ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.ח. גליל סחר והשקעות בע"מ נגד אושרת משה ששון :


בפני כבוד ה שופט רונן פיין

תובעת

ר.ח. גליל סחר והשקעות בע"מ

נגד

נתבעת
אושרת משה ששון

החלטה

הנתבעת לא התייצבה לדיון ביום 16/9/18, דיון אשר היה קבוע לשמיעת הבקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות לביצוע השטרות ו לשמיעת ההתנגדות גופה. כפי שעולה מפרוטוקול אותו דיון, דיון אליו טרח והתייצב ב"כ של הנתבעת, ניתנה לנתבעת הזדמנות להגיש תצהיר משלים מטעמה ולרבות תצהיר צד ג', בנוגע לטענתה אשר נכללה בהתנגדות לביצוע השטרות, בדבר דרישת צד ג' לתשלום בגין הציוד אשר היה במושכר נשוא תביעה זו.

עוד נדרשה הנתבעת להגיש הודעה מתאימה בנוגע לחשבון הבנק שלה, בגינו הגישה בקשה לביטול העיקול אשר הוטל עליו ע"י התובעת, האם מוגבל.

הנתבעת לא ניצלה ההזדמנות אשר ניתנה לה ולא הגישה תצהיר של צד ג' או מסמך מהותי אחר, ממנו ניתן ללמוד כי צד ג' כלשהו פנה אליה בדרישת תשלום כלשהי או בתביעה . חלף זאת הגישה הנתבעת מסמך אשר לא ניתן לתת לו משקל כלשהו, בשלב זה של הדיון בתובענה , בין השאר לאור העובדה כי איננו נושא תאריך ומנוסחו ניתן להבין כי המבקשת היא אשר פנתה אל החתום על המסמך .

במסגרת הודעתה מיום 9/10/18 הודיעה הנתבעת כי החשבון אשר עוקל ע"י התובעת, הוגבל. מכאן שמתייתר הצורך לדון בבקשת הנתבעת לביטול העיקול.

מכאן שנותרנו עם הבקשה להארכת המועד וההתנגדות לביצוע השטרות.

כידוע, אין לחסום את שערי בית המשפט בפני מבקש רשות להתגונן ותהא הגנתו קלושה ככל שתהיה. הלכה זו יסודה בזכות הגישה לערכאות שיפוטיות.

בצד ההלכה המנחה הנ"ל, עומדת הלכה נוספת שמאזנת אותה והיא שמבקש רשות להתגונן חייב להתכבד ולהיכנס לפרטי הגנתו, קרי, ללא עמידת בחובת הפירוט, יהפוך ההליך של בקשה למתן רשות להתגונן למיותר.

לפיכך, באיזון שבין הרצון לתת לנתבעת את יומה במשפט, לבין הצורך למנוע ניהול משפטים מיותרים, הוסמך בית המשפט להכריע ולעשות איזון על ידי התניית בקשת הרשות להתגונן בהפקדת ערובה, כאשר דחיית הבקשה שמורה לאותם מקרים בהם בית המשפט סמוך ובטוח כי ההגנה היא הגנת בדים.

במקרה דנן, ראשית יש להכריע בבקשת הנתבעת להארכת המועד להגשת ההתנגדות. כידוע, זכות הגישה לערכאות הוכרה כזכות יסוד אשר בתי המשפט ממעטים למנוע אותה מבעלי דין, למעט במקרים חריגים, בהם עולה באופן מובהק מהתנהלות צד לתובענה, כי זה זנח טענותיו או פעל באופן מובהק אחר ממנו ניתן ללמוד כי איננו מבקש "את יומו".

סבורני כי אין מדובר במקרה שכזה ומן הראוי להאריך המועד להגשת ההתנגדות לביצוע השטרות, כאשר כידוע האיחור בהגשת ההתנגדות ניתנת לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות. בנסיבות העניין כאן מצאתי לנכון לקבוע כי עניין זה יבוא בחשבון במסגרת סיום שמיעת התביעה.

בכל הנוגע להתנגדות הנתבעת לביצוע השטרות, על יסוד תצהירי הנתבעת והמסמכים אשר צירפה מטעמה ועל יסוד תגובת התובעת להתנגדות והמסמכים אשר צורפו אליהם , מצאתי לנכון להתנות קבלת ההתנגדות לביצוע השטרות, בהפקדת ערובה מתאימה.

התנגדות המבקשת לבקשה לביצוע השטרות תתקבל כפוף להפקדת סך של 25,000 ₪ בקופת בית המשפט, באמצעות שובר אשר יוצא לה וישולם בדואר. הפקדה תתבצע לא יאוחר מיום 2/12/18.

לעיוני ליום 3/12/18.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ' חשוון תשע"ט, 29 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ר.ח. גליל סחר והשקעות בע"מ
נתבע: אושרת משה ששון
שופט :
עורכי דין: