ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כפר כסלון נגד רשות מקרקעי ישראל. :

בפני כבוד ה שופטת ענת זינגר

תובעים

  1. כפר כסלון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
  2. אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמ

נגד

נתבעת
רשות מקרקעי ישראל.

החלטה

לאחר עיון בבקשות הנגדיות ניתנת החלטה זו;

בנוגע לבקשת הנתבעת;
לא נמצא שיש צורך בהשלמה לתשובות אך זאת בכפוף להבהרות הבאות:
לא יהא ניתן לטעון לעת הגשת הראיות, להוצאות שאינן כלולות בכלל החומר שהועבר (נספח מ"א לתביעה, תשובת ספיר, הכרטסת שצורפה לתצהיר המשלים והמסמכים שגולו).
לא יהא ניתן לטעון להתחייבות חוזית או שלטונית, מעבר לזו העולה מארבעת הנדבכים הנטענים שכן זו הבנת בית המשפט לתשובה, כפי שבחרו התובעים לתתה.

בנוגע לבקשת התובעים;
חרף החלטות חוזרות ונשנות לפעול בהתאם לצמצום עליו הורה בית המשפט, לא כך נעשה. משלא בררו התובעות את העיקר והגישו בקשה אשר ככל הנראה בתוכנה היא רחבת היקף, באופן שלא ניתן להידרש למלואה מתוך הבק שה מיום 4.7.18 - ממילא אין להם להלין אלא על עצמן . זאת, עת שלא יהא ניתן להידר ש לכל הרכיבים ועת שעשויה ליפול שגגה , לאורה לא תינתנה הוראות ביח ס לכל אשר התבקש על ידן.

א. לעניין הגילוי הספציפי המהותי: לא רק שלא ניתן להידרש לבקשה כפי שהוגשה, אלא גם נראה כי לא קוימה החלטת בית משפט מיום 23.11.17, שכן נותרה בקשה כללית, רחבה ומכבידה (ר' בין השאר נוסח כמו "וכל התכתובות והתרשומות שקדמו ל..." וכן ר' בקשה לתשובות שנמסרו לתובעים ואשר אין מקום להנחה שאינם בידם). לפנים משורת הדין ניתנת לתובעות אפשרות לבקש גילוי ספציפי וממוקד של חמישה מסמכים ספציפיים אשר עד היום לא הועברו אליה ן, שאינם בידן ואשר הן סבורות כי קבלתם הכרחית לניהול תביעתן. רשימת חמשת המסמכים הספציפיי ם תועבר לנתבעת בתוך 15 יום מהיום , ואלה יגולו או יוצהר שאינם קיימים בתוך 21 יום לאחר מכן.

ב. לעניין השאלות: באשר לשאלות 22-20, 28 - לא פעלו התובעות כמתבקש אלא הפנו לכשבעה גורמים שונים (להבדיל מאדם אחד ספציפי אשר ידועה לתובעות זהותו כנוגע בסוגיית שאלה ספציפית רלוונטית). בנסיבות אלה אין צורך בהשלמה. באשר לשאלה 34 - גם כאן הת ובעות לא פעלו בהתאם להחלטת בית משפט. אין הפניה להחלטה ספציפית שחסרה ובנסיבות אלה, לא נמצא צורך בהשלמה.

ג. באשר למסמכים החסויים: הנתבעת תעביר בתוך 15 יום לבית המשפט במעטפה סגורה ושלא לסריקה את המסמכים שהתבקש גילויים ובמידת הצורך בתוספת מסמכים נוספים שגולו והסבר באשר לטענה מדוע אין לגלותם. החלטה נוספת תינתן לאחר עיון.

ד. השלמה לתשובות: ספק אם יש מקום להתחיל בסבב השלמות נוסף, ביחס לתצהירי התשובות המשלימים. מכל מקום ובקצרה, באשר לשאלות 7 ו- 24 - העמדה שהובעה בתגובה האחרונה מיום 31.10.18 תחייב את הנתבעת אף בהעדר תצהיר ועל יסוד תגובתה הנ"ל והחלטה זו ולפיכך אין צורך בהשלמה נוספת.
לא מצאתי שיתר השאלות דורשות סבב תשובות נוסף.

נמצא להעיר באופן כללי, כי הגיעה העת לסיים את שלב ההליכים המקדמיים, כאשר נראה כי מבחינה מסוימת חלק מפניות התובעות היו גם בגדר מסע דיג, אשר הגיעה העת לסיימו.
מכל מקום, הצדדים ישלימו ויפעלו לפי האמור לעיל כאשר יש לקוות שיהא ניתן להורות בסמוך על הגשת תצהירים.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ט, 01 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כפר כסלון
נתבע: רשות מקרקעי ישראל.
שופט :
עורכי דין: