ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד מישל אברג'ל :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ – ח"צ 520000118

נגד

נתבע

מישל אברג'ל

פסק דין

הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו הומצאה ביום 23/7/2018, באמצעות שליח, כעולה מן הבקשה למתן פס"ד, וצרופותיה.
על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע, לשלם לתובע:

1. את סכום התביעה 106,877.00 ₪, בצירוף ריבית בשיעור 11.6% לשנה החל מיום הגשת התביעה (15/7/2018) ועד לתשלום המלא בפועל, כשהריבית תצטרף בסוף כל תקופה שתקבע ע"י התובע לקרן ותישא, אף היא, ריבית בשיעור האמור, כאשר הריבית, אופן חישובה ומועד צבירתה, יהיו נתונים לשינויים שיהיו נהוגים אצל התובע לאחר הגשת התביעה, לרבות לאחר פסק הדין - וזאת החל ממועד השינוי עפ"י אישורו של פקיד התובע;

2. שיעורי הריבית דלעיל, אופן חישובם והמועד לתשלומם, יהיו נתונים לשינויים בהתאם לנהוג אצל התובע, מפעם לפעם;

3. את הוצאות התובע לאגרת משפט, 1,335.96 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15/7/2018, ועד לתשלום בפועל;

4. את הוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 12,505.00 ₪ (כולל מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, ט' חשוון תשע"ט, 18 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: מישל אברג'ל
שופט :
עורכי דין: