ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ נגד א.ל קבלנים יזמות בניה ופיתוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת (נתבעת שכנגד)

א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ

נגד

נתבעת (תובעת שכנגד)
א.ל קבלנים יזמות בניה ופיתוח בע"מ

החלטה

בהתאם להחלטתי מיום 3.6.18 ולאור הסכמת הצדדים, אני מורה על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין, מר יוסף גולדקלנג.

המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, והמומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים, דבר הסכמתו לשמש כמומחה, והאם קיימת מניעה מצידו נוכח זהותם של הצדדים, מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בפרוייקט בתיאום עם ב"כ הצדדים, ויחווה דעתו לגבי השאל ות השנויות במחלוקת בין הצדדים לרבות בדבר מצב השלד שעל גביו בוצעו העבודות עליהן סיכמו הצדדים, העבודות שבוצעו לעומת אלו שסוכמו והעלויות הנוספות הכרוכות בכך, המועדים בהם בוצעו העבודות ביחס למועדים המוסכמים והסיבה לכך, טיב ביצוע העבודות עליהם סיכמו הצדדים על ידי הנתבעת, והסיבה לליקויים בעבודות הגמר, ככל שקיימים, בעבודת הנתבעת.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון. המומחה יבחן מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוע תיקון הפגמים ומהי עלות תיקון הליקויים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחה מטעמם, להיות נוכחים בעת ביקורו בבית.

בשים לב להיקף עבודת המומחה, יעמוד שכרו על סך של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ.
הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים ביניהם, כמימון ביניים בלבד. הצדדים ישלמו למומחה את שכר טרחתו ישירות לידיו תוך 21 יום מהיום.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שישולם לו שכרו במלואו.
המומחה ימציא את חוות דעתו לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מיום קבלת החלטה זו.
הצדדים רשאים להעביר למומחה שאלות הבהרה תוך 10 ימים ממועד קבלת חוות הדעת, והמומחה מתבקש להשיב תוך 10 ימים נוספים.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים ולמומחה שמונה.
משימה למתן החלטה ליום 13.1.18.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ
נתבע: א.ל קבלנים יזמות בניה ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: