ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורית גבאי אלקה נגד גילה הדנה :

בפני כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

תובעת

אורית גבאי אלקה

נגד

נתבעת

גילה הדנה

החלטה

לפניי התנגדות לביצוע שטר.

רקע ועיקר טענות הצדדים:
תחילתו של ההליך המשפטי בבקשה לביצוע שטר שהגישה התובעת (להלן גם "המשיבה") ביום 07.05.2017 ללשכת ההוצאה לפועל עכו במסגרת תיק הוצאה לפועל מס' 524345-03-17 (להלן: "תיק ההוצאה לפועל") למימוש שבעה שיקים של הנתבעת (להלן גם "המבקשת").
המבקשת הגיש ה, שלא במועד, התנגדות לביצוע שטר יחד עם בקשה להארכת מועד, ובעקבות כך ניתנה החלטה המורה על העברת העניין מלשכת ההוצאה לפועל לבית משפט השלום בעכו.
ביום 08.11.2018 התקיים לפניי דיון בהתנגדות שבמסגרתו נעשו ניסיונות להביא את הצדדים לפשרה כוללת , אך הדבר לא צלח, משכך הוכרעה ההתנגדות על-פי שורת הדין בהחלטתי זו, וזאת לאחר חקירת המבקשת וסיכום טענות ב"כ הצדדים ב על-פה.
ברקע, בקשה כאמור לביצוע שטר הכוללת 7 שיקים המשוכים מחשבון המבקשת לפקודת המשיבה בהתאם להסכם שכירות בין הצדדים. לטענת המבקשת היא הודיעה מראש על הפסקת השכירות (בסוף 2012 - תחילת 2013) וזאת מסיבות אישיות וכלכליות, ומאוחר יותר שלחה למשיבה את המפתחות יחד עם שיק עבור דמי השכירות לחודש 02/2013 לאחר ששילמה דמי השכירות לחודש 01/2013, אך המשיבה סירבה לקבל את המעטפה שכללה שיק השכירות. לטענת המבקשת, היא מימשה את זכותה להפסקת תקופת השכירות וכי איננה חייבת לפרוע את השיקים שניתנו לתקופת שכירות שלא מומשה.
אין מחלוקת בין הצדדים כי נערך ביניהם ונחתם הסכם שכירות. כמו כן, אין בהסכם שכירות הוראה אשר מזכה את המבקשת בהפסקת תקופת השכירות על ידי מתן הודעה של חודש מראש. יחד עם זאת, המבקשת הבהירה כי זה הסיכום שהיה בין הצדדים. בחקירתה במהלך הדיון העידה המבקשת כדלקמן:
"אני אמרתי שבחוזה סוכם כי אם אני צריכה לעזוב את הדירה אני צריכה לשלם או חודש או למצוא דייר חלופי. ובגלל שהייתי בלחץ כלכלי ולא היה לי זמן להתעסק עם זה, העדפתי להלחץ עם קצת שלחתי את השיק ושילמתי חודש לפני".
בסוף הדיון ביקשה ב"כ ה מבקשת לקבל את ההתנגדות. לטענתה, למרות כל המאמצים של המבקשת לשלם את התשלום הנוסף, עבור חודש נוסף, התנגדה המשיבה לקבל את הכספים. ומשכך, יש לחייב את המבקשת אך ורק בעבור חודש אחד בלבד. נטען עוד, כי למבקשת נודע על תיק ההוצאה לפועל רק לאחר הטלת עיקול בבנק.
ב"כ המשיבה ביקש בסיכומיו לדחות את ההתנגדות ולקבל את התביעה במלואה. לטענת ו, הדברים מדברים בעד עצמם. בין הצדדים קיים הסכם כתוב, וכי אין מחלוקת לגבי המועד בו עזבה המבקשת את הדירה. לטענתו, המבקשת עשתה דין לעצמה משהחליטה לשלם עבור דמי שכירות לחודש אחד בלבד אשר אין בו כדי לפצות את המשיבה עבור נזקיה .
דיון והכרעה בהתנגדות:
לאחר ששקלתי טענות שהצדדים ומסמכיהם ובחנתי הסיכומים בעל פה של ב"כ הצדדים ובשים לב לעדותה של הנתבע ת , באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה להארכת מועד. אשר להתנגדות - אני מקבלה בחלקה , כפי שיפורט להלן.
תחילה לבקשה להארכת מועד, המבקשת לא נחקרה על תצהירה בעניין זה. נוסף על כך, עיינתי באישור המסירה ולא ראיתי חתימה על המבקשת או מורשה מטעמה. בנסיבות העניין ונוכח הספקות בביצוע המסירה אני מקבל את הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.
לגופה של ההתנגדות - בהתאם להודאת המבקשת בחלק מהחוב בקשר לחודש שכירות וסיכומי ב"כ המבקשת, ניתן בזאת פסק דין חלקי לפיו על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בסך 2,075 ₪ . הנתבעת תשלם סכום זה תוך 30 יום מהיום, שאם לא תהיה התובעת רשאית לגבות סכום זה במסגרת תיק ההוצאה לפועל מס' 524345-03-17 לאחר התאמת סכום החוב בתיק.
אשר להתנגדות לגבי יתרת סכום התביעה, כידוע, בהתאם לסעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, התנגדות לביצוע שטר המועברת לבית משפט, דינה כדין בקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר. משכך, תבחן ההתנגדות לאור ההלכות שנקבעו לעניין סדר דין מקוצר.
ביסוד מוסד התובענה בסדר דין מקוצר והבקשה לרשות להתגונן המוגשת במסגרתה, עומדת מערכת איזונים מיוחדת הכוללת: האינטרס של התובע על-פי תביעה שלכאורה אינה מוטלת בספק לממש את זכותו, וכן אינטרס ציבורי כללי המבקש להגביר את יעילותה של המערכת השיפוטית ומניעת הכבדה בדיון בתביעות שהצלחתן מובטחת, מצד אחד; והזכות להתגונן של הנתבע בהליך דיוני רגיל המוכרת כאינטרס דיוני בסיסי של הנתבע, הדומה בטיבה לזכות הגישה לערכאות הנתונה לתובע, הנחשבת זכות חוקתית רמת מעלה, מצד שני.
הצורך באיזון בין האינטרסים הנ"ל, הביא לפסיקה ענפה שנתגבשה במהלך השנים, לפיה התביעה בסדר דין מקוצר מעמידה בפני הנתבע "משוכה" דיונית טרומית, בדמות הצורך בקבלת רשות להתגונן. יחד עם זאת, הרשות להתגונן ניתנת כל אימת שקיים, ולו "קצה-חוט" המצדיק בירור שיפוטי. לפיכך, די בכך שהתצהיר, על פניו, מגלה טענה, שאם תוכח, תהווה הגנה מפני התביעה. אין אף צורך להוכיח שלנתבע סיכוי טוב בהגנתו. מספיקה המסקנה שאם תתקבל גרסת הנתבע כמהימנה – אז יש לו סיכוי כלשהו להצלחה.
הכף נוטה, אפוא, למתן רשות להתגונן, כדי לממש את זכותו הבסיסית של בעל הדין להתגונן. יחד עם זאת, נפסק כי על המבקש רשות להתגונן להתכבד ולפרט את מהות הגנתו. התצהיר של המבקש חייב לבסס בצורה קונקרטית וברורה את מהות הגנתו. רק כאשר אין בפי הנתבע כל טענת הגנה הראויה להתברר, כי אז דין בקשתו להידחות. נטל ההוכחה המוטל על שכמו של הנתבע מצומצם ביותר בשלב הבקשה לרשות להתגונן, ואין הוא חייב להראות כיצד יוכיח את הגנתו, וכיצד יבסס את הגרסה העובדתית הנטענת בבקשתו. גם בית המשפט אינו אמור בשלב זה לשקול את מהימנות המבקש או לקבוע ממצאים בענין הגנתו הנטענת. נובע מכך, כי אין הנתבע חייב לשכנע את השופט שטענותיו בתצהיר - אמת הן. די לו להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן. רק הגנת בדים (sham defence) תצדיק דחיית הבקשה (ראה: ע"א 8493/06 עיזבון המנוח ציון כהן ז"ל נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (17.10.2010) והאסמכתאות המאוזכרות שם; ע"א 5063/08 מ. ציג בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (21.12.2011); דוד בר אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה 12, 2014) בעמ' 147) .
ומן הכלל אל הפרט – לטענת הנתבעת היא פעלה בהתאם להסכמות בין הצדדים וביקשה לשלם עבור חודש שכירות. יתכן כי הנתבעת סבר ה בתום לב ש עם תשלום חודש שכירות לא תידרש לשלם סכומים נוספים. יחד עם זאת, לא מצאת י תימוכין לטענה בהסכם השכירות.
אומנם לכאורה מדובר בטענה בעל פה נגד מסמך בכתב, אולם אין בכך כדי להוות מחסום מפני קבלת ההתנגדות. נפסק כי בית המשפט ייתן רשות להתגונן גם כאשר מדובר בטענה בעל פה נגד מסמך בכתב (ראו: ע"א 168/84 משה אלקלעי נ' בנק אוצר החייל, מ(2) 333 ( 1986)). נפסק עוד, כי בשלב זה של ההליך אין בית המשפט נכנס לבירור אמיתות העובדות הנטענות בתצהיר הנתבע אלא בודק את השאלה אם בהנחה ותוכח גרסת הנתבע, יש בה הגנה אפשרית מפני התביעה.
לשון אחרת, די אם יראה הנתבע הגנה אפשרית ומשתמעת, ולו בדוחק רב, על מנת להצדיק את מתן הרשות להתגונן, גם אם הסתפק בהעלאת טענה בעל פה נגד מסמך בכתב. הנטייה בפסיקת בתי המשפט היא, ככלל, לתת רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה (ראו: ת"ט ( פ"ת) 12055-10-13 פינות קפה בע"מ נ' אלייד נדל"ן בע"מ (01.06.2014)).
כאמור, הגנתה של הנתבע ת היא הגנה קלושה מאוד . יחד עם זאת, לא מדובר בהגנת בדים. כמובן שהדברים נאמרים מבלי שיהא בכך כדי לקבוע מסמרות, ונכונים הם לשלב זה בלבד.
סוף דבר
ניתן בזאת פסק דין חלקי ע"ס 2,075 ₪ כמפורט בסעיף 1 0 לעיל .
ההתנגדות לביצוע שטר מתקבלת בחלקה לגבי יתרת סכום התביעה . התיק יתנהל במסלול של סדר דין מהיר.
הוצאות ייפסקו בהתאם לתוצאות בסיום ההליך.
לפני סיום אני שב וממליץ לצדדים לבוא בדין ודברים במטרה להגיע להסכמות כוללות שיחסכו הוצאות נוספות ומיותרות, וזאת תוך 30 יום מהיום. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות, עליהם לתאם מועדים לדיון ולהגיש הודעה מוסכמת לצורך מתן הוראות להמשך ניהול התיק.
המזכירות תשנה הגדרת התיק לתיק תא"מ, תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ותקבע ת.פ. ליום 19.12.2018.

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ט, 18 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורית גבאי אלקה
נתבע: גילה הדנה
שופט :
עורכי דין: