ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קלמן אפל נגד דונלד פרידמן דרכון אמריקאי :


בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

המבקש

קלמן אפל ת.ז. XXXXX657
ע"י ב"כ עו"ד ענת שלינגר

נגד

המשיבים

  1. דונלד פרידמן דרכון אמריקאי 456910699
  2. ג'יין חנן פרימן דרכון אמריקאי 211892925
  3. רוברט א.פרימן דרכון אמריקאי 480336866
  4. ג'יימס פרימן רשיון נהיגה ארה"ב 750531 - MO

ע"י עו"ד מנחם גידרון

החלטה

לפניי בקשה למינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין מיום 17.07.16.

ביום 17.07.16 ניתן פסק דין על ידי בית משפט זה ( להלן: "פסק הדין"), אשר נתן תוקף להסכם פשרה, אליו הגיעו המשיבים מצד אחד, והמבקש וצדדים נוספים מצד שני, בגדרו סוכם, בין היתר, על מכירת מקרקעין הידועים כחלקה 77 גוש 16740 וחלוקת התמורה בין הצדדים בהתאם למפורט בהסכם הפשרה. כן סוכם, כי באי כוח המשיבים, עוה"ד מנחם גדרון ושמואל מנדלבאום ימונו ככונסי נכסים לצורך ביצוע פסק הדין.

בבקשה טען המבקש, כי לאחר שעוה"ד מנדלבאום מונה כשופט, ונמנעה האפשרות למנותו ככונס נכסים, פנתה באת כוחו לעו"ד מנחם גדרון, בבקשה כי יפעל למינויו ככונס נכסים יחיד בהתאם לפסק הדין, ואולם הוא סירב לעשות כן. לטענת המבקש, על אף שחלפו כשנתיים מאז ניתן פסק הדין, לא פעל בא כוח המשיבים לביצוע פסק הדין ולמכירת המקרקעין וחלוקת התמורה כאמור בפסק הדין, וזאת ככל הנראה בשל רצונו למכור את המקרקעין בחלקים ולא כמקשה אחת, כפי שנקבע בפסק הדין. נוכח האמור ביקש המבקש, כי באת כוחו, ענת שלינגר, תמונה ככונסת נכסים לצורך מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה בין הצדדים בהתאם לפסק הדין.

המשיבים התנגדו לבקשה, וטענו כי גם הם מעוניינים למכור את המקרקעין בהקדם האפשרי, ואולם מכירה זו התעכבה, בין היתר, מפאת רשלנות המבקש אשר לא שילם חוב כבד לרשויות מיסוי מקרקעין. עוד טענו, כי לאחר מתן פסק הדין, הם פעלו באמצעות בא כוחם לביצועו, ולשם כך ביצעו שורה ארוכה של פעולות משפטיות מורכבות, ובכלל זה הוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה ליורשי הבעלים המקוריים של המקרקעין, פעולות מול רשויות המיסים, לשכת רישום המקרקעין ועוד. בהודעת עדכון שהגישו המשיבים, הם טענו, כי השלימו את רישום הזכויות על שם המשיבים, וכי כעת ניתן למכור את המקרקעין לצד שלישי. לטענתם, לאחר בדיקה שערכו, הדרך הטובה ביותר למכירת המקרקעין, תהיה מכירתם כמקשה אחת, והוסיפו, כי באי כוחם החלו לפעול לשם איתור קונה למקרקעין. המשיבים הוסיפו, כי ככל שבית המשפט סבור, כי בנסיבות העניין יש למנות כונס נכסים לצורך מכירת המקרקעין, בא כוחם נתן את הסכמתו למינויו ככונס נכסים כאמור בפסק הדין.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה לבקשה, בתשובת המבקש לתגובה ובהודעת העדכון מטעם המשיבים, השתכנעתי, כי מאז ניתן פסק הדין פעלו המשיבים באמצעות באי כוחם בצורה סבירה לצורך ביצועו, ובכלל זה הוצאת צווי ירושה וקיום צוואות ורישום הזכויות על שם המשיבים, וכי אין מדובר בניסיון "למשוך זמן", ולהתחמק ממכירת המקרקעין בהתאם לפסק הדין, כטענת המבקש. בנסיבות אלה, ונוכח הודעת העדכון, איני רואה כל מניעה לכך ש עו"ד גדרון ימשיך לפעול לביצוע פסק הדין בהתאם למתווה שנקבע בפסק הדין.

אשר על כן, הנני ממנה את עו"ד מנחם גדרון ככונס נכסים על המקרקעין הידועים כחלקה 16740 גוש 77, אשר תפקידו יהיה מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה בין הבעלים במשותף בהתאם לחלקו היחסי של כל בעל דין במקרקעין ובהתאם לפסק הדין. כמו כן, הנני מסמיך את עו"ד מנחם גדרון לחתום בשם כל הצדדים לפסק הדין על כל הסכם או מסמך הנחוצים לצורך ביצוע עסקת המכר, ובלבד שההסכם יובא לאישור בית המשפט לפני שיקבל תוקף סופי.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב חשוון תשע"ט, 31 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קלמן אפל
נתבע: דונלד פרידמן דרכון אמריקאי
שופט :
עורכי דין: