ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדנאן חג'אזי נגד תעשיות רכב ת.ר. בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אורי גולדקורן

התובע

עדנאן חג'אזי, ת"ז XXXXXX207
ע"י ב"כ עו"ד חאלד פייסל

נגד

הנתבעת

תעשיות רכב ת.ר. (2013) בע"מ
ח"פ 51-4855576
ע"י ב"כ עו"ד נעמה לבנת

פסק דין

1. התובע רכש מהנתבעת נתמך פתוח למשאית (להלן: הנגרר). לטענת התובע, לאחר רכישת הנגרר נתגלו בו ליקויים שגרמו להשבתתו ולנזקים , אשר בגינם הוגשה התביעה הנוכחית בסדר דין מהיר , בגין הנזקים הבאים: תיקון הנגרר - 8,400 ₪, תיקון נוסף - 820 ₪, השבתת המשאית - 15,000 ₪, נסיעות - 500 ₪, עוגמת נפש - 5,000 ₪.

2. בכתב התביעה פורטה הגרסה העובדתית הבאה: א) ביום 28.8.2016 רכש התובע מהנתבעת את הנגרר וקיבל תעודת אחריות. ב) לאחר רכישת הנגרר, התברר לתובע כי הנגרר אינו תקין וכי יש בו ליקויים הנכללים בתעודת האחריות . ג) בהתאם להנחיית הנתבעת, העביר התובע את הנגרר למוסך נגררי מתכת התבור בע"מ (להלן: המוסך המורשה). לאחר קבלת הצעת מחיר מהמוסך המורשה , הנגרר לא תוקן והתובע התבקש להעבירו למ וסך אחר. ד) הנגרר הושבת מיום 2.2.2017 עד 12.2.2017, דבר שגרם להשבתת המשאית ולהפסדים לתובע. ה) להקטנת נזקיו, תיקן התובע את הנגרר על חשבונו במוסך המורשה בעלות של 8,400 ₪. בהמשך נדרש תיקון נוסף בעלות של 820 ₪ אותו ביצע התובע במוסך אחר , כיוון שהמוסך המורשה היה סגור עקב חופשת חג. לכתב התביעה צורפו, בין השאר, תעודת אחריות , תמונות של אביזרים בנגרר, חשבוני ת מס וקבלה מהמוסך המורשה מיום 12.2.2017, אישור הכנסות של רואה חשבון מיום 4.3.2017, חש בונית מס/קבלה מיום 6.10.2016 וחשבון מיום 15.12.2016.

3. בכתב ההגנה הועלו הטענות הבאות: א) התובע לא פירט בכתב התביעה מ הם הליקויים להם הוא טוען ולא הצביע על קיומם של ליקויים. ב) ביום 28.8.2016 נמסר הנגרר לתובע. ביום 31.1.2017, התובע פנה לנתבעת בתלונה שהנגרר "נוסע עקום" ושהקיר הקדמי של הנגרר משתחרר. הנתבעת הפנתה את התובע למוסך מורשה מטעמה. ג) ביום 5.2.2017 הגיע התובע למוסך המורשה. מאחר שהצעת המחיר לתיקון במוסך המורשה הייתה גבוהה באופן בלתי סביר ואינה תאמה את התלונות , זימנה הנתבעת את התובע לבדוק את הנגרר במוסך שבמפעל הנתבעת (להלן: המפעל) ובהתאם לצורך לתקנו. הנתבעת הציע לתובע לגרור את הנגרר למפעל על חשבונה. ד) התובע סירב לאפשר לנתבעת לבדוק בעצמה את הנגרר ואת תלונותיו בניגוד לחובתו על-פי סעיף 17(א) לחוק המכר, תשכ"ח-1968 (להלן: חוק המכר). הוא ביצע תיקון בנגרר וגרם לנתבעת לנזק ראייתי, כך שאין ביכולתה לבדוק את הליקויים. ה) ביום 12.2.2017 הודיע התובע לנציגת הנתבעת כי בכוונתו לתקן את הנגרר במוסך המורשה וס ירב להמשיך את השיחה עם הנציגה. ו) התיקון הנוסף שביצע התובע נעשה במוסך לא מורשה והוא לא פנה לנתבעת אשר לליקוי זה. ז) לא כל תיקון במהלך תקופת האחריות הוא תיקון שהאחריות חלה עליו, כגון במקרה של שימוש לקוי והעמס ת ייתר של הנגרר. לכתב ההגנה צורפו חוזה הזמנה מיום 29.6.2016 (להלן: חוזה ההזמנה), תעודת אחריות והצעת מחיר מיום 2.2.2017 במוסך המורשה (להלן: הצעת המחיר).

רכישת הנגרר ו תנאי האחריות

4. כנלמד מחוזה ההזמנה, התובע רכש את הנגרר בעלות של 125,550 ₪ בהתאם למפרט שבחוזה. בתעודת האחריות נכתב שמדובר ב"מוצר מובחר" של הנתבעת. בתנאי האחריות צוין כי האחריות הינה לשנה מיום מסירת הנגרר וכי האחריות על סרנים הינה למשך שלוש שנים או 300,000 ק"מ. בכתב האחריות פורטו המקרים בהם האחריות אינה תקפה , כגון במקרה של שימוש לקוי, הובלת משקל יתר , וכן פורטו האבזר ים לגביהם האחריות לא חלה. צוין כי האחריות אינה כוללת ימי עמידה של הנגרר .

מצב הנגרר ומקור הליקויים

5. התובע גרס כי הליקויים שהתגלו נובעים מפגם בייצור הנגרר, הכלולים בתעודת האחריות. הוא צירף חשבונית מס וקבלה מיום 12.2.2017 עבור תיקון בסך 8,400 ₪. בחשבונית המס פורטו הפריטים שהוחלפו לרבות ברגים, דיסקות, פלטות ובסיס מתלה לסרן. מ השוואת התיקונים שבוצעו לעומת הצעת המחיר עולה כי יש דמיון רב בין הצעת המחיר שערך המוסך המורשה עבור הנתבעת ביום 2.2.2017 לבין התיקונים שבוצעו בפועל. עוד עולה כי סכום משמעותי ב עלות החלפים הינו עבור בסיס מתלה לסרן, עבורו קיבלה הנתבעת הנחה של 4 7%, אשר לא ניתנה לתובע.

6. בניגוד לנטען בכתב ההגנה, לפיו התובע הביא את הנגרר למוסך המורשה ביום 5.2.2017 , הרי מתאריך הצעת המחיר ניתן להסיק שהנגרר הובא למוסך המורשה לא מאוחר מ יום 2. 2.2017, כטענת התובע . התובע העיד כי הליקוי נבע מפגם בייצור. הוא טען כי הציר זז באופן מסכן חיים וכי לפני כן הנתבעת שלחה אותו לכיוון פרונט , ללא הועיל. התובע צירף חשבון זמני מיום 15.12.2016 עבור כיוון פרונט וחיזוק מתלים. הנתבעת הודתה בכתב ההגנה כי בינואר 2017 פנה התובע בתלונה על כך שהנגרר נוסע עקום ושהקיר הקדמי משתחרר. בעדותו נציג הנתבעת הבהיר כי בחודש דצמבר 2016 נשלח התובע לכיוון סרנים ובהמשך בחודש פברואר הוא התלונן על כך שהנגרר נוסע עקום והופנה למוסך המורשה שם פורטו תוצאות הבדיקה בהצעת המחיר.

7. התובע לא צירף חוות דעת המתייחסת לליקויים , אולם אין מחלוקת כי הוא פנה לנתבעת בתלונות כפי שפורט לעיל וכי בוצעו תיקונים והוחלפו חלקים כמפורט בחשבונית המס שהינה דומה להצעת המחיר. התובע פעל בהתאם להנחיית הנתבעת, הביא את הנגרר למוסך המורשה וציפה לתיקון הנגרר המשמש אותו לפרנסתו. הנתבעת לא התייחסה פרטנית לליקויים אלה ו לשאלה האם החלקים שהוחלפו כלולים באחריות, אלא העלתה טענה כללית לפיה לא כל ליקוי ותיקון כלול באחריות, כגון בעקבות שימוש לקוי והעמסת ייתר. עם זאת, הנתבעת לא טענה שהיה שימוש לקוי כזה בפועל. היא לא ניצלה את עשרת הימים, הכוללים לכל הפחות שבוע עבודה מלא, בהם הנגרר היה במוסך מורשה מטעמה, בהתאם לדרישתה, כדי לבחון את העניין לעומק ו לא שלחה נציג למוסך המורשה, לאחר שהיו לה השגות על הצעת המחיר.

8. לטענת הנתבעת, התובע סירב להביא את הנגרר למפעל, אולם, לא הובאה כל ראיה לכך. הנתבעת לא הציגה פלט שיחות שמצופה ממנה לנהל עם לקוחותיה והעד היחיד מטעמה העיד כי הוא עצמו לא שמע את הסירוב מהתובע, אלא שמע זאת נציגת הנתבעת, שלא הגיעה ל העיד. התובע הכחיש בעדותו שסירב שהנתבעת תיקח את הנגרר למפעל במהלך הימים בהם הנגרר היה במוסך המורשה. כפי שנלמד מהמסמכים, הנגרר היה במוסך המורשה עשרה ימים - מיום 2.2.2018 עד ליום 12.2.2018 בו תוקן. לפיכך התובע עמד בחובתו בהתאם לתעודת האחריות ובהתאם לסעיף 17 לחוק המכר , כאשר הודיע על הליקויים והביא את הנגרר למוסך המורשה. הנתבעת יכלה במהלך ימים אלה לשלוח נציג למוסך המורשה כד י שיבדוק את הנגרר, דבר שלא נעשה. לפיכך הנני מקבל את גרסת התובע לפיה ביום 12.2.2018, משלא תוקן הנגרר בחלוף עשרה ימים , הוא החליט לעשות את התיקון על חשבונו כדי להקטין את נזקיו. מעשה זה נראה סביר בשים לב להכנסתו של התובע, כנלמד מדו"ח רואה החשבון, כך שההכנסה בימים בהם עמד הנגרר במוסך המורשה, שקולה לעלות הת יקון והמתנה נוספת הייתה גורמת לתובע הפסדים נוספים.

9. התובע רכש נגרר בעלות משמעותית וקיבל תעודת אחריות לשנה בה נכתב כי מדובר ב"מוצר נבחר". בחלוף מספר חודשים הוא התלונן על ליקויים שדרשו החלפת אביזרים לגביהם לא טענה הנתבעת שלא חלה האחריות. כמו-כן, לא הובאה כל אינדיקציה לכך שהתובע עשה שימוש לקוי בנגרר בניגוד לתעודת האחריות . כאמור, הוא הביא את הנגרר למוסך המורשה לפי הנחיית הנתבעת. בכתב ההגנה ובעדות של נציג הנתבעת לא הובהר מדוע בנסיבות דנן לא חלה האחריות. הנתבעת לא ניצלה את הימים בהם שהה הנגרר במוסך המורשה לצורך בדיקתו. לפיכך, הנני קובע כי התובע עמד בנטל הנדרש ממנו במשפט אזרחי להוכיח כי בנסיבות אלו חלה האחריות.

הנזק

10. התובע צירף לכתב התביעה חשבונית מס עבור תיקון בסך 8,400 ₪ במוסך המורשה. בחקירתו הנגדית הוא אישר כי שילם סכום זה בשלושה שיקים דחויים אשר נפרעו. עם זאת, התובע לא הוכיח את שאר רכיבי הנזק . תיקון נוסף - אין מחלוקת שהתובע לא פנה לנתבעת אשר לצורך לתיקון הנוסף ועשה אותו על דעת עצמו במוסך לא מורשה ועל-כן אינו זכאי לפיצוי בגין כך. השבתת המשאית - התובע צירף אישור הכנסות , אולם אין אפשרות ללמוד מ האישור אשר לנזק ו האמיתי שהינו הפסד הרווח . האישור לא כולל הוצאות שוטפות קבועות ושאינן קבועות, כמות ההזמנות וכדומה. לפיכך לא הוכח נזק זה. מעבר לכך, בהתאם לכתב האחריות, אין פיצוי בגין ימי עמידה של הנגרר. כמו-כן, התובע לא צירף קבלות עבור הוצאות על נסיעות . בנוסף, התובע לא הוכיח כי נגרמה לו עוגמת נפש המצדיקה בפיצוי. בסופו של יום התובע בחר לתקן את הנגרר על חשבונו, כדי להקטין את נזקיו ואין מקום לפצות ו בגין עוגמת נפש. (לסוגיית פיצוי בגין נזק לא ממוני, ראו: ע"א 1081/00 אבנעל חברה להפצה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(5) 193, 206 (2004)).

התוצאה

11. אשר על כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
(א) 8,400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מיום 14.8.2017 ועד לתשלום המלא בפועל;
(ב) אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מיום תשלומה ועד לתשלום המלא בפועל;
(ג) שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדנאן חג'אזי
נתבע: תעשיות רכב ת.ר. בע"מ
שופט :
עורכי דין: