ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן דניאל חדידה נגד דבורה סופיר :

בפני כבוד ה שופט דרור קלייטמן

תובע

דן דניאל חדידה
באמצעות ב"כ עו"ד אמיר כץ

נגד

נתבעות

1.דבורה סופיר
באמצעות ב"כ עו"ד דוד חזמה
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד יעקב רואה

פסק דין

בפני תביעה כספית על סך 6,692 ₪ שעניינה נזקי רכוש כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה בתאריך 14.3.17.
בתאריך 7.11.18 ניתן על ידי פסק דין חלקי בו נקבע כי האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחן של הנתבעות.
בתאריך 21.11.18 התקיים בפניי דיון בו נדונה השאלה – האם על הנתבעת 2 כמבטחת הנתבעת 1 לשאת בתשלום הנזק?
טענת הנתבעת 2 היא כי הנתבעת 1 נהגה ברכב בעת שרישיונה נשלל ועל כן בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח לא היה לה כיסוי ביטוחי לנזקים שנגרמו כתוצאה מנהיגתה ברכב.
אין חולק על כך כי רישיון הנהיגה של הנתבעת 1 הותלה בתאריך 23.1.17. אולם, לטענת הנתבעת 1 לא היה ידוע לה בעת קרות התאונה על כך שרישיונה הותלה.
הנתבעת 2 מבססת את טיעוניה על מסמך החתום על ידי ראש ענף נהיגה באגף הרישוי וממנו עולה כי נשלחה לנתבעת 1 הודעה בדבר התלית רישיון הנהיגה שלה. כאשר תאריך הנפקת ההודעה הוא בתאריך 23.1.17 והודעה זו נשלחה בדואר רשום שמספרו: RR 513042655G2. וכן על טופס מעקב משלוחים של דואר ישראל וממנו עולה כי דבר דואר שמספרו זהה לאמור לעיל נמסר לידי הנתבעת 1 בתאריך 9.2.17.
טענת הנתבעת 1 היא כי אכן התקבל אצלה מכתב בתאריך 9.2.17, אולם מאחר ואינה קוראת את השפה העברית פנתה למזכירתה של עורך דינה שהסבירה לה כי עליה לעבור קורס נהיגה מונעת, אך לא נאמר לה שרישיונה הותלה. לטענת בא כוחה, אין כל ראיה שאכן מדובר במכתב שהודיע על התליית רישיונה וייתכן כי מדובר ב תזכורת טרם התלייה. לביסוס טענתו, הוא מצביע על כך שהמכתב נשלח כבר בתאריך 8.1.17 בעוד ב מכתבה של ראש ענף נהיגה נרשם כי תאריך הנפקת ההודעה בעניין התליית הרישיון הוא 23.1.17 ולכן לא ייתכן כי מדובר במכתב שנשלח כבר בתאריך 8.1.17.
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים,את עדות הנתבעת1 ועיינתי במסמכים שהוצגו בפניי, הגעתי למסקנה כי הנתבעת 2 עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי ההודעה בדבר התליית רישיון הנהיגה התקבלה אצל הנתבעת 1 עוד טרם קרות התאונה.
יש לזכור כי הנטל המוטל על הנתבעת 2 הוא של מאזן ההסתברויות.
מכתבה של ראש ענף נהיגה באגף הרישוי מפרט כי תוכן דבר דואר רשום שמספרו: RR 513042655G2 הוא הודעה בדבר התליית רישיון הנהיגה של הנתבעת 1. מסלול דבר הדואר מצביע על כך שבתאריך 9.2.17 נמסר דבר דואר זה לנתבעת 1 . הנתבעת 1 אף היא מאשרת כי בתאריך זה נמסר לה דבר דואר. היא עצמה לא יודעת לקרוא עברית ולכן לא יודעת להעיד באופן ישיר על תוכנו.
אל מול ראיות אלו לא הוצגה כל ראיה המפריכה זאת מלבד טענתה של הנתבעת 1 כי תוכן המכתב הוסבר לה באופן אחר על ידי מזכירתו של עורך דינה, אולם מזכירה זו לא הובאה להעיד.
גם בטענת בא כוחה של הנתבעת 1 בדבר האמור במכתב כי תאריך הנפקת ההודעה הוא 23.1.17 אין על מנת להפריך את הראיות, בעיקר מפני שתאריך זה הוא התאריך בו החלה התליית הרישיון.
במאזן ההסתברויות מסתבר יותר לנוכח הראיות שהוצגו כי תוכן המכתב שנמסר לנתבעת 1 בתאריך 9.2.17 הינו התליית רישיון הנהיגה שלה מאשר שמדובר בתזכורת לפני התלייה, אשר אין כל ביסוס כי כזו נשלחה אליה שוב לאחר שתזכורת מעין זו נשלחה אליה כבר בתאריך 10.10.16.
לנוכח האמור לעיל אני קובע כי תשלום הנזק שנגרם לתובע ישולם על ידי הנתבעת 1.
איני פוסק רכיב נזק בשל ימי עמידה, מאחר ולא הוגשה כל ראיה לרכיב זה.
אשר על כן, תשלם הנתבעת 1 לתובע סך של 5,892 ₪, בתוספת אגרת בית משפט בסך 374 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪.
סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום אחרת יישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
המזכירות תעביר החלטתי זו לידי הצדדים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתוך 45 ימים.

ניתן היום, י"ד כסלו תשע"ט, 22 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן דניאל חדידה
נתבע: דבורה סופיר
שופט :
עורכי דין: