ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל מרטון נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

נתנאל מרטון

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

בפניי בקשה להארכת מועד להישפט באשר ל-3 דו"חות, שמספרם: 90511289861, 90511331192 ו-90511354061.

ב"כ המבקש ציין כי המדובר ב-3 דו"חות מהירות מסוג מצלמה וטען כי מעולם לא קיבל את הדו"חות, אלא שלמד לראשונה על קיומם כאשר פנה לשלם דו"ח אחר במרכז לגביית קנסות. עוד הוא ציין כי מאישורי המסירה, אשר העתקים מהם צורפו לבקשה, עולה כי הדו"חות שמספרם 90511289861 ו-90511354061 חזרו מהסיבה " לא ידוע במען" ואילו הדו"ח שמספרו 90511331192 חזר מהסיבה " מען בלתי מספיק". כמו כן, הוא ציין כי שניים מבין הדו"חות עוסקים בעבירות שבוצעו על ידי הוריו ואף צירף תצהירים של שניהם בעניין זה, לפיהם בדו"ח שמספרו 90511289861 העבירה בוצעה על ידי אביו של המבקש, מר יהודה מרטון, ואילו בדו"ח שמספרו 90511331192 העבירה בוצעה על ידי אמו של המבקש, גב' שולמית מרטון. על כן, הוא ביקש מבית המשפט להאריך את המועדים להישפט בגין דו"חות אלה.

המשיבה מתנגדת לבקשה. בתגובתה מיום 5.11.18 היא ציינה כי היא חוזרת על עמדת המרכז לפניות נהגים, לפיה הדו"ח נשלח לכתובת הרשומה ( במשרד הפנים) של המבקש, ומשלא הוכיח המבקש כי לא קיבל את דבר הדואר מסיבות שאינן תלויות בו, הרי שיש לדחות את בקשתו.

קראתי בעיון את טענות המבקש. טענתו המרכזית היא ששניים מבין הדו"חות, כפי שפירטתי לעיל, חזרו מהסיבה " לא ידוע במען". אכן, כשדבר דואר חוזר מסיבה זו הרי שלא בוצעה מסירה כדין, ומסיבה זו יש לקבל את בקשתו. בנוגע לדו"ח השלישי, הוא חזר מהסיבה " מען בלתי מספיק" ומטעם זה אין לקבל את בקשתו. יחד עם זאת, המבקש העלה טענת הגנה משמעותית, לפיה בשניים מבין הדו"חות, כפי שפירטתי לעיל, הוא לא נהג ברכב ותחת זאת נהגו הוריו, ואף צירף תצהירים של שני ההורים המעידים על כך. בכל הנוגע לשני דו"חות אלה, השתכנעתי כי אכן עלול להיגרם למבקש, שלא נהג ברכב בעת ביצוע העבירות, עיוות דין אם לא יקבל את יומו בבית המשפט.

אם כן, בסיכומו של דבר:
בכל הנוגע לדו"ח שמספרו 90511289861 – לא בוצעה מסירה כדין + אביו נהג ברכב.
בכל הנוגע לדו"ח שמספרו 90511354061 – לא בוצעה מסירה כדין.
בכל הנוגע לדו"ח שמספרו 90511331192 – בוצעה מסירה כדין, אולם אמו נהגה ברכב.

אציין בעניין זה כי יש לדון בבקשה זו תוך בחינת שיקולים הדומים לשיקולים שיש לבחון בבקשה לביטול פסק דין, בהתאם לסעיף 130( ח) לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לפיו רשאי בית המשפט לבטל את פסק הדין, אם ניתן בהיעדרו של הנאשם, אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. אין המדובר, אם כן, בשיקולים מצטברים, כי אם חלופיים.

מטעמים אלה, אני נעתרת לבקשה ומאריכה את המועד להישפט בגין שלושת הדו"חות, שמספרם: 90511289861, 90511331192 ו-90511354061.

העתק מהחלטה זו יועבר לצדדים ולמדור לפניות נהגים במשטרת ישראל.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתנאל מרטון
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: