ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ערן מאיר אפרתי נגד שופרסל בע"מ :

לפני כבוד ה שופט רחמים כהן

מבקש
ערן מאיר אפרתי
ע"י ב"כ עו"ד דוד מזרחי

נגד
משיבה
שופרסל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אסף לוין, בן קאירי ויונתן ניסנהויז

פסק דין

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
עניינה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן – בקשת האישור) בתקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), תשע"ב – 2012 (נכון להיום: "תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי וחשיפה נאותה של מצרך מזון בפיקוח), תשע"ב-2012"), אשר קובעות, שעוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח יציב שלט, סמוך ככל האפשר למוצר המזון בפיקוח, המגלה לצרכן את רשימת מוצרי המזון בפיקוח (להלן – תקנות הפיקוח).
על פי הנטען בבקשת האישור, המשיבה הפרה את תקנות הפיקוח לגבי גבינה קשה חצי שמנה "עמק" רגילה בחריץ 28% וגבינה קשה שמנה "גלבוע" בחריץ 22%, אותן היא משווקת בסניפיה ולא הציבה שילוט כנדרש בתקנות הפיקוח.
בתשובה לבקשת האישור טוענת המשיבה, בין היתר, ש פעלה ופועלת בהתאם להוראות תקנות הפיקוח ממועד כניסתן לתוקף והיא מרעננת את הנהלים בקרב עובדיה ומנהלי הסניפים באופן שוטף, על מנת למנוע הפרה של התקנות. עוד טוענת המשיבה, שבקשת האישור אינה נתמכת בראיות ואין כל יסוד לנזק לו טוען המבקש, שבחר באופן מודע לרכוש מוצר יקר, תוך התעלמות מודעת מהגילוי הנרחב לגבי מחירי המוצרים המקבילים.
בתגובה לתשובת המשיבה טוען המבקש , שככל וקיים שילוט כנדרש בדין, הרי שהדבר נעשה בעקבות הגשת בקשת האישור.
בקדם משפט עלה, שבנוסף לבקשת האישור דנן הוגשו על ידי ב"כ המבקש מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית (לפחות עוד 5), שעניינן דומ ה עד זהה לבקשה זו ובכלל אלה ת"צ 5511-09-14 יהב נ' א.ב.א ויקטורי בע"מ (להלן – עניין ויקטורי).
ביום 9.5.2016 הוגשה בקשה לעיכוב הליכים בבקשות השונות, מלבד זו שבעניין ויקטורי .
ביום 30.7.2018 ניתן פסק דין בעניין ויקטורי. בית המשפט דחה את בקשת האישור באותו עניין.
בעקבות דחיית בקשת האישור בעניין ויקטורי, החליטו הצדדים להליך זה לסיים את המחלוקת ביניהם בדרך של הסכמה. משיקולי יעילות ועל מנת להימנע מהוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי, הסכימו הצדדים, מבלי להודות בטענות הצד שכנגד, לסיים את המחלוקות באמצעות מתווה של הסתלקות המבקש מבקשת האישור ודחיית תביעתו האישית.
במסגרת הסדר ההסתלקות המשיבה התחייבה לכך, שתוסיף ותפעל להצבת שילוט בדבר מזון בפיקוח בסניפיה בהתאם לתקנות הפיקוח ותרענן את נהליה בקרב עובדיה ומנהלי הסניפים באופן שוטף ותקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות.
עוד הוסכם, שהמשיבה תשלם למבקש גמול בסך של 3,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחו בסך של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ.
דיון
לאחר עיון בבקשת האישור ובקשת ההסתלקות – הבקשה מאושרת.
הוראות סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 קובעות, שבטרם יאשר בית המשפט טובת הנאה למבקש או לבא כוחו, עליו לשקול, האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה וכן את התועלת שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה. בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ, (מיום 5.8.2018), דן בית המשפט בסוגיית תוקפם של "הסדרי הסתלקות מתוגמלת" וקבע, שככלל, אין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ולבא הכוח המייצג במסגרת של הסתלקות מבקשת אישור תובענה כייצוגית. במקרים מתאימים וכחריג לכלל, ניתן לפסוק גמול ושכר טרחה על יסוד השיקולים הקבועים בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות וכן על יסוד "שיקולי רוחב", במסגרתם על בית המשפט לשקול, בין היתר, את הסכנות הגלומות בהסתלקות מתוגמלת למוסד התובענה הייצוגית ולציבור בכללותו ואת אינטרס הקבוצה והציבור הרחב.
בקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה, שעניינה הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הפיקוח .
הסדר ההסתלקות מביא תועלת לקבוצה ולציבור נוכח התחייבות המשיבה לפעול בהתאם להוראות התקנות , לרענן את נהליה ולהקפיד על הצגת שילוט מתאים בדבר מוצרים בפיקוח לרווחת הלקוחות.
בבחינת שיקולי רוחב יש להביא בחשבון, שתכליתה של בקשת האישור היא הסדרת מדיניות המשיבה בנושא מוצרים בפיקוח. אין חולק, שחוק הגנת הצרכן ותקנות הפיקוח נועדו לטובתם של הצרכ נים. תקנות הפיקוח מהוות כלי נוסף להגברת מודעות הצרכנים למוצרים המפוקחים ולמחירם (ראו: ההחלטה בעניין ויקטורי, מיום 30.7.2018) . הסדרת מדיניות המשיבה ביחס למוצרים בפיקוח אינה חלה על המוצרים נשוא בקשת האישור בלבד , כי אם על כלל המוצרים שבפיקוח.
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים סבורני, שהגמול ושכר הטרחה המומלצים סבירים בנסיבות העניין ולפיכך - מאושרים. הגמול ושכר טרחה ישולמו תוך 30 ימי עסקים מהיום.

פסק הדין אינו מהווה מעשה בית דין כלפי הציבור.
אין נסיבות מיוחדות המצדיקות איתור מבקש חלופי או להורות על פרסום דבר ההסתלקות.

ניתן היום, ‏כ"ג חשון, תשע"ט, ‏1 נובמבר, 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ערן מאיר אפרתי
נתבע: שופרסל בע"מ
שופט :
עורכי דין: