ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם סופר עבודות חשמל בע"מ נגד דוד חקיקת :

תובעת ונתבעת שכנגד
אברהם סופר עבודות חשמל בע"מ ח.פ. 511579526
ע"י עו"ד משה בן ארוש

נגד

נתבעים ותובעים שכנגד

  1. דוד חקיקת
  2. שלמה חקיקת

שניהם ע"י עו"ד מיכאל דן

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 8.11.2018 אני ממנה את המהנדס מר צור נעמן [רחוב הסדן 19 הוד השרון מיקוד 4513819 טל' 054-XXXX009 ] כמומחה מטעם בית-המשפט ( להלן המומחה).

2. המומחה יבקר באתר שבו בוצעו העבודות שעליהן נסב ההליך (להלן האתר) ויחווה את דעתו בכל עניין השנוי בין הצדדים במחלוקת ושמצוי בתחום מומחיותו, כביטויו בכתבי-הטענות ובתצהירי בעלי-הדין .

3. למומחה לא תוצגנה חוות-דעת מטעם הצדדים.

4. אני קובעת את שכרו של המומחה בסך 6,000 ₪ ומע"מ. בשלב זה ישאו בעלי-הדין בשכר המומחה בחלקים שווים. שכרו של המומחה ישולם לו על-ידי הצדדים במישרין; המומחה מתבקש למסור את חוות-הדעת לבית-המשפט ולצדדים לאחר שיוסדר תשלום שכרו.

5. תוך שלושים יום מקבלת ההחלטה יעבירו הצדדים למומחה כל מסמך שהם מבקשים להסתמך עליו. העתקי המסמכים יומצאו בידי כל צד לצד שכנגד בד-בבד עם העברתם למומחה.

6. המומחה יתאם עם באי-כוחם של הצדדים מועד לביקור באתר. הביקור יערך לאחר שיועברו למומחה מסמכי הצדדים על-פי החלטה זו. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי-הדין או נציג מוסמך מטעמם ובאי-כוחם.

7. המומחה רשאי להורות על עריכת בדיקות עזר באתר לשם מתן חוות-הדעת, תוך קביעת זהותו של הגורם מבצע הבדיקות. בעלי-הדין ישאו בעלות הכרוכה בבדיקות, בחלקים שווים ביניהם, בנוסף לנשיאתם בשכר המומחה. המועדים לביצוע בדיקות העזר יתואמו על-ידי המומחה.

8. המומחה יבדוק את האתר ויגיש את חוות-דעתו לבית-המשפט ולצדדים כשהיא ערוכה בהתאם לסעיף 24 בפקודת הראיות. חוות-הדעת תוגש בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום לאחר בדיקת האתר, בכפוף לתשלום שכרו של המומחה כמתחייב מהחלטה זו.

9. המומחה יצרף לחוות-הדעת כל אסמכתא שנזכרה בה.

10. בכל עניין הקשור למינוי המומחה ומתן חוות-הדעת יפנה המומחה לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות, אם יהא צורך בכך.

11. בעל-דין שיבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה יגיש על כך בקשה תוך חמישה-עשר יום מן המועד בו תומצא לו חוות-הדעת, בציון השאלות המבוקשות. למומחה לא תופנינה שאלות טרם מתן החלטה בבקשה.

12. נאסר על בעלי-הדין לפנות למומחה במישרין בכל עניין שלא הותר בהחלטה זו, ובתוך כך נאסר עליהם להורות למומחה לעכב את מתן חוות-דעתו שלא על-פי החלטה שיפוטית.

13. ימי פגרה יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה זו.

ת.פ. 28.2.2019.
המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ולמומחה בצירוף כתב-מינוי.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ט, 15 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם סופר עבודות חשמל בע"מ
נתבע: דוד חקיקת
שופט :
עורכי דין: