ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של... נגד רשם העמותות :


בפני כבוד ה שופט אביגדור דורות

המבקשת:

עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של הרב דוד ניסוף שליט"א
ע"י ב"כ עו"ד עמית לדרמן

נגד

המשיבים:

1.רשם העמותות
ע"י ב"כ עו"ד רונית רובין
2. כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים
3. חי מאיר אליירוב
4. עמותת קונגרס יהודי ברכה

החלטה

1. ביום 7.11.18 ניתן צו פירוק כנגד העמותה המבקשת. בסמוך לאחר מכן ביקשה העמותה את עיכוב ביצוע צו הפירוק לנוכח כוונתה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה.

2. כדי שבקשת עיכוב ביצוע תתקבל, על המבקש להראות כי יש לערעורו סיכוי גבוה להתקבל וכן כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. היחס בין שני השיקולים הוגדר כ"מקבילית כוחות" במובן זה שככול שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, ניתן להקל בדרישה הנוגעת לסיכויי הערעור, ולהיפך. נקבע כי השיקול בדבר מאזן הכוחות הוא המכריע (ע"א 6627/18 קוצר נ' עו"ד ארז חבר, הנאמן לנכסי המבקש, פסקה 6 (8.11.18); ע"א 3751/17 המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) נ' פלוני, פסקה 3 (4.6.17); ע"א 5578/16 סוילם נ' סוילם, פסקה 7 (12.9.16)).

3. בכל הנוגע לסיכויי הערעור, ראוי כי הערכאה הדיונית (להבדיל מערכאת הערעור) תתמקד ברכיב השני בדבר הנזק שייגרם, שקשה יהיה לתקנו במידה והערעור יתקבל וכן בעניין מאזן הנוחות (ת"א (חיפה) קופל נ' נגלר ואח' (2008)). אין זו דרכה של הערכאה הדיונית לעסוק בסיכויי הערעור, שכן כל דיון בהם מהווה תוספת נופך ופרשנות להחלטה או לפסק הדין שניתן על ידה (בש"א (ת"א) 35859/99 מדינת ישראל נ' יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ (1999)). משום כך, אין בדעתי להתייחס לטענות הצדדים הנוגעות לסיכויי הערעור.

4. לאור האמור, יש למקד את הדיון שבפניי בבחינת הנזקים שייגרמו למבקשת כתוצאה מצו הפירוק ולאפשרות תיקונם במידה והערעור יתקבל. כמו כן יש לבחון את הפגיעה האפשרית שעלולה להיגרם לזוכה כתוצאה מעיכוב הביצוע.

5. לעניין הנזקים שעלולים להיגרם למבקשת כתוצאה מצו הפירוק ולאפשרות של תיקונם במידה והערעור יתקבל, יש לציין כי המדובר בפירוק עמותה, להבדיל מפירוק חברה בע"מ. כאשר מדובר בצו פירוק נגד חברה, הצו מפקיע את השליטה בחברה מבעלי מניותיה ומעביר את ניהול החברה ונכסיה לניהול מפרק. לעומת זאת, עמותה היא גוף משפטי בעל אלמנטים מעין ציבוריים שנועדה להגשים תכלית חברתית מסוימת. הזכות השיורית בנכסי העמותה מוקנית לציבור שלרווחתו ולצרכיו נוסדה העמותה (בש"א (ת"א) 11902/03 הרב נחמן צוקר נ' רואה חשבון אוריאל להב).

6. ככל שכוונת המנהל המיוחד, שאמור להתמנות בעקבות צו הפירוק, תהיה להמשיך את פעילות העמותה, הרי שאם ערעור העמותה יתקבל אין מדובר במצב בלתי הפיך וניתן יהיה להסב את הפעילות בחזרה לעמותה.

7. כאשר בוחנים את האינטרס הציבורי ואת טובת הציבור שלרווחתו ולצרכיו נוסדה העמותה נדמה שאין מקום לעיכוב צו הפירוק. הסיבה לכך נעוצה בהחלטת המשרד לשירותי דת שלא לחדש את רישיון הקבורה לעמותה, אשר מונעת מן העמותה לפעול למען המטרה העיקרית לשמה היא קמה. אומנם בכוונת העמותה לעתור לבית המשפט כנגד החלטת המשרד לשירותי דת אולם ניתן להניח כי מדובר בהליך משפטי לא קצר שלא ייתן מענה לצרכי העדה הבוכרית בטווח הקרוב. לעומת זאת, ככול שלא יעוכב ביצוע צו הפירוק, יש סיכוי כי פניה מצד המנהל המיוחד בבקשה לקבלת רישיון קבורה זמני, תענה בחיוב. קבלת רישיון זמני כאמור תאפשר לחדש את הפעילות הנוגעת לשירותי הקבורה לרווחת בני העדה הבוכרית בירושלים .

8. לטענת העמותה, אף שאין ביכולתה לקדם את מטרתה העיקרית (שירותי קבורה) היא יכולה לקדם את התפילות של האברכים לעילוי נשמתם של הנפטרים בהתאם למטרות העמותה. כמו כן היא תוכל להמשיך בניהול המשפט הפלילי ולפתוח בעתירה בעניין חידוש רישיון הקבורה. איני סבור כי השיקולים הנ"ל מלמדים כי מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובת העמותה. לעניין התפילות, מדובר במטרה שולית לעומת המטרה העיקרית של מתן שירותי קבורה. לעניין העתירה המנהלית, הרי שסיכויי המנהל המיוחד לקבלת רישיון קבורה גבוהים מסיכויי הצלחת העתירה המנהלית ובוודאי שכך הדבר מבחינת המועד האפשרי לקבלת רישיון הקבורה. אשר להליך הפלילי, גם אם שיקוליו של המנהל המיוחד אינם זהים לעמדת חברי הוועד, הרי שחזקה על המנהל המיוחד שיפעל לטובת הציבור של יוצאי בוכרה בירושלים מבלי לשקול שיקולים זרים.

9. כפי שציין רשם העמותות בתגובתו, אין מניעה להגביל את סמכויותיו של המנהל המיוחד כך שלא יבוצעו פעולות "בלתי הפיכות". לאור זאת, אין חשש לפגיעה ונזק בלתי הפיך, ממנו חוששת העמותה על פי האמור בבקשה.

10. המסקנה מכל האמור היא כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת העמותה וכי יש אינטרס ציבורי במינוי מנהל מיוחד שיפעל לקבלת רישיון קבורה זמני, דבר שיאפשר בטווח קצר יחסית לחדש את פעילות העמותה בהתאם למטרתה העיקרית הקשורה בשירותי הקבורה לבני העדה הבוכרית בירושלים.

11. יחד עם זאת, על מנת שתתקבל הכרעה בבקשת עיכוב הביצוע לא ניתן להתעלם לחלוטין מן ההיבט השוקל את סיכויי ההצלחה בערעור, אף שלהיבט הנוגע למאזן הנוחות יש, כאמור, מעמד בכורה. משום כך, ולאור החלטתי כי אין זה ראוי שאבחן את סיכויי הערעור, נכון בעיני לעכב את ביצוע צו הפירוק למשך 30 ימים מהיום, על מנת לאפשר לערכאת הערעור לבחון גם את ההיבט הנוגע לסיכויי הערעור , בטרם יוחלט אם יש מקום להאריך את תוקפו של עיכוב הביצוע עד להכרעה בבקשת רשות הערעור, או אם יש מקום לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע . המדובר בעיכוב ביצוע לתקופה קצרה ביותר, אשר לא יביא לפגיעה משמעותית באינטרס הציבורי.

12. על מנת למנוע אפשרות של שינוי המצב הקיים והברחת נכסי העמותה, לנוכח הנכסים הרבים שבבעלותה והסכומים הגבוהים המצויים בחשבונות הבנק שלה, יישארו בתוקפם צו איסור הדיספוזיציה שניתן על ידי ביום 14.11.18 ביחס לדירות שבבעלות העמותה וכן צו המניעה שניתן באותו יום האוסר על הוצאת כספים מחשבונות הבנק של העמותה, ללא אישור בית המשפט. רשם העמותות יגיש לחתימתי פסיקתא הכוללת את פרטי הדירות שבבעלות העמותה, לצורך המצאתה ללשכת רישום המקרקעין ורישום הערות מתאימות ביחס לכל אחד מן הנכסים. כמו כן יגיש הרשם פסיקתא נפרדת ביחס לחשבונות הבנקים בהם מתנהלים חשבונות העמותה, לצורך המצאתה לבנקים הנ"ל.

13. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של הרב דוד ניסוף שליט"א
נתבע: רשם העמותות
שופט :
עורכי דין: