ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלעד דמארי נגד עיריית תל אביב-יפו :

לפני כבוד ה שופטת עמיתה מרים סוקולוב

המערער

גלעד דמארי

נגד

המשיבים

עיריית תל אביב-יפו
ע"י ב"כ עו"ד בנצקי

בית משפט קמא הרשיע את המערער על פי הודאתו ועל פסק דין זה הוגש הערעור.

פסק דין

בפניי ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב (כבוד השופטת ר' אופיר), לפיו הורשע המערער בגין חניית רכב בחניית נכים, בניגוד להוראות סעיף 6(ד)(16) לחוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) התשמ" ד-1983 (להלן: "החוק") ונגזר עליו קנס בסך 750 ₪.

הרקע:
ביום 8.11.17 החנה המערער את רכבו ברחוב הכרמל, ליד בית 20, בתל אביב באחד מארבעת מקומות החניה המיועדים לנכים משותקי רגליים בלבד.
למערער נרשמה הודעת קנס בסך 1000 ₪ ורכבו נגרר מהמקום על-ידי המשיבה.
על כך הגיש המערער בקשה להישפט.

בבית משפט קמא, טען המערער כי אכן חנה במקום ובזמן כמפורט בדוח החניה, אולם במקום החניה דנן לא היה סימון כחול על הכביש המורה על חניית נכים וכי על השלט המורה על חניית נכים שהוצב בתחילת החניות, להיות בחזית ולא מאחור.
המערער הסתמך על הוראות מכון התקנים הישראלי (תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק ,4 נובמבר 2001) (להלן: "ההוראות").

בית משפט קמא הרשיע את המערער על פי הודאתו ועל פסק דין זה הוגש הערעור.
להלן בתמצית נימוקי הערעור:

1. לדברי המערער הוא נוהג כ-35 שנים, ומעולם לא חנה בחניית נכים.

2. המערער לא ראה את הסימון על הכביש המורה על חניית נכים מאחר והיה מחוק לחלוטין.

3. מקום חניית הנכים לא סומן בהתאם להוראות מכון התקנים הישראלי, שכן כביש האספלט במקום לא היה צבוע בכחול כנדרש, על כן התמרור לא הוצב כדין.

דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בחומר הראיות שהוגש, בבית משפט קמא, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הערעור.

אין חולק כי המערער חנה במקום חניה המיועד לנכה משותק רגליים בלבד. המערער הודה בבית משפט קמא כי חנה במקום ובזמן, כמפורט בכתב האישום. לטענת המערער, הוא לא הצליח לזהות כי מדובר במקום חניה לנכה מאחר והאספלט במקום לא היה צבוע בצבע כחול כמקובל. עוד טען כי התמרור על העמוד היה מאחור ולא מקדימה.

אקדים ואומר, כי מדובר בעבירה מסוג אחריות קפידה, לכן אין צורך להוכיח את כוונתו של המערער לבצע את העבירה ודי בכך שהמעשה נעשה . אם מבקש המערער להיבנות מהסייג שבסעיף 22(א) לחוק העונשין, עליו להוכיח כי עשה כל שביכולתו על מנת להימנע מביצוע העבירה, וזאת לא הצליח להוכיח המערער כפי שיפורט בהמשך.

לגבי טענת המערער כי התמרור לא סומן על הכביש בכחול באופן שניתן להבחין בו - אכן הסימון על הכביש היה דהוי אולם בתחילת מקומות החניה לנכים הוצב תמרור גדול המלמד כי מדובר ב ארבע חניות נכים. די בתמרור זה – 437 - ואין צורך לסמן על הכביש סימון נוסף המלמד על חניית נכים. מטרת הסימון על הכביש היא להצביע על גבולות החניה שנקבעו לנכים ולא מצאתי בהודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) תשע"א-2010 כל הוראה מיוחדת באשר לאופן הצבת תמרור 437 הנ"ל.
זאת ועוד, המערער הגיע למקום החניה בנסיעה אחורנית (ברוורס) ועל כן היה עליו לבדוק את התמרורים שהוצבו בתחילת הרחוב.

למעלה מן הצורך יצוין, כי גם מהתמונות שהמערער הציג בפני בית משפט קמא התרשמתי כי למרות שהסימון על האספלט היה דהוי, ניתן עדיין לראות את הסימון הלבן שתוחם את שטח החניה לנכה וכן את סמל הנגישות הבין לאומי במרכז החניה.

יודגש כי גם בתמונות שצורפו לדוח שנשלח למערער, ולמרות שמדובר היה בשעת חשיכה, עדיין ניתן היה לראות את הסימונים הללו וכן את התמרור הגדול 437 המצביע על כך כי 4 מקומות החניה מיועדים לנכים משותקי רגליים.

כאמור, המערער טען כי התמרור 437 לא הוצב כדין, שכן הוצב לפני ארבע החניות ולא היה ניתן לראותו ממקום החניה של המערער . מעיון בתמונות שהוצגו בפני בית משפט קמא, אני למדה כי מתחת לתמרור 437 מוצב תמרור 439 המאפשר מתן מסרים שאינם מצויים בתמרורים אחרים וכוחו יפה יחד עם תמרור 437. משכך, לא נפל כל פגם בהצבת התמרור דנן. זאת ועוד, יתכן שהמערער לא הבחין בו מאחר והגיע בנסיעת רוורס למקום החניה ולא טרח לבדוק את התמרורים.

לענייננו די בהצבת תמרור 437 דנן (ראו מ"ח 6270/15 יורם ניצן נ' מדינת ישראל בעמ' 4 למטה ועמ' 5 למעלה). הנטל מוטל על המערער לבדוק את כל התמרורים המוצבים בסביבת מקום החניה , ומשלא עשה כן אין הוא זכאי להגנה שבסעיף 22(א) לחוק העונשין.

לעניין גזר הדין - בית משפט קמא הלך כברת דרך לקראת המערער, בעניין העונש והפחית מסכום הקנס המקורי בהתחשב בעברו הנקי ו בטענותיו של המערער.

מאחר ולא מצאתי כי שגה בית משפט קמא בקביעותיו, אני דוחה את הערעור.

ניתן היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלעד דמארי
נתבע: עיריית תל אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: