת הדיון או סרבולו, שכן מדובר באותו מקרה ביטוח ובאותה מסכת ראיות. מקריאת הטענות, עולה כי התיקון נדרש, על מנת לברר את המחלוקות האמיתיות בין בעלי הדין. על כן, מטעמי יעילות דיונית, אני מתירה את התיקון.

מקובלת עליי טענת הנתבעת כי מן הראוי היה שהתובעת תצרף תצהיר תומך ותפרט את הנסיבות לאי הכללת הפוליסה בכתב התביעה המקורי, אולם איני סבורה שפגם פרוצדוראלי זה צריך להוביל לדחיית הבקשה (ראו: ת"א (מחוזי חי') 790-05-09 ימית סינון וטיפול במים בע"מ נ' נירוסופט תעשיות בע"מ (4.11.12) ).

טענת הנתבעת, לפיה יש בתיקון המבוקש משום ניסיון לעקוף את התיישנות התביעה , אין בה כשלעצמה כדי להביא לדחיית הבקשה, משום שבנוסף לכך שהטענה נטענה בעלמא ולא פורטה עד תום, אין בתיקון בכדי לשלול מהנתבעת טענת הגנה זו והיא רשאית להעלאת הטענה במסגרת כתה ההגנה המתוקן. כאשר טענות אלו, בדבר התיישנות התביעה אם לאו, הינן טענות המצריכות בירור עובדתי לשם הוכחתן או הפרכתן במסגרת הדיון בתביעה לגופה.

לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשה בכפוף לתשלום הוצאות לטובת הנתבעת בגין הצורך בתיקון כתב ההגנה, בסך של 1,500 ₪ .
המזכירות תסרוק את כתב התביעה המתוקן המצורף לבקשה.
כתב הגנה מתוקן יוגש בהתאם לתקנות.

ניתנה היום, ט"ו כסלו תשע"ט, 23 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיאדרי כאוסר
נתבע: מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: