ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באמצעות עו"ד תומר גונן נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מבקשת
באמצעות עו"ד תומר גונן

קרן מרקו

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לאחר עיון בבקשה, ובתגובה, אני קובעת כי הבקשה להארכת מועד להישפט בעניין דוח מספר 90511213648 (להלן – דוח 1) ו דוח מספר 90511128564 (דוח 2) מתקבלת, ובעניין דוח מספר 90509219979 (דוח 3) נדחית, מהטעמים שלהלן:
א. דוחות 1 ו – 2:
בעפ"ת (מחוזי חי') 11777-05-18 אחמד סח'נינינ נ' מדינת ישראל (20.5.18) קיבל בית המשפט את בקשת המערער לביטול פס"ד, לאחר שקיבל את טענתו בדבר הפגמים שנפלו באישור המסירה, (לא הכיל את שם הדוור ולא היה תיעוד לגבי תאריכי ההודעות ותאריך המסירה), בציינו כי:
"אישור מסירה ריק מתוכן או כזה שלוקה בחוסר מהותי, עלול לשמוט את הבסיס תחת זכות הנאשם או לסכל את ניסיונותיו להוכיח כי ההודעה או ההזמנה לא התקבלו מסיבות שאינן תלויות בו".

בעפ"ת (מחוזי חי') 48179-03-18 לב שניידר נ' מדינת ישראל (16.5.18), ציין כבוד השופט יחיאל ליפשיץ:
"סבורני כי חזקת המסירה המטילה נטל שאינו קל על המבקש לסתרה, תקום רק באם הנתונים העובדתיים שעל רשות הדואר למלא על גבי אישורי המסירה מולאו באופן משביע רצון, ברור ובהיר".

בענייננו, באישורי המסירה שצור פו ל דוחות 1 ו – 2, צוין "לא נדרש ". אישורי המסירה נעדר ים פרטים נוספים מהותיים, כגון, שם הדוור ותאריכי מסירת ההודעות.
בנסיבות אלה אני קובעת כי המבקשת סתר ה את חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי התשל"ד-1974 והוכח בפני כי לא קיבל ה את ההודע ות מסיבות שאינן תלויות ב ה.
לציין כי למסירת הודעת הקנס במועד חשיבות מכרעת לעניין הגנתו של נאשם, שכן ככל שההודעה נמסרת במועד הקרוב לביצוע העבירה המיוחסת לו, יכולתו להתגונן מפניה, ולשחזר את הפרטים הקשורים לארוע, גבוהה יותר.
לעניין תשלום הקנס יוטעם כי בהתאם ל סעיף 229(ח) לחוק סדר הדין הפלילי[נוסח חדש] התשמ"ב-1982, עם תשלום הודעת הקנס משתכללת ההרשעה . אולם, בהתאם להלכה, בנסיבות בהן הוכח כי האדם לא יכול היה לדעת כי אישום תלוי ועומד נגדו, נמצאת הצדקה לחריגה מ סד הזמנים הקבוע בחוק (ראה לעניין זה רעפ 2096/07 דר' צפורה רייני כוכבי נ' מדינת ישראל). בנסיבות שבפני, כאמור, הוכח כי המבקשת לא ידעה על קיומן של 2 הדוחות האמורים, מסיבות שאינן תלויות בה, ומכאן שדין בקשתה להתקבל, חרף תשלום הקנס.

ב. דוח 2:
המשיבה הציגה מסמך ובו מעקב משלוחים של דואר רשום, על פיו נמסר הדוח ליעדו ביום 8.8.19. בנסיבות אלה הוכח בפני כי דבר הדואר נמסר למבקשת. המבקשת לא הוכיחה כי כתובת אחרת הייתה רשומה בתעודת הזהות שלה או במשרד הפנים, ומכאן שחזקת המסירה לא נסתרה. המסירה. בנסיבות אלה, דינה של הבקשה להארכת מועד להישפט בעניין דוח זה להידחות.

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ו' כסלו תשע"ט, 14 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: באמצעות עו"ד תומר גונן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: