ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דומיסיל טי אל וי בע"מ נגד מנהל הארנונה בעיריית תל אביב :

לפני כבוד השופט ק ובי ורדי, סגן נשיא
המבקשת:
דומיסיל טי אל וי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אודי חינגלי

נגד

המשיב:
מנהל הארנונה בעיריית תל אביב
ע"י ב"כ עו"ד ליטל בן-צבי חסיד

החלטה

בפניי בקשת המערערת, חברת דומיסיל טי אל וי בע"מ (להלן: "המבקשת"), העוסקת בשכירת נכסים והשכרתם בשכירות משנה, למתן פטור מהפקדת ערבון ולחילופין הפחתתו.
הבקשה הוגשה במסגרת ערעור מנהלי אותו הגישה המבקשת על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית תל אביב-יפו מיום 8.5.18, במסגרתה התקבל בחלקו עררה של המבקשת על החלטת המשיב שלא לנהל בנכס שנמצא ברחוב אלנבי 99 בתל אביב ( להלן: "הנכס") עסק כלשהו, אלא עם רישיון עסק מתאים או עם היתר זמני מתאים.
טענות הצדדים
במסגרת הבקשה טענה המבקשת כי מצבה הכלכלי קשה וכי הליכי גביה מנהלית של ארנונה והטלת עיקולים ומימושם דרדרו אותה אל סף חדלות פרעון. לטענתה, עקב העיקולים לא מאושרת לה מסגרת למשיכת יתר בחשבון והיתרה הנזקפת לזכותה בטלה בשישים אל מול חובותיה. לתמיכה בטענותיה צירפה המבקשת שאילתת עיקולים על חשבון החברה מיום 1.8.18 ופירוט חיובים וזיכויים.

לטענת המבקשת, בתחילת החודש הנוכחי קיבלה התראה בגין חשבונות חשמל שעליה לשלם, זאת, לא כולל הסדר תשלומים קיים בין המבקשת לחברת החשמל בו עליה לעמוד.
לטענת המבקשת, שכרו של מחזיק המניות היחיד בחברה, מר ניר בזק (להלן: "מר בזק"), עומד על סכום מינימלי של 5,000 ₪.
כמו כן טוענת המבקשת כי סיכוייה לזכות בערעור הינם גבוהים, שכן קביעותיה של ועדת הערר ניתנו תוך הפרת חובת ההגינות המוגברת המוטלת עליה, ובהתאם שגיאותיה, וכאשר מדובר בסוג הקביעות שערכאת הערעור נוטה שכן להתערב בהן.
במסגרת תגובת המשיב לבקשה טען המשיב כי היה על המבקשת ליתן מידע מלא ומפורט על מצבה הכלכלי ולהראות כי נעשו מאמצים לגייס כספים ממקורות אחרים. כך טוען המשיב כי בנוסף למסמכים שצרפה היה על המבקשת לצרף גם פרטים בדבר נכסיה והמלאי העסקי שברשותה.
עוד טוען המשיב כי היה על המבקשת לצרף גם פרטים הנוגעים למר בזק כגון נכסיו, בני משפחה הסמוכים על שולחנו, והאם פנה לקבלת סיוע מחבריו ואו בני משפחתו.
לעניין סיכויי הערעור טוען המשיב כי בניגוד לסברת המבקשת, החלטת ועדת הערר הינה מפורטת ומנומקת, ומבוססת על כלל הראיות שהוצגו בפניה.
המבקשת הגישה תשובה לתגובת המשיב בה טענה כי אין ברשותה כל זכות בעלות במקרקעין זולת הסכמי השכירות עליהם היא חתומה ואין ברשותה רכבים ואו כל מיטלטלין מעין אלה.
לתשובה לתגובה צורף תצהיר מטעם מר בזק בו צוין, בין היתר, כי אין ברשותו פנקס צ'קים או כרטיס אשראי וכי אין נדל"ן הרשום על שמו.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, אני סבור כי בנסיבות העניין- דין הבקשה להתקבל בחלקה באופן שהעירבון יופחת לסך של 5,000 ₪.
בעל דין המבקש פטור מהפקדת ערבון, תוך חשיפת בעל הדין שכנגד לסיכון כי הוא לא יוכל לגבות את מלוא הוצאותיו, אם ייפסקו כאלה, נדרש לבסס שני תנאים מצטברים: ראשית, עליו להוכיח כדבעי את חוסר יכולתו הכלכלית ולשם כך עליו להציג תשתית עובדתית ראייתית מלאה ביותר ועדכנית; שנית, עליו לשכנע כי קיימים סיכויים ממשיים להצלחת ההליך ( בש"א 9998/09 ונדר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות (17.19.09); בש"א 4747/05 פלד עבודות בנין בע"מ נ' בית הארחה – מעלה החמישה (29.8.05); ע"א 3477/11 שני נ' חבר (3.10.11); חמי בן נון טל חבקין הערעור האזרחי 283-285 (2012)).
בענייננו, אני סבור כי התשתית אשר נפרשה לעניין מצבה הכלכלי של המבקשת אינה מלאה ומבוססת כנדרש. כך, לא צרפה המבקשת דו"חות שנתיים ומאזנים, ולא צרפה אישור כלשהו מאת רואה חשבון אשר יש בו כדי להעיד על מצבה הכלכלי. כעולה מטענותיה, ברשות המבקשת נכסים המושכרים בשכירות משנה, כאשר פירוט ההכנסות מנכסים אלו לא צורף. כך בסיכומו של דבר, לא הוברר כיצד מנהלת המערערת את פעילותה הכלכלית לרבות תשלום שכר חודשי לבעליה ולא ניתן פירוט מספק באשר להוצאותיה והתנהלותה התזרימית.
זאת ועוד, לא הוכח שהמבקשת ניסתה לגייס את הסכום הנדרש מגורמים נוספים. כאשר מבקש הפטור הוא גוף מאוגד, עליו להוכיח שלא עלה בידו לגייס את כספי העירבון ממנהלים או בעלי מניות (ע"א 5139/09 Ontario LTD נ' המנהל המיוחד של מלון זוהר ירושלים בע"מ (פורסם בנבו, 22.10.09); רע"א 4407/08 אוטו בוטיק ארז (1974) בע"מ נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 24.6.08).אמנם, לבקשה צורף תצהיר מטעם מר בזק לפיו פעל על מנת לגייס את הסכום הנדרש, אך כאמור מדובר בניסיונות הבעלים ולא בניסיונות המבקשת עצמה.
מן הצד השני לא ניתן להתעלם ממצבה הכספי הנטען של המבקשת ומזכות הגישה לערכאות כאשר האיזון יימצא בהפחתת סכום העירבון (ולא מתן פטור מלא).
לפיכך אני מעמיד את העירבון על סך של 5,000 ₪ שיופקד עד ליום 22.11.18 שאם לא כן יימחק הערעור ללא צורך בהחלטה נוספת.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ט, 23 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דומיסיל טי אל וי בע"מ
נתבע: מנהל הארנונה בעיריית תל אביב
שופט :
עורכי דין: