ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות הבית המשותף הרב פינטו 5 בפ"ת נגד גרנד גינדי במושבה בע"מ :

לפני :
כבוד ה שופט יהושע גייפמן

התובעים

נציגות הבית המשותף הרב פינטו 5 בפ"ת ואח'

נגד

הנתבעים

גרנד גינדי במושבה בע"מ ואח'

החלטה

1. להתיר הגשת כתב תביעה מתוקן תוך 15 יום ממועד ההמצאה, באופן שיתווספו כתובעים בע לי 5 דירות נוספ ות בבניין : שטח פני מרטה , ושטח יוסף [ דירה 34 ]; עוז שלום [דירה 2]; יוספה רבינוביץ וראובן רבינוביץ [ דירה 3 ]; אנה קמל [ דירה 31] ; אשכנזי סיון ודן נתן [ דירה 35].

כתב הגנה מתוקן, אם תחפוץ הנתבעת להגיש - יוגש תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה המתוקן.

הטעמים לקביעה זו הינם כדלקמן :

ראשית, הוגשה לבית המשפט המחוזי ע"י מרבית בעלי הדירות בבניין ו ע"י נציגות הבית המשותף תביעה כספית בעניין ליקויי בניה ברכוש המשותף של הבניין, להבדיל מליקויי בניה ב תוך הדירות עצמן. עיקר התביעה מתייחסת לחיפוי החוץ של הבניין.

ב"כ התובעים עתר בבקשה להוספת בעלי 5 דירות נוספות. נטען בבקשה שהשמות הושמטו בטעות, ולא מבוקש כל שינוי נוסף בעובדות הנטענות בכתב התביעה או בטענות המשפטיות שהובאו בתביעה [ ראו סעיף 14 לתשובת התובעים].

בשלב המקדמי של בירור התביעה, בו טרם בוצעו הליכי גילוי המסמכים והגשת השאלונים - יש להיעתר לבקשה . אין הצדק לסרבל את בירור התביעה ע"י מתן הוראות לתקן את הבקשה להוספת תובעים נוספים, לחייב להגיש תצהירים נוספים של בעלי הדין שמבוקש לצרפם, ו להתיר למתנגדת לתיקון כתב התביעה להגיש תגובה לתגובה . כאמור הוצהר ע"י ב"כ התובעים שלא מבוקש כל שינוי בעובדות ובטענות המשפטיות הנטענות בכתב התביעה, וכל התיקון מסתכם בהוספת שמותיהם של בעלי 5 דירות לרשימת התובעים - בעלי הדירות האחרות.

שנית, טען הצד השלישי, המתנגד לתיקון כתב התביעה, שבעניין משפחת שטח [אח ת מבעלי 5 הדירות שמבוקש להוסיף] הוגשה תביעה לבית משפט השלום בת"א [ת"א 42922-01-16], ובשתי התביעות [זאת המתבררת בבית משפט השלום ו זאת המתבררת בבית המשפט המחוזי] נטענו טענות של רשלנות בביצוע הקמת הפרויקט, ונתבע פיצוי בגין עגמת נפש.

טענה זו דינה להידחות. התביעה בבית משפט השלום הוגשה בגין ליקויים בתוך הדירה, ואילו התביעה בבית המשפט המחוזי הוגשה בגין ליקויים ברכוש המשותף של הבניין , בעיקר ליקויים בחיפוי החיצוני של קיר הבניין . עוגמת הנפש שנתבעה בבית משפט השלום מתייחסת לליקויים בדירה, להבדיל מעוגמת הנפש שנתבעה בבית המשפט המחוזי המתייחסת לליקויים ברכוש המשותף.

גם עיון בחוות הדעת של המומחה מטעם משפ' שטח , שצורפה לתביעה בבית משפט השלום, מלמד שעניין החיפוי החיצוני של הבניין לא ידון בבית משפט השלום. בעמ' 11 לחוות דעת המומחה אלגן הנדסה נאמר לעניין החיפוי של הקירות החיצוניים של הבניין : " ... בדיקה כזאת חורגת מהמסגרת של חוות דעתי ".

בתביעה בבית משפט השלום טרם ניתן פסק דין וטרם הסתיים שלב ההוכחות , ולפיכך הטענה של השתק שיפוטי בהקשר זה אינה יכולה לעמוד.

משפ' שטח גם אינה נזקקת להגשת בקשה לפיצול סעדים.

לעניין התפוררות ונפילת אבנים מהחיפוי החיצוני של הבניין [ביחס לסעד העיקרי הנתבע בתביעה], נטען שהמדובר באירועים מתמשכים שאירעו במהלך השנים האחרונות [סעיפים 23 ו-26 לכתב התביעה, סעיף 17 לכתב התשובה]. לא ניתן לקבוע שהנזק התגבש לפני 21.1.16 – מועד הגשת התביעה בבית המשפט השלום. התובעים טענו שכתוצאה מהנפילות המתמשכות במהלך כל השנים, ולא רק עד מועד הגשת התביעה בבית משפט השלום - יש צורך בהחלפת כל החיפוי של הבניין. התביעה שבנדון אינה תביעה לתיקון נקודתי של החיפוי החיצוני בחלק מקירות הבניין עקב אירוע בשנה מסוימת אלא לפיצוי כספי שיאפשר החלפת כל החיפוי החיצוני של הבניין כתוצאה מהתפוררות ונפילת אבנים מהחיפוי במשך שנים [סעיף 27 לכתב התביעה] .

עוד נטען בסעיף 11 לכתב התשובה : " בין השנים 2013-2015 ניתנו לנתבעת הזדמנויות רבות לתקן את בעיית האריחים המתפוררים, והנתבעת ביצעה מספר תיקונים שטחיים אשר לא פתרו את הבעיה שהמשיכה לחזור על עצמה", ולכן הוזמנה חוות דעת מטעם התובעים שהוגשה ע"י המהנדסת גוטנברג שביקרה בבניין ב-10.1.17, וב- 30.6.17 [נספח 8 לכתב התביעה]. עוד ראו גם סעיף 28 לכתב התשובה.

לעניין הרטיבויות המדובר גם בפעולות מתמשכות, ובסעיף 13 בעמ' 6 לחוות הדעת של המומחית מטעם התובעים נטען שחלק מהרטיבויות חודרות לדירות עקב בעיית החיפוי החיצוני.
השוו דברי כבוד השופט דנציגר ברע"א 6840/15 עירית חולון נ' בילו תקדין עליון 2015(4) 13095 , בסעיף 9 לפסק :

" בצדק קבע ביהמ"ש כי עסקינן בעוולה נמשכת, וכי כל עוד נמשכת הפעולה העוולתית קמה למשיבה עילת תביעה חדשה ועצמאית מדי יום ביומו ... מכאן שעל פני הדברים המשיבה אינה מושתקת ביחס לעילה אחרונה זו ".

עוד נוסיף, ב-21.1.16 הוגשה תביעתה של משפ' שטח לבית משפט השלום. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בעניין ליקויי הבניה ברכוש המשותף נטען לעובדות שאירעו לאחר הגשת התביעה בבית משפט השלום, שרק בעקבותיהן נוצר הצורך בהגשת התביעה . בסעיפים 12-14 לכתב התביעה בבית המשפט המחוזי נטען, שהנתבעת הגישה תובענה ב-27.10.15 ועתרה לבצע עבודות תיקון לצורך ביטול הכרזת הבניין כמבנה מסוכן [הכרזת הבנין כמבנה מסוכן בוצעה בפבר' וביולי 15'] ; בדיון בהמרצת הפתיחה ב-7.3.16 [לאחר הגשת התביעה לבית משפט השלום] ביקשו התובעים שהנתבעת תתחייב ללוח זמנים לביצוע העבודות, ויבוצעו עבודות מקיפות שיפתרו את בעיית חיפוי החוץ; הנתבעת הציעה להמתין לחוות דעת המומחה ; הליך גישור שהתקיים אצל האדריכל דאובר לא צלח; ב-27.11.16 נמחקה המרצת הפתיחה ; התביעה לבית המשפט המחוזי הוגשה ב-6.9.17.

שלישית, ההבחנה בין ליקויי הבנייה בתוך הדירות לבין ליקויי הבנייה ברכוש המשותף של הבניין היא ברורה, ואין חשש להכרעות סותרות של בית משפט השלום ושל בית המשפט המחוזי, עת ידונו בליקויי הבנייה .

ואם היה עדיין ספק לעניין המעקות במרפסות הדירות, ב"כ התובעים הצהיר בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 24-26 : " מעקות האלומיניום נמצאות בכל מרפסת בקיר החיצוני . על מנת להחליף את החיפוי החיצוני ואת החיפוי העליון צריך לפרק את המעקות ולהתקין מחדש. לא מדובר בהחלפת מעקות ".
רביעית, ב"כ התובעים הצהיר בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 16-17: " אנחנו מצהירים לפרוטוקול כי אנחנו לא נגבה בכפל. יש צורך להחליף את החיפוי החיצוני כולו. חיפוי חיצוני [ של הבניין – י.ג.] הוא רכוש משותף ".

הצהרה זו של ב"כ התובעים מחייבת , וניתן להציג החלטה זו גם בפני בימ"ש השלום הדן בתביעה של משפ' שטח בעניין ליקויי הבנייה בתוך הדירה .

סוף דבר

2. להתיר הגשת כתב תביעה מתוקן תוך 15 יום ממועד ההמצאה, באופן שיתווספו כתובעים בעלי 5 דירות נוספות בבניין : שטח פני מרטה, ושטח יוסף [ דירה 34]; עוז שלום [דירה 2]; יוספה רבינוביץ וראובן רבינוביץ [ דירה 3]; אנה קמל [ דירה 31] ; אשכנזי סיון ודן נתן [ דירה 35].

כתב הגנה מתוקן, אם תחפוץ הנתבעת להגיש - יוגש תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה המתוקן.

לאור העובדה שהבקשה למתן הוראות לא נעתרה, ובהתחשב בתיקון שהינו הוספת שמות בעלי 5 דירות בלבד – לעניין ההוצאות תובא התייחסות בסיום ההליך.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ט, 15 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נציגות הבית המשותף הרב פינטו 5 בפ"ת
נתבע: גרנד גינדי במושבה בע"מ
שופט :
עורכי דין: