ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ח' אשלגי נגד ע"י ב"כ עו"ד ע' וי ינברגר :


לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המבקשת
ע"י ב"כ עו"ד ח' אשלגי

אינטרקוסמא 1985 בע"מ

נגד

המשיבה
ע"י ב"כ עו"ד ע' וי ינברגר

הנתבעות

רשות מקרקעי ישראל

  1. האחים קרטין השקעות בנכסים בעמ
  2. מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ

החלטה

לפני בקשת הנתבעת 3 למחיקת התביעה נגדה, ולחילופין לחייב את התובעת להוסיף תשובות על שאלון שנשלח אליה, ולהעמיד לעיונה מסמכים המפורטים ב תצהיר גילוי המסמכים שנמסר לה על ידי התובעת.

צויין בבקשה, כי בעניין זה ניתנו מספר החלטות, וביום 17.6.2018, ניתנה החלטה (כבוד סגן הנשיאה ג' דניאל, כתוארו אז) ולפיה, בטרם יינקטו סנקציות משמעותיות כנגד הנתבעת 3 בעניין מתן תשובות לשאלונים וגילוי מסמכים, ניתנת לה ארכה עד ליום 17.7.2018.

לטענת המבקשת, גם לאחר מועד זה, לא מילאה הנתבעת 3 אחר ההחלטה באופן מלא, שכן השיבה באופן חלקי על השאלון שנשלח לה , ואף לא העמידה לעיונה מסמכים המפורטים בתצהיר גילוי המסמכים.

התובעת (המשיבה) מתנגדת לבקשה , וטוענת כי מילאה אחר החלטות בית המשפט וצרפה לתשובתה את תצהיר המענה לשאלון ואת תצהיר גילוי המסמכים. עוד הוסיפה, כי מסמכים המפורטים בתצהיר נשלחו לב"כ המבקשת.

לאחר עיון בבקשה ובתגובת התובעת, ואף בתשובת המבקשת, דין הבקשה להתקבל, כמפורט להלן:

עיון בבקשה, ובתצהיר התשובות לשאלון מעלה, כי התשובות שהעבירה התובעת הן חלקיות, וישנן שאלות שנותרו ללא מענה כלל.

בהתאם ניתן צו לפיו, התובעת תעביר עד ליום 22.11.2018 תצהיר ובו תשובות לשאלות שהופנו במכתב המבקשת בסעיפים 4.6, 4.8, 4.9 ו – 4.10.
כמו כן, על התובעת להשלים את המענה לשאלון ביחס לסעיפים 4.1, 4.3. – 4.5, 4.11, כמפורט בבקשת המבקשת.

בגין כל שאלה שלא תינתן תשובה בתצהיר עד למועד האמור, תישא התובעת בהוצאות בסך של 1,000 ₪.

ביחס לבקשה לעיון במסמכים יש לומר, כי מחד טוענת המבקשת שמסמכים המפורטים בתצהיר לא הועמדו לעיונה, אך מאידך התובעת בתגובתה מציינת, כי מסרה את כל המסמכים הנטענים (ראו סעיף 13 לתגובת התובעת).

תגובת התובעת לא נתמכה בתצהיר, ומנגד, הבקשה נתמכה בתצהיר כדין. מכאן יש לקבוע, כי על התובעת להעמיד לעיון הנתבעת 3 את המסמכים המפורטים להלן:
א. כל דוחות הפיקוח שנערכו בין השנים 2008 – 2016.
בעניין זה, אין לקבל את הטענה, כי דוחות אלה חסויים בפרט כאשר אין הסבר כיצד הדוחות שנערכו בשנים 2010 – 2014, אינם חסויים ואילו הדוחות בשנים 2008 – 2016 אשר כוללים את השנים 2010 – 2014 הינם חסויים.
כך או אחרת, דו"ח פיקוח איננו יכול להיות חסוי בנסיבות תביעה זו.
ב. שומות להערכת שווי המקרקעין שנערכו על פי הנטען בשנים 2009, 2014 ו – 2016.
ג. כל ההתכתבויות שנערכו בין התובעת לנתבעת 1 ו/או באי כוחה, החל משנת 2005 ואילך, ככל שלא צורפו לכתב התביעה.
ד. נסח רישום מקוון לשנת 2014.

על פני הדברים, אין מקום להעביר תרשומות פנימיות בין גורמים ברשות מקרקעי ישראל, והחלטה בעניין זה, תתקבל לאחר שהתובעת תפעל כפי שיופרט להלן.

המסמכים המפורטים בסעיפים א' – ד' לעיל יועברו לעיון ב"כ הנתבעת 3 עד ליום 22.11.2018.

בגין כל מסמך שלא יועמד לעיון ב"כ הנתבעת 3, כאמור בהחלטה זו תישא התובעת בהוצאות בסך של 500 ₪ , וככל שהמחדל בעניין זה יימשך יהיה מקום לשקול מחיקת התביעה. יודגש, כי כל דו"ח פיקוח וכל שומה עומדים בפני עצמם בעניין זה.

התובעת תערוך רשימה של המסמכים שלגביהם נטען, כי הם פנימיים וחסויים, תוך מתן פראפרזה קצרה של תוכנם וזהות עורכם, ורשימה זו תועבר יחד עם כל המסמכים המפורטים לעיל לעיון ב"כ הנתבעת 3 עד ליום 22.11.2018.

המזכירות תודיע.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ט, 05 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ח' אשלגי
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ע' וי ינברגר
שופט :
עורכי דין: