ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלדה דגיתו נגד תדר שרותי נקיון בע"מ :

לפני כבוד הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת:
מלדה דגיתו
ע"י מר עבד אלעזיז שלבי - מ זכיר איגוד מקצועי

-

הנתבעת:
תדר שרותי נקיון בע"מ
ח.פ. 512818931

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 24/10/18, הודיעו הצדדים כדלקמן:

"לאחר ששמענו את דברי בית הדין, אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ללא נימוקים.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, עד לסך של 6,799 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בי-דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום.
אנחנו מסכימים שכל סכום שייפסק יושלם לתובעת בשני תשלומים.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת".

להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 4,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת ב- 2 תשלומים שווים כמפורט להלן:
התשלום הראשון ישולם לתובעת תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין .
התשלום השני ישולם לתובעת תוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ככל והנתבעת לא תשלם את התשלומים הנ"ל, או מי מהם, במו עד שנקבע לכך לעיל, יישא כל תשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מ היום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, 28 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , רשמת


מעורבים
תובע: מלדה דגיתו
נתבע: תדר שרותי נקיון בע"מ
שופט :
עורכי דין: