ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל צברי נגד יחיאל שולץ :

4
לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעת:
רחל צברי

נגד

הנתבע:
יחיאל שולץ

החלטה

החלטה בבקשת התובעת לתיקון טעות בהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין (" הבקשה"). לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
התובעת עתרה לתיקון טעות בהסכם הפשרה אשר קיבל תוקף פסק דין ביום 3.7.2016 (" פסק הדין"), באופן שסעיף 1 לפסק הדין יחול ביחס למחיקת משכנתה הרשומה לטובת הנתבע על זכויותיה במקרקעין נשוא התיק, ולא ביחס למחיקה של הערת אזהרה, כפי שצוין בהסכם, מחמת טעות.
לנוכח הסכמת הצדדים ( הנתבע ציין כי הוא אינו מתנגד לתיקון פסק הדין כמבוקש) אני נעתר לבקשה ומורה על תיקון סעיף 1 לפסק הדין באופן שבמקום המילים " הערת אזהרה" יבוא המלל " המשכנתה הרשומה לטובת הנתבע על זכויות התובעת במקרקעין". זאת, בהתאם להוראות סעיף 81( ב) לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
עתה לסוגיית ההוצאות: התובעת עומדת על חיוב הנתבע בהוצאותיה בגין הגשת הבקשה. הנתבע טען כי יש לחייב דווקא את התובעת בהוצאות כאמור. לטענת הנתבע, התובעת לא ביצעה אליו פנייה סדורה בכתב בטרם הגשת הבקשה. הוא טען כי פנייה כאמור " הייתה יכולה לחסוך את ההליך" (סע' 2 לתשובה). כן הוא טען כי הטעות המקורית בפסק הדין הינה טעות של התובעת עצמה ולכן עליה לשאת בהוצאותיה בשל כך. הנתבע הפנה גם לנסיבות אישיות של בא כוחו אשר הצריכו שהות נוספת למתן תשובה לבקשה.
נסיבות העניין מצדיקות פסיקת הוצאות לטובת המבקשת בגין הגשת הבקשה.
התנהלות הנתבע הערימה קשיים מיותרים על התובעת (אשר הינה כבת 97 שנים) וגרמה לה להוצאות בגין הגשת בקשות שונות בעניין זה. הנתבע טען כי בא כוח התובעת פנה, בעל פה, בעניין הבקשה דנן אל בא כוחו - עו"ד נאמן - במסגרת הליך אחר. לטענתו, עו"ד נאמן ביקש מבא כוח התובעת כי יערוך פניה מסודרת בכתב.
אכן, לא הוצגה לפניי פנייה בכתב שערך בא כוח התובעת אל בא כוח הנתבע בטרם הגשת הבקשה. עם זאת, מנספח א' לתגובה לתשובה עולה כי בא כוח התובעת שלח את הבקשה למשרדו של עו"ד נאמן באמצעות פקסימיליה עוד ביום 8.5.2018. בא כוח הנתבע –ממשרדו של עו"ד נאמן – הגיב בכתב כי משרדו אינו מייצג את הנתבע וכי אין לראות בהמצאה, המצאה כדין. עקב כך, נדרשה התובעת לבצע המצאה לעורך הדין אשר ייצג את הנתבע בהליך. בסופו של יום התברר כי חרף האמור בהודעת הפקסימיליה, משרדו של עו"ד נאמן אכן קיבל על עצמו את הייצוג של הנתבע בעניין דנן. אמנם, הוצג ייפוי כוח ממנו עולה כי הנתבע ייפה את כוחו של משרד עו"ד נאמן רק ביום 13.9.2018 , ואולם נראה כי בא כוח הנתבע פעל, בשם הנתבע, עוד טרם קבלת ייפוי הכוח בכתב, כשהגיש בקשה להארכת מועד להגשת תשובה מטעם הנתבע (הבקשה הוגשה באמצעות בא כוחו עוד ביום 6.9.2018 ).
בנסיבות העניין, לא מצאתי ממש בטענת הנתבע לפיה פנייה מקדימה אליו הייתה מייתרת את הבקשה. אף לאחר שהבקשה הוגשה, התובעת התקשתה לקבל את התייחסות הנתבע ביחס אליה ( הנתבע עצמו לא השיב; עורך הדין שייצג בהליך הודיע כי הוא אינו מייצג את הנתבע; משרדו הנוכחי של בא כוח הנתבע הודיע תחילה כי גם הוא אינו מייצג את הנתבע והפנה לעורך הדין שייצג בהליך).
יצוין כי בשל נסיבות אישיות של עו"ד נאמן, הוארך המועד להגשת התשובה לבקשה עד ליום 2.10.2018. חרף האמור, הוגשה התשובה רק ביום 10.10.2018 , וזאת מבלי שהתבקשה הארכת מועד נוספת. התובעת הגישה ביום 10.10.2018 בקשה נוספת למתן החלטה בהעדר תשובת הנתבע.
משמע, חרף העובדה כי הבקשה הייתה מונחת במשרד בא כוח הנתבע עוד ביום 8.5.2018 , תשובה הוגשה רק ביום 10.10.2018 , תחילה לאחר סירוב לקבל את הבקשה ולאחר מכן, בשל דחייה ממושכת במתן התשובה לגופם של דברים ( אף אם הארכת המועד הראשונה הייתה מוצדקת, לא מצאתי הצדקה להגשת התשובה באיחור נוסף – במשרד בא כוח הנתבע עורכי דין נוספים מלבד עו"ד נאמן). יתרה מזאת, בשים לב לכך כי הנתבע כלל אינו מתנגד לבקשה לגופה, ניתן היה לצפות כי הוא יסכים לחתום על מסמכים הנדרשים להסרת המשכנתה, אף ללא צורך בהגשת הבקשה.
יצוין כי איני מקבל את הטענה לפיה הטעות המקורית בפסק הדין הינה באחריות התובעת דווקא. נוסח ההודעה על הסכם הפשרה הוגש באמצעות בא כוח הנתבע, והוא נושא את חתימתו.
לאור כל האמור לעיל, הנתבע ישלם לתובעת סך של 2,000 ש"ח בגין הוצאות הבקשה. התשלום ייעשה בתוך 30 ימים ממועד מתן החלטה זו שאם לא כן הוא יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד מתן החלטה זו ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, י"ד כסלו תשע"ט, 22 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחל צברי
נתבע: יחיאל שולץ
שופט :
עורכי דין: