ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוריה י.ד.ב השקעות בע"מ נגד קדוש אהרון :

10
לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעת:
(המשיבה)
אוריה י.ד.ב השקעות בע"מ

נגד

הנתבעים:
(הנתבעת 3 -המבקשת)

  1. קדוש אהרון
  2. קדוש מאיר
  3. זביב (קדוש) יהלומה

החלטה

החלטה בבקשת הנתבעת 3 , המבקשת, לביטול פסק דין שניתן כנגדה בהעדר הגנה ולהארכת מועד להגשת בקשת רשות להגן או לחלופין להגשת כתב הגנה (" הבקשה").
המבקשת עותרת לביטול פסק דין שניתן כנגדה בהעדר הגנה ביום 17.1.2018. לטענתה, רק ביום 12.8.2018, במהלך ישיבת גישור שהתנהלה, בעניין אחר, בינה לבין אחיה, הנתבעים האחרים בתיק, נודע לה לראשונה על ההליך שלפניי ועל כך כי ניתן במסגרתו פסק דין כנגדה. היא ציינה כי היא פנתה, באמצעות באת כוחה, אל בא כוח המשיבה על מנת שיומצא לה כתב התביעה וכן פסק הדין. לטענתה, כתב התביעה הומצא לה לראשונה על ידי בא כוח המשיבה ביום 20.8.2018. היא הוסיפה כי משכתב התביעה לא הומצא לה קודם לכן , יש לבטל את פסק הדין שניתן כנגדה מחובת הצדק. היא הוסיפה כי יש לבטל את פסק הדין גם לאור טענות ההגנה שבפיה.
המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, שליח מטעמה הדביק את כתב התביעה במקום גלוי לעין בכתובתה הרשומה של המבקשת ( סע' 1 לתשובה). כן היא הטענה כי נתבע 2 הבהיר לשליח כי המבקשת מתגוררת בדלת הסמוכה אליו, על כן הודבק כתב התביעה גם שם " במקום גלוי לעין" (סע' 2 לתשובה). לטענת המשיבה אין מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, שכן הוא הומצא לה כדין ( סע' 10 לתשובה). היא סבורה כי המבקשת לא סיפקה הסבר מניח את הדעת למחדלה והוסיפה כי לגופו של עניין המבקשת נשענת על טיעוני ההגנה של הנתבעים האחרים ואלו קיבלו רשות להתגונן מסויגת בלבד.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
מתשובת המשיבה, כמו גם מהמסמכים המצורפים לה, עולה כי כתב התביעה לא הומצא כדין למבקשת, לפיכך יש להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק, אף מבלי להידרש לטענות ההגנה.
בית המשפט הורה למשיבה להמציא את כתב התביעה למבקשת בכתובתה הרשומה. ממאגר הנתונים של משרד הפנים עולה כי כתובת זו הינה רח' שמעון הצדיק 87, תל אביב ( נספח א' לתשובה). אכן, בתשובה מצוין כי שליח המשיבה ביקר פעמיים בכתובת זו והדביק את כתב התביעה על הדלת. אולם, עיון בתצהירו מעלה כי התצהיר מתייחס להדבקה בכתובת אחרת, רח' נס הרים 10, תל אביב. אין בתצהיר התייחסות לביקורים במען הרשום. ממילא, הדבקה של כתב התביעה ניתן לבצע אך לאחר ביקור שלישי במקום ( בענייננו, על פי הנטען נערכו שני ביקורים). היינו, לא בוצעה מסירה כדין במענה הרשום של המבקשת.
ההדבקה בכתובתו של הנתבע 2 אף היא אינה בגדר מסירה כדין. גם היא לא בוצעה לאחר שלושה ביקורים. ממילא, זו אינה כתובתה הרשומה של המבקשת. יצוין, למעלה מהדרוש, כי לא ניתן להסתפק בדיווח של צד שלישי על אודות מענה של המבקשת, גם אם מדובר באח, שהרי המבקשת ציינה כי קיים ביניהם סכסוך המתברר בבית המשפט. לטענתה, אחיה מסר דיווח שגוי ביחס למענה.
מהאסמכתאות שהגישה המבקשת עולה כי נודע לה על התביעה רק ביום 12.8.2018. כתב התביעה הומצא לבא כוחה ע"י ב"כ המשיבה רק ביום 20.8.2018. בהודעת הפקסימיליה ששלח ב"כ המשיבה ביום 20.8.2018 מצוין כי כתב התביעה ועותק פסק הדין נשלחים בהמשך למכתב ב"כ המבקשת מיום 14.8.2018. במכתב זה טענה המבקשת כי כתב התביעה לא הומצא לה. ב"כ המשיבה שלח את העתק כתב התביעה ופסק הדין כנדרש במכתב מבלי שהוא טוען כי קודם לכן בוצעה מסירה כדין.
אני נעתר לבקשה. לאור האמור, ניתנות הוראות כדלקמן:
עד ליום 13.12.2018 תגיש המבקשת בקשת רשות להתגונן.
נקבע בזאת דיון קדם משפט ביום 20.12.2018 בשעה 13:30, במעמד כל בעלי הדין בתיק (המבקשת, המשיבה, הנתבעים הנוספים), בה תידון הבקשה למתן רשות להתגונן. חלה חובת התייצבות אישית על כל הנתבעים.
מובהר כי דיון ההוכחות הקבוע נותר על כנו.
המזכירות תעדכן את היומן ותזמן את הצדדים.
ניתנה היום, י' כסלו תשע"ט, 18 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוריה י.ד.ב השקעות בע"מ
נתבע: קדוש אהרון
שופט :
עורכי דין: