ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליעזר דוד הברפלד נגד עירית תל-אביב-יפו :

לפני כבוד ה שופטת עמיתה יהודית שטופמן

העותר - המבקש

אליעזר דוד הברפלד

נגד

המשיבה

עירית תל-אביב-יפו
ע"י ב"כ עו"ד יפה דסה

החלטה

א. בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהסכמה, שאלה נסיבותיה:
העותר – המבקש הגיש ביום 12.9.17 עתירה מנהלית כנגד המשיבה , בהתייחס למתחם כיכר אתרים, ובה עתר כי יינתנו על ידי בית המשפט צו וים המורים למשיבה כדלהלן:

"(א) צו עשה לתיקון התאורה הקיימת ברחבת המתחם לרבות השלמת גופי התאורה החסרים, הפעלת כל המנורות הקיימות ומתן פתרון תאורה באזורים שבהם לא קיימו מנורות כך שכל השטחים שבחזקת העירייה יוארו על פי התקן המחייב.
(ב) צו עשה לתיקון הליקויים הבטיחותיים הקיימים במתחם לרבות מעקות שבורים, רצפות עקומות ובורות.
(ג) צו עשה לניקוי שטחים שבחזקת העירייה באופן שוטף כמקובל במדרכות ברחבי העיר.
(ד) צו עשה להצבת פחי אשפה ותחזוקתם השוטפת ברחבי המתחם בשטחים שבחזקת העירייה.
(ה) צו עשה לריסוס העשבייה הרבה בשטחים שבחזקת העירייה בקוטל עשים ולאחר מכן עקירתה.
(ו) צו עשה לשתילת פרחים, צמחים באדניות הבטחון הפזורות ברחבת המתחם כמקובל ברחבי העיר".

התקיים דיון במעמד הצדדים ביום 26.12.17 ודיון נוסף ביום 6.2.18.

ביום 6.2.18 ניתן פסק דין, בהסכמת הצדדים, בו נכתב כדלהלן:

"כמוסכם על הצדדים, ומשהעירייה אכן ביצעה ומבצעת פעולות לתיקון וניקוי הנכס, מוחלט כדלהלן:
(א) לא יאוחר מתוך 90 יום מהיום, אחראית העירייה לבצע את כול התיקונים אשר משיבוצעו לא יוגדר עוד הנכס כ"מבנה מסוכן", בהתייחס לשטחים שבאחריות העירייה.
(ב)... בנסיבות העניין ראוי להשיב לעותר את ההוצאות הריאליות שהוציא מכיסו... ומשכך תישא המשיבה בהוצאות העותר בסכום כולל של 4,000 ₪...".

העירייה פעלה, כאמור בפסק הדין מיום 6.2.18, לביטול צו ההכרזה על מבנה 'כיכר אתרים' כ"מבנה מסוכן", וביום 5.7.18 נסגר תיק 'מבנה מסוכן', על פי הודעת אינג' ולדימיר ליבורקין' מנהל יחידת מבנים מסוכנים בעיריית תל-אביב. המשיבה שלחה לבית המשפט הודעת עדכון, לה צורף מכתבו של מנהל היחידה למבנים מסוכנים, כאמור.

ב. ביום 15.7.18 הגיש העותר – המבקש "בקשה" בה ציין כי למרות ש'כיכר אתרים' איננו מוכרז עוד כמבנה מסוכן, אזי "בעין לא מקצועית ניתן לראות כי קיימים עדיין מפגעים בטיחותיים רבים מאוד בכיכר" (סעיף 2 לבקשת המבקש מיום 15.7.18). העותר מבקש כי ביהמ"ש יורה על "סיור משותף" בנוכחותו ובנוכחות מהנדסי המשיבה, או לחלופין עותר ליתן לו ארכה בת 60 יום לגיוס כספים ולביצוע בדיקת המבנה , על ידי מהנדס מטעמו.

ייאמר מיד, כי בקשה זו של העותר בטעות יסודה , מהוגשה במסגרת הליך שהסתיים במתן פסק דין.
ההליך איננו פתוח עוד לבקשות כלשהן, ומשכך אין כול מקום לבקשה זו של העותר, והיא נדחית.
זאת, בלא שנדונה כלל הסוגיה המשפטית שעניינה תקיפת קביעתו, מיום 5.7.18, של מנהל יחידת מבנים מסוכנים לפיה נסגר תיק 'מבנה מסוכן' בגין הנכס נשוא העתירה.

ג. ביום 21.8.18 הגיש העותר – המבקש בקשה "לביטול פסק דין שניתן בהסכמה".
לטענת העותר, אכן עשתה המשיבה "מספר צעדים על מנת לתקן את המצב ואף ניקתה חלקית את הכיכר" (סעיף 2 לבקשה מיום 21.8.18), אולם לאחר מתן פסק הדין "חזרה המשיבה למדיניותה הקודמת ואף החריפה אותה. למיטב ידיעתו של העותר העירייה אינה מנקה כלל שטחים הנמצאים בבעלותה ובחזקתה והמצב חמור מאי-פעם" (סעיף 7 לבקשה).
בהמשך מתאר העותר – המבקש פניות שלו ושל אחרים לעירייה, שלא נענו.
לטענת העותר, הוטעה על ידי העירייה – המשיבה לחשוב כי אכן תפעל לתיקון הליקויים בכיכר ולניקיונה, ורק משכך הסכים למתן פסק הדין. בשל הטעייה זו סבור העותר כי קמה לו עילה לביטול פסק הדין שניתן, כאמור, בהסכמה.

המשיבה מתנגדת לביטול פסק הדין וסבורה כי אין כול ממש בבקשה.
המשיבה מפנה להודעת המבקש בעניין העבודות שבוצעו בכיכר, כמו גם להסרת צו מבנה מסוכן בגין הנכס נשוא העתירה.
המשיבה מפנה להלכות שעניינן ביטול פסק דין שניתן בהסכמה, ולטענתה לא קמה כול עילה לביטול פסק הדין.

ד. סבורה אני כי דין הבקשה לביטול פסק הדין המוסכם שניתן ביום 6.2.18 – להידחות.
הלכה פסוקה היא כי פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים ממזג מאפייני הסכם ופסק דין, ועובדה זו משליכה על דרך תקיפתו של פסק דין שניתן בהסכמה.
בענייננו, על המבקש העותר לבטל פסק דין כאמור, להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכמה, משמע פגם אשר עשוי להביא לביטולו של הסכם על פי דיני החוזים, דוגמת טעות, הטעייה, תרמית ועוד כיוצ"ב (ע"א 5914/03 אפרים שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב"נבו"), רע"פ 7148/98 עזרא ואח' נ' זלזניאק ואח' פד"י נ"ג (3) 337, והאסמכתאות המובאות שם)

בענייננו, לא הצביע המבקש על כול טעות או הטעייה, או כול עילה אחרת מתחום דיני החוזים המצדיקה את ביטולו של פסק הדין.
המשיבה קיימה את הוראות פסק הדין במובן זה שדאגה לתיקוני המבנה, ולכך שצו מבנה מסוכן יוסר מהמבנה. עוד עומדת המשיבה על כך כי היא מקיימת את הודעתה בישיבת יום 6.2.18 ודואגת לניקיונו של המקום מידי שבוע. אכן המבקש איננו מרוצה מרמת הניקיון במתחם כיכר אתרים, ויתכן שרמת אחז קת המתחם אמנם איננה משביעת רצון, יחד עם זאת, אין המדובר בטעות, הטעיה או תרמית מצד המשיבה וכאמור, לא מצאתי כול עילה מן הדין לביטולו של פסק הדין מיום 6.2.18.
הבקשה לביטול פסק הדין מיום 6.2.18- נדחית.

ה. אלמלא היה העותר עומד על פסיקת הוצאות, אפשר שהייתי דוחה את הבקשה בלא הוצאות. אולם מאחר שהעותר ביקש בסיום הדיון כי ייפסקו הוצאותיו, ולשאלתי מה סכום ההוצאות שהוא זכאי לו, לשיטתו, השיב העותר כי זכאי לסכום של 15,000 ₪, שקלתי הטלת סכום זה על העותר, כי זה סכום ההוצאות שנראה לו ראוי בנסיבות העניין.
יחד עם זאת, מתוך התחשבות בעותר, שהוא אדם פרטי, יישא העותר בהוצאות המשיבה בסכ ום כולל של 3000 ₪, שישולמו לא יאוחר מיום 7.11.19, ויישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום שנקבע לתשלום ועד מועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ט, 01 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליעזר דוד הברפלד
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: