ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועין עמאש נגד המוביל ח.ח. בע"מ :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש / נתבע

מועין עמאש

נגד

משיבה / תובעת
המוביל ח.ח. (2015) בע"מ – ח"פ 515299501

החלטה

ביום 21/10/2018 לבקשת התובעת ניתן פסק דין באין בקשת רשות להתגונן מעם הנתבע.

יומיים לאחר מכן הגיש הנתבע בקשה לביטולו של פסה"ד, על גבי עשרות עמודים.

הבקשה עותרת לביטול פסה"ד הן מחובת הצדק והן עפ"י שיקול דעת ביהמ"ש ומציינת, כי ביום 4/10/2018 הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין בקשת רשות להתגונן ועמה גם בקשה להארכת מועד.

הגם שב"כ המשיבה צפה בכתבים הללו כבר ביום 5/10/2018, ביום 21/10/2018 התבקש פס"ד בהעדר הגנה.

עיון בתיק ביהמ"ש מלמד, כי ביום 4/10/2018 אכן הוגשה בקשה דחופה להארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן, אולם ביום 7/10/2018 ניתנה הודעה ע"י המזכירות, כי הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ולכן היא נמחקה. בפועל, אין בנמצא בקשת רשות להתגונן וגם לא בקשה להארכת מועד להגשתה עד היום – ש.ר.

המבקש מציין, כי משנמסר כתב התביעה ביום 27/8/2018 הרי שה מועד האחרון להגשת בר"ל חל ביום 21/10/2018 והבקשה למתן פס"ד הקדימה את זמנה.

הערה: עפ"י חישוביי אם האזהרה הייתה ביום 27/8/2018, הרי שהמועד האחרון להגשת בר"ל חל ביום 14/10/2018 ולא כעמדת הנתבע.

באשר לסיכויי ההגנה, סבור המבקש, כי לכתב התביעה שהומצא לנתבע לא צורפו הזמנה לדין לא תצלומי השקים או העתק מכרטסת התובעת.

הנתבע מציין, כי אינו מכיר כלל את התובעת, לא התקשר עמה בהתקשרות כלשהי, לא רכש ממנה דבר ולא קיבל ממנה דבר.

השקים נשוא התביעה, כך מציינת הבקשה, בוטלו בהסכמה ובידיעת תנובה (סעיף 8 לבקשה).

תגובת התובעת הוגשה על גבי 31 עמודים, היא מציעה לדחות את הבקשה ומציינת, כי התביעה הוגשה עוד ביום 16/7/2018 יחד עם כל נספחי כתב התביעה ואכן ביום 27/8/2018 כתב התביעה נמסר למבקש באמצעות בנו החתום על אישור המסירה, מכאן שאין כל סיבה לבטל את פסה"ד מחובת הצדק.

המשיבה המתי נה 32 יום בטרם הוגשה הבקשה למתן פס"ד בהעדר ובין לבין צפה ב"כ המבקש בהודעת המזכירות מיום 7/10/2018, זו הנזכרת למעלה ומצורפת לתגובה.

לאחר הגשת התביעה, העביר באוגוסט 2018 המבקש לידיו הנאמנות של ב"כ המשיבה 19,000 ₪ על חשבון החוב נשוא התביעה (נספחים ג וד' לתגובה).

אין בפני המבקש כל טענת הגנה מפני התביעה, כך מסכמת התובעת.

תשבות המבקש לתגובת התובעת הוגשה ב יום 28/10/2018 על גבי 6 עמודים ומכנה את התגובה "כלא עניינית מלאה בשקרים ובעובדות מסולפות". איני רואה לנכון לעסוק בטענה זו. המבקש מכחיש כי מסר למשיבה 19 אלף ₪ הנזכרים בתגובה. לא על חשבון החוב הנתבע ולא על חשבון חוב אחר, כל השקים נשוא התביעה נמשכו לתגובת תנובה בלבד. הזיכוי שניתן לנתבע ניתן ע"י תנובה.

בחנתי את מכלול הכתבים ומצאתי, כי אין שום מקום לביטול פסה"ד מחובת הצדק, באשר מועד מסירת כתב התביעה אינו שנוי במחלוקת וממועד זה ואילך חלפו למעלה מ- 30 יום כעולה מהחלטה זו.

אין מחלוקת, כי לא הוגשה בקשת רשות להתגונן אשר התקבלה נוכח העובדה, כי המבקש הגיש גם בקשה להארכת מועד, אך לא שולמה אגרה בגינה ומאז ועד היום לא שולמה האגרה ולכן אין בתיק בקשה להארכת מועד ואף לא בקשת רשות להתגונן.

באשר לביטול פסה"ד עפ"י שיקול דעת נוכח שווי התובענה מטעם זה בו הכירה פסיקתה של ערכאת הערעור, אני סבור, כי יש לבטל את פסה"ד אך לא מבלי לחייב את הנתבע בהוצאות התובעת לשכ"ט עו"ד.

אם ולאחר שישלם הנתבע לתובעת 11,000 ₪, יראה פסק הדין מיום 21/10/2018 כמבוטל, ובלבד, שהתובע יגיש בפרק הזמן הקצוב לתשלום הנ"ל (30 יום) בקשת רשות להתגונן.

הנתבע ימציא סימוכין להסדרת התשלום המתנה הנ"ל.

תזכורת פנימית ביום 20/12/2018.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מועין עמאש
נתבע: המוביל ח.ח. בע"מ
שופט :
עורכי דין: