ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחר גולן נגד אסף ביטון :

לפני:

כבוד השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים): מר ג'וזי נתב
נציג ציבור (מעסיקים): מר יוסף אלול

התובע
שחר גולן
ע"י ב"כ: עו"ד ח'אלד ח'ליליה

-

הנתבע
אסף ביטון
ע"י ב"כ: עו"ד חוסיין אג'באריה

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 31.10.18 הודיעו הצדדים כדלקמן:

"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי בית הדין, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים.
בית הדין יפסוק על דרך הפשרה לעניין הרכיבים של פנסיה והבראה, על יסוד החומר המצוי בתיק, וכן יפסוק על דרך הפשרה לעניין פיצוי הפיטורים בסכום שבין 10,000 ₪ ל-20,000 ₪, כמו כן, על יסוד החומר המצוי בתיק והדברים שנאמרו היום.
מכל סכום שייפסק, יקוזזו הסכומים שצבורים בקופות, חלק המעסיק (תגמולים ופיצויים).
כמו כן, יפסוק בית הדין הוצאות לפי שיקול דעתו.
הסכום שייפסק ישולם על ידי הנתבע ב- 8 תשלומים שווים, חודשיים ועוקבים, כאשר מועד התשלום הראשון תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התיק יועבר למתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה.

מבוקש החזר אגרה".
להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכות נו לפסוק לפשרה פסק הדין בתיק יינתן לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הננו מחייב ים את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. סך של 17,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 10,000 ₪ בגין הבראה והפרשות לפנסיה.
ג. סך של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
מן הסכומים הנקובים בסעיפים א' ו- ב' לעיל, יופחתו הסכומים אשר הצטברו לזכות התובע בקופה (הפרשות מעסיק לפיצויים ולתגמולים).
3. הסכומים הנקוב ים לעיל ישול מו לתובע על ידי הנתבע בשמונה תשלומים חודשיים, שווים ועוקבים, כאשר מועד התשלום הראשון תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין.

4. החזר אגרה לב"כ התובע בהתאם להוראות התקנות.

ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ט, (07 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר ג'וזי נתב
נציג ציבור (עובדים)

רויטל טרנר, שופטת
מר יוסף אלול
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: שחר גולן
נתבע: אסף ביטון
שופט :
עורכי דין: