ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה דמירז'אן נגד תקוהי וארג'אבדיאן :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעת
שושנה דמירז'אן

נגד

הנתבעת
תקוהי וארג'אבדיאן

פסק דין

1. במסגרת התביעה הקטנה שלפני, ולאחרי שצמצמה התובעת את טענותיה במהלך הדיון (כמפורט בעמוד 3 שורות 2-6 לפרוטוקול), נותרו לבירור שתי טענות.

2. הטענה הראשונה מתייחסת לתשלום שטוענת התובעת שנשאה בו עבור הנתבעת בסך של 4,000 ₪ לטובת עו"ד אליה הפנתה את הנתבעת, והטענה השנייה מתייחסת לתשלום בסך 420 ₪ שטוענת התובעת ששילמה למשרד הפנים עבור טיפול בעניינה של הנתבעת.

3. לטענת התובעת אף ששילמה את התשלומים בשים לב להתחייבות הנתבעת להשיב לה את כספה, בחרה הנתבעת שלא להשיב את הכספים עד למועד הגשת התביעה.

4. ראוי לציין ברקע הדברים כי בין הנתבעת לבעלה של התובעת, עימו היא מצויה בהליכי גירושים לשיטתה, קשר משפחתי רחוק.

5. עוד ראוי לציין כי לשיטת התובעת הסכומים הנזכרים מעלה שולמו על ידה בשנת 2015, נוכח מצוקתה הזמנית של הנתבעת אשר פנתה אליה לעזרה, ואולם התביעה שלפני הוגשה רק בשנת 2018, ולאחר שבין הצדדים התנהלו, כעולה מהנספחים שצורפו לכתב התביעה ולכתב ההגנה, הליכים שונים לרבות תלונות למשטרת ישראל, הליכים בבית המשפט לענייני משפחה (מהנספחים עולה שלפחת שימשה הנתבעת עדה באחד מההליכים האמורים) וכיו"ב.

6. לטענת הנתבעת אין ממש בטענות הנתבעת שכן לעו"ד שאליה הפנתה אותה התובעת שילמה הנתבעת בעצמה, והתשלום למשרד הפנים נעשה בכרטיס אשראי של התובעת מפאת העובדה שלנתבעת לא היה כרטיס, אך הנתבעת השיבה לתובעת את כספה.

7. לכתב התביעה צורפה אסמכתא המעידה על ביצוע תשלום במשרד הפנים על ידי התובעת ביום 14.5.15 עבור תעודת זהות ודרכון וכן עבור איתור מען, כאשר תחת העמודה "עבור" ולצד הבקשות לקבלת "תעודת זהות בגין גניבה" ו-"בקשה לדרכון", צוין שמה של הנתבעת. בהתאמה אני קובעת כי התובעת הוכיחה כי שילמה עבור הנתבעת את התשלום הנדרש למשרד הפנים והנטל להוכיח כי הסכום הושב לה על ידי הנתבעת, מוטל בנסיבות אלו על הנתבעת.

8. הנתבעת טענה בהקשר זה כי שילמה לתובעת במזומן ואולם כאשר נדרשה למסור פרטים בנוגע לשאלה מתי שילמה, האם משכה את הכספים מחשבון הבנק המתנהל על שמה ובאיזה נסיבות שילמה, לא ידעה למסור פרטים והסתפקה בטענה שחלף זמן רב.

9. לא נעלם מעיניי שעברו כ-3 שנים ממועד התשלום על ידי התובעת ועד למועד הגשת התביעה, ואולם לא מצאתי כי יש בכך כדי לפטור את הנתבעת שאיננה מכחישה את חובתה לשאת בתשלום למשרד הפנים, מחובתה להציג אסמכתאות לפיהן אומנם עמדה בחובתה.

10. אשר לתשלום ששולם לעו"ד גב' גלבוע, צירפה התובעת לכתב התביעה חלק מפרוטוקול שנערך בבית המשפט לענייני משפחה ביום 7.2.17, שם נחקרה, כך נראה על פי תוכן הדברים, הנתבעת ומסרה עדות שלפיה "היא" שילמה לעו"ד גב' גלבוע, בהליכים שננקטו נגד בנה של הנתבעת. מכתבי הטענות ומהחקירה שלפני עולה כי אין מחלוקת בנוגע לכך שעו"ד גב' גלבוע היא עו"ד אליה הפנתה התובעת את הנתבעת בנוגע להליכים שהתנהלו כנגד בנה של הנתבעת והתובעת ביקשה ללמוד מהפרוטוקול שצורף על ידה, כי אומנם נשאה בתשלום לעו"ד.

11. ראוי לציין כי הנתבעת בכתב הגנתה לא הכחישה הפנייתה כאמור, אך טענה כי בסופו של יום היא-היא שנשאה בתשלום לעו"ד.

12. עו"ד גב' גלבוע לא זומנה על ידי מי מהצדדים על מנת להיחקר ביחס לשאלה מי מהשתיים נשאה בתשלום שכר טרחתה, והנתבעת לא הציגה כל אסמכתא מטעמה אשר תעיד כי היא זו שנשאה בתשלום.

13. לאחר ששמעתי את עדויות בצדדים התרשמתי כי יש ממש בטענת התובעת לפי התגוררה אצלה הנתבעת במשך תקופה מסוימת במהלך שנת 2015. כמו כן, התרשמתי כי יש ממש בטענה שלפיה הייתה הנתבעת באותם זמנים במצוקה והנתבעת אישרה כי התקיימה אותה עת מקצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי. דברים אלו ביחד עם הפרוטוקול שצורף על ידי התובעת לכתב תביעתה, יש בהם כדי לתמוך בגרסת התובעת לפיה, מצבה הכלכלי של הנתבעת לא אפשר לה לעמוד בתשלום לטובת עו"ד גלבוע, ובהתאמה כדי לתמוך בגרסת התובעת לפיה היא שנשאה בתשלום.

14. גם העובדה שהנתבעת אישרה שלא פנתה אל הבנק שבו היא מנהלת את חשבונה כדי לבקש דפי חשבון בנק להוכחת טענתה לפיה משכה סך של 4,000 ₪ ביום 28 לחודש הרלוונטי יש בה כדי ללמד לטעמי על כוונתה של הנתבעת שלא להציג מסמכים לתמיכה בגרסתה.

15. מכל אלו בחרתי להעדיף את גרסת התובעת לפיה אומנם נשאה בתשלום בסך 4,000 ₪ לטובת עו"ד גלבוע, ומן האמור בסעיף 9 לכתב ההגנה אני למדה כי הנתבעת איננה מכחישה את העובדה שחובת התשלום בהקשר זה חלה עליה.

16. מכל האמור אני קובעת כי התובעת הרימה את הנטל המוטל עליה לשכנע את בית המשפט כי אומנם נשאה בתשלומים המפורטים בסעיף 2 לעיל, ואני קובעת כי הנתבעת לא הרימה את הנטל שהועבר אל כתפיה להוכיח שפרעה את התשלומים.

מכל אלו אני רואה לנכון לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 4,420 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 6.6.18, ועד יום התשלום בפועל.

בנסיבות העניין ובהתחשב באמור בסעיף 1 לעיל אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ' חשוון תשע"ט, 29 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: שושנה דמירז'אן
נתבע: תקוהי וארג'אבדיאן
שופט :
עורכי דין: