ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר רוזנטל נגד מיכאל פוגלמן :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

המבקש

מאיר רוזנטל (אסיר)

נגד

המשיב

מיכאל פוגלמן

החלטה

1. בפני בקשת המבקש לביטול פסק דין שניתן כנגדו ביום 18 .10.18 בהיעדר הגנה.

2. לטענת המבקש הגיש ביום 25.9.18 בקשה לסילוק על הסף. מאחר ולא שולמה אגרה ופגרת סוכות, רק ביום 2.10.18 ניתנה החלטה של המזכירות לפיה הבקשה לא התקבלה ויש לשלם אגרה. ביום 4.10.18 שולמה האגרה והבקשה נשלחה בשנית לבית המשפט.

3. המשיב ידע על הבקשה לסילוק על הסף ובכל זאת הגיש שלא בת"ל בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

4. כאמור בכתב התביעה, בין הצדדים קיים שטר בוררות ויש להעביר את ההליך דנא להליך בוררות.

5. המשיב מתנגד לבקשה וטוע ן כי היה על ה מבקש להגיש בנוסף לבקשתו כתב הגנה. יתרה מכך, הבקשה לסילוק על הסף אינה מגלה כל טענת הגנה.

6. המשיב מוסיף וטוען כי לא נתן לממש את תנית הבוררות בבית הדין מהטעם שהמבקש אסיר לתקופה ממושכת ואין סמכות לבית הדין ליתן צו הביאה לדיון לשב"ס לכן התביעה הוגשה לביהמ"ש דנא.

7. במסגרת תגובתו של המבקש לתשובה המשיב, טוען המבקש, בין היתר, כי באפשרות הצדדים לנהל הליך בוררות במהלך החופשות מבית הכלא.

8. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

9. בפר"ק (מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק (קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול (ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) (פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) (פורסם בנבו))."

10. ומן הכלל אל הפרט, ראשית, אין כל תיעוד במערכת בתי המשפט לכך שהבקשה לסילוק על הסף הוגשה בשנית לאחר תשלום האגרה. באחריות המבקש היה לוודא האמור לרבות קליטת הבקשה במערכת. בנוסף, אין דין בקשה לסילוק על הסף כדין כתב הגנה וכל עוד אין החלטה מפורשת מטעמו של בית המשפט שמעכבת הגשת כתב הגנה, מחובתו של המבקש להגיש כתב הגנה. משכך, המבקש אינו זכאי לביטול פסק הדין מחובת הצדק ויש לבחון אם המבקש זכאי לביטול פסק הדין לפי שיקול דעת בימ"ש.

11. ככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, ההלכה שהשתרשה קובעת:

"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו (השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו).

ברת"ק (באר שבע) 12626-12-11 אליהו ג'רבי נ' יעל בן משה, (פורסם בנבו) קבע בימ"ש:

"אי ביטול פסק הדין כמוהו כנעילת שערי בית המשפט בפני המבקש זאת תוך מניעת אפשרות קיום בירור ענייני והוגן של הנושא שבמחלוקת והכרעה בו על סמך ראיות של צד אחד בלבד. אין לשכוח שבדר הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה. בתי המשפט נזהרים ב "נעילת שערי בית המשפט", במיוחד לאור חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, ויש שרואים בה כזכות חוקתית של ממש".

ראה גם רע"א 1957/12 חלה נ' כהן (פורסם בנבו).

12. ומן הכלל אל הפרט, איני רואה בהתנהלותו של המבקש כמי שמתעלם מדעת מההליך השיפוטי. המבקש ביקש להגיש בקשה לסילוק התביעה על הסף אך לאור הנסיבות המפורטות לעיל, הדבר לא צלח. מחובתו של המבקש היה לוודא הגשת הבקשה וקבלת אישורו של בית המשפט לארכה בהגשת כתב הגנה. ניתן לכפר על מחדלו של המבקש בדרך של חיוב בהוצאות.
לאור הנטען בכתב התביעה בדבר הסכם הבוררות, איני סבור כי טענתו של המבקש בעניין זה הינה בגדר "הגנת בדים". יכול ודי בטענה זו כדי לסיים את ההליך בפני בית המשפט דנא.

13. לסיכומם של דברים, פסק הדין מיום 18.10.18 מבוטל בזאת.

14. כתב הגנה יוגש תוך 45 ימים מהיום.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבקש רשאי להגיש כל בקשה אחרת לתיק.

15. המבקש יישא בהוצאות המשיב בסך של 1,170 ₪.
הסכום ישולם תוך 30 ימים.

בשלב זה התיק ייקבע למעקב המזכירות למחיקה מחוסר מעש 75 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר רוזנטל
נתבע: מיכאל פוגלמן
שופט :
עורכי דין: