ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאן סידי נגד עיריית תל אביב :

14 נובמבר 2018
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובעת:
ליאן סידי

-
הנתבעים:

  1. עיריית תל אביב
  2. בצלאל טובין
  3. אלי טרטנר
  4. אבי פרץ
  5. מאור סומבול
  6. אבי משולם

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה לתיקון תביעה, ובתגובת הנתבעת להלן החלטתי-
במסגרת התיקון המבוקש כומתה התביעה מחדש, נוספו סעדים, ואף העילות נוסחו מחדש .
עיון בתביעה המקורית מעלה, כי התובעת עתרה לתשלום בגין איומים בעבודה, חרם ואלימות שאינה מטופלת. סוגיות אלה בחלקן עומדות גם בבסיס התביעה המתוקנת תוך שהדברים גובשו במסגרת משפטית מסודרת וגם נוספו רכיבים נוספים ומבלי שיש באמור כל הבעת דעה לגופם של דברים לרבות לעניין העילות עליהן בחרה התובעת לסמוך את התביעה המתוקנת שמבוקש להגיש . כמו כן , על פי התביעה המתוקנת למעשה מבוקשת מחיקת התביעה כנגד הנתבעים 2 - 6 (גם אם הדבר לא צוין במפורש כפי שהיה ראוי לעשות).
על פי הלכה פסוקה סמכות בית הדין להתיר תיקון כתב טענות רחבה מזו של בית המשפט וכי "בדרך כלל תהא גישתם של בתי לעבודה גמישה ומרחיבה את אפשרות התיקון" ( ד"ר י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 9 עמ' 4). עוד נקבע, כי יש לתת את הדעת לשאלת העיתוי וככל שמצויים אנו בשלב מקדמי יותר של הדיון, הנטייה ככלל תהא להתיר את התיקון.
במקרה זה מצויים אנו בשלב בו טרם הוגש כתב הגנה מצד הנתבעים בהליך המקורי. משכך, ההליך מצוי בשלב מוקדם ביותר.
אין מקום לדחות את הבקשה מהטעם שמדובר בתביעה חדשה לכאורה כטענת הנתבעת. בעיקרו של דבר נראה , כי המסכת העובדתית שהובאה בקיצור נמרץ בתביעה המקורית היא אותה המסכת עליה מבוססת התביעה המתוקנת. כך או אחרת, גם אם התובעת לא הגישה את התביעה המקורית בגין מלוא העילות מלכתחילה אין בעובדה זו לבדה להביא לדחיית הבקשה . כך בפרט כאשר התביעה המקורית הוגשה ללא ייצוג משפטי, ובמקרים כאלה בדרך כלל יזכה בעל הדין להתחשבות (ד"ר לובוצקי, שם, פרק 9 עמ' 9).
כך גם אי צירוף תצהיר לבקשה אינו טעם לדחייתה. בתקנות בית הדין לא קיימת הוראה המחייבת צירוף תצהיר לכל בקשה בשונה מתקנות סדר הדין האזרחי בנוסחן נכון ליום זה. האמור נכון מכוח קל וחומר , שעה שהנימוק עליו התבססה בקשת התיקון הוא כי התביעה המקורית הוגשה ללא ייצוג משפטי ונראה שעל כך אין מחלוקת. כפי שציינתי בהחלטות קודמות, התביעה המקורית נוסחה באופן בלתי ברור, ואף אינה כוללת את הרכיבים היסודיים שכתב תביעה אמור ל כלול.
בשים לב לעקרונות המנחים שציינתי לעיל, וכאשר התיקון מטרתו להעמיד לדיון את המחלוקות האמתיות, מצאתי לנכון להתיר את התיקון המבוקש. כך בפרט כאשר התיקון אין בו לגרום לצד שכנגד עוול שאינו ניתן לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות.
בשים לב לכך שטרם הוגש כתב הגנה, אולם מנגד הוגשה בקשת סילוק על הסף אני סבורה כי ראוי להותיר את שאלת ההוצאות לסיומו של ההליך. כך גם בהתייחס לנתבעים הנוספים , לא שוכנעתי שיש לפסוק הוצאות בשלב זה בגין הגשת התביעה המקורית כנגדם , מקום בו לאחר שקיבלה התובעת ייצוג משפטי, ובטרם הוגש מצדם כתב הגנה, מבוקש למעשה למחוק את התביעה כנגדם. נושא זה יתברר בסיום ההליך לאחר שהמסכת העובדתית תהיה מונחת לפני המותב הדן בתיק.
המזכירות תסרוק את כתב התביעה המתוקן לתיק ותשנה את סיווג ההליך בהתאם לסכום התביעה לתיק סע"ש .
המזכירות תעדכן את הגורמים בתיק כך שיימחקו הנתבעים 2 – 6 מהתביעה.
המזכירות תערוך תחשיב מחודש של האגרה נוכח סכום התביעה שתוקן וככל שנדרש תשלח לתובעת שובר לתשלום הפרשים.
הנתבעת תגיש כתב הגנה מטעמה בתוך 30 ימים.
הדיון שנקבע ליום 30/12/18 בטל לנוכח שינוי הסיווג והצורך להשלים הליכים מקדמיים טרם קדם משפט.
המזכירות תקבע קדם משפט על פי היומן ו תשלח זימון הכולל את כל ההוראות הרלבנטיות לגבי הליכים מקדמיים.

ניתנה היום, ו' כסלו תשע"ט, (14 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ליאן סידי
נתבע: עיריית תל אביב
שופט :
עורכי דין: