ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד חפוטה אשר נגד רמי מיכאלי :

לפני כבוד ה שופטת עמיתה יהודית שטופמן

המבקש

עו"ד חפוטה אשר
ע"י ב"כ עו"ד חפוטה אשר

נגד

המשיבים

  1. רמי מיכאלי
  2. פנחס גואטה
  3. אשר גואטה
  4. שושנה שלג

ע"י ב"כ עו"ד רמי מיכאלי

החלטה

נושא העתירה:
בקשה להשבת פיקדון שהופקד על פי החלטתי מיום 20.2.2006.

העובדות העיקריות הרלוונטיות לענייננו, הן כלדהלן:
ביום 4.7.2007 ניתן על ידי פסק דין, בהליך שהתנהל בין מר יואל שלג לבין המשיבים 1-3. במסגרת פסק הדין קבעתי הוצאות בסכום של 15,000 ש"ח ועוד מע"מ, לחובת המערער בחלוקה שווה בין המשיבים 1–3, למשיבה 4 .

לאחר שתיקה רבת שנים נשלחה ביום 13.4.2016, לעו"ד חפוטה, כבא-כוחו הרשום של מר שלג, בתיק המקורי, הודעת מזכירות המיידעת אותו כי בתיק הופקד פיקדון. רק ביום 29.9.2016 הגיש עו"ד חפוטה בקשה להחזר הפיקדון המופקד בתיק, בשמו של מר יואל שלג.

ביום 31.10.2016 הגישו המשיבים 1-3 התנגדות להחזרת הפיקדון לידי עו"ד חפוטה, ודרשו להעביר את הפיקדון לידי המשיב 1 , עו"ד רמי מיכאלי, בטענה כי ההוצאות שנפסקו על פי פסק הדין מיום 18.7.07 לא שולמו.
ביום 8.11.2016 השיב עו"ד חפוטה כי ההוצאות שנפסקו שולמו על-ידי הגדלת קרן החוב בתיק ההוצאה שנוהל כנגד מר שלג, וכי תיק הוצל"פ נסגר זה מכבר ( סעיף 5 ונספח ב לתשובה לתגובת המשיבים 1-3 לבקשה להחזר הפיקדון המופקד בתיק).

בשלב זה החלו הצדדים בהשמצות הדדיות מרובות, שמקומם לא יכירם בבית המשפט.
ביום 5.12.2016 עדכן מר שלג כי אינו מיוצג על-יד עו"ד חפוטה, וכי לא שילם את ההוצאות שנפסקו עפ"י פסה"ד מיום 4.7.2007, מאחר שנקבע כי ישולמו מכספי הפיקדון. מר שלג ביקש להעביר את הפיקדון לעו"ד מיכאלי ( נספח ג לתגובת המשיבים 1–4 לתשובת המבקשת בבקשה 9) .

באותה העת עדכנה גם המשיבה 4, הגב' שושנה שלג, אשתו לשעבר של מר שלג, כי היא ממחה את זכויותיה לחלק מכספי הפיקדון לאחיה, המשיבים 2–3 , ומבקשת להעביר להם את הכספים באמצעות עו"ד מיכאלי ( נספח ט לתגובת המשיבים 1–4 לתשובת המבקשת בבקשה 9) .

בתגובה לכך, טען עו"ד חפוטה כי יש להעביר אליו את כספי הפיקדון בשל חוב של מר שלג, שלא נפרע ( סעיף 10 לתשובה לתגובת המשיבים 1–3 שהוגשה ביום 7.12.2016) .

ביום 21.12.2016 דחה מר שלג, באמצעות עו"ד מיכאלי, את טענת החוב כלפי עו"ד חפוטה, וטען כי אין הוא חב כספים לעו"ד חפוטה (בקשה מטעם בעלי הזכויות) .

ביום 18.3.2018 קיימתי דיון בבקשה בנוכחות עו"ד חפוטה, עו"ד מיכאלי ומר שלג.

טענות הצדדים:
עו"ד חפוטה:
עו"ד חפוטה טוען כי אין חולק שייצג את מר שלג בהליכים בתיק דנן. עוד טוען עו"ד חפוטה כי המשיבים 2 – 3 הם הזוכים בתיק ההוצאה לפועל, שנוהל נגד מר שלג ולכן קיבלו את תשלום ההוצאות שנפסקו ונכללו בתיק ההוצאה לפועל, בהתאם להודעה שהועברה להוצאה לפועל ביום 7.9.2007.
כמו כן, לטענת עו"ד חפוטה, כל המשיבים הצהירו במסגרת הליכים שונים כי הם מוותרים על כל חוב של מר שלג כלפיהם ( סעיפים 1–5 לסיכומי עוה"ד חפוטה).
עו"ד חפוטה טוען כי מר שלג לא ביטל את ייפוי הכוח שניתן לו בתיק זה, וכי הוא יידע את מר שלג על הפיקדון, כאשר קיבל הודעה ממזכירות בית המשפט, ופעל על פי הנחיותיו ( סעיף 15 לסיכומי עוה"ד חפוטה).
לטענת עו"ד חפוטה הוא אשר הפקיד את הפיקדון בבית המשפט, ולכן ובהתאם לנהלי בית המשפט יש להחזיר את הפיקדון לידי עורך הדין המפקיד, כלומר לידיו ( סעיפים 18–19 לסיכומי עוה"ד חפוטה).

עוד לטענת עו"ד חפוטה, מר שלג כרת עמו הסכם שכר טרחה הכולל תנית שעבוד ראשון, לטובת תשלום שכר הטרחה, והמחאת זכות בלתי חוזרת, לקבלת כספים מצדדים שלישיים שזכאי להם מר שלג, לטובת סילוק חוב שכר הטרחה. עו"ד חפוטה טוען כי בגין חובו של מר שלג זכאי הוא לקבל את כספי הפיקדון ( סעיפים 20–21 לסיכומי עוה"ד חפוטה).
עו"ד חפוטה טוען עוד כי מר שלג לא הכחיש את קיומו של הסכם שכר הטרחה, וכי אם טוען הוא כנגד החוב כלפיו, עליו לפעול בערכאה המוסמכת, בשאלה הבעלות על כספי הפיקדון , לאור קדימותו של עו"ד חפוטה לפי הסכם שכר הטרחה ( סעיפים 22 ו-25 לסיכומי עוה"ד חפוטה). כמו כן, דוחה עו"ד חפוטה את טענות המשיבים, לפיהם מר שלג היה פושט רגל בעת שחתם על הסכם הטרחה, ולכן לא יוכל היה להעניק זכויות או להמחותן.
לטענת עו"ד חפוטה, בעת חתימה על הסכם שכר הטרחה, לא היה מר שלג פושט רגל ( סעיף 23 לסיכומי עוה"ד חפוטה).

המשיבים ומר שלג:
טוענים המשיבים כי הבקשה להשבת הפיקדון לידי עו"ד חפוטה מיום 29.9.2016 הוגשה ללא ידיעתו של מר שלג וללא אישורו ( סעיפים 1–2 לסיכומים מטעם המשיבים). המשיבים טוענים כי על מנת לייצג את מר שלג גם בהליך זה, בעניין הפיקדון, היה על עו"ד חפוטה להחתימו על ייפוי כוח נוסף, שכן שליחותו של עו"ד חפוטה בשם מר שלג הסתיימה עם מתן פסק הדין בתיק העיקרי ( סעיף 11–12 לסיכומים מטעם המשיבים).
יתרה מכך, גם אם ייפוי הכוח לא פג לאחר כ-13 שנה, מעת שנודע למר שלג על פעולותיו של עו"ד חפוטה, התנגד להם והודיע לבית המשפט כי עו"ד חפוטה אינו רשאי לפעול בשמו, וכי הוא מייפה את כוח של עו"ד מיכאלי לייצגו בעניין זה ( סעיף 15 לסיכומי המשיבים).

לטענת המשיבים, שינה עו"ד חפוטה את גרסתו, ועתה מבקש לקבל את כספי הפיקדון לזכותו, בשל טענה לחוב של מר שלג ( סעיף 3 לסיכומי המשיבים). מר שלג מכחיש קיומו של החוב הנטען. עוד טוענים המשיבים כי עו"ד חפוטה לא הציג כל ראיה בדבר קיומו של חוב, ולא פעל במשך שנים רבות לגבייתו ( סעיף 4 לסיכומי המשיבים).

המשיבים שוללים את טענת המשכון שהעלה עו"ד חפוטה. לטענתם, לא הוכח קיומו של חוב ולכן אין המשכון משתכלל. בנוסף, מר שלג היה במועדים הרלבנטיים פושט רגל, וכפושט רגל אינו מורשה לשעבד את זכויותיו, ולכן ממילא לשעבוד הנטען לא היה כול תוקף.
עוד טוענים המשיבים כי המדובר בכספים המצויים בידי צד ג', שנועדו להבטחת ההוצאות שנפסקו למשיבים, ולא לתשלום שכרו של עו"ד חפוטה. משהודה מר שלג כי לא שילם את ההוצאות שנפסקו, יש להשיב את הפיקדון לידי עו"ד מיכאלי שיפעל להעברת הכספים בהתאם להנחיותיו של מר שלג ( סעיף 16 לסיכומי המשיבים).

דיון והכרעה:
בפני בקשה להשבת פיקדון שהופקד על-ידי מר יואל שלג, המבקש-המערער בתיק העיקרי, עוד בשנת 2006.
בקשה, שעל פניו נראתה פשוטה, התגלתה כפתיחתה של תיבת פנדורה של ממש. במקום להתמקד בעובדות המקרה ובטענות המשפטיות, שנעדרו כמעט לחלוטין מכתבי הטענות, בחרו הצדדים להתמקד בהכפשות והשמצות הדדיות.

בשל שלל הגרסאות והטענות סביב הבקשה, קשה לחלץ את עובדות המקרה לאשורן. אין בכוונתי, כמובן, להתייחס להשמצות הצדדים, ואתייחס רק לעובדות שאין עליהן מחלוקת.

ביום 20.2.2006 , במסגרת דיון בבקשת רשות הערעור בתיק העיקרי, ניתנה רשות ערעור ו בקשת רשות הערעור נדונה כערעור ( עמ' 4 שורה 3 לפרוטוקול הדיון מיום 20.2.2006). יחד עם החלטה זו נקבע כי על המערער, מר שלג, להפקיד ערבון, להבטחת הוצאות המשיבים בסכום של 14,000 ש"ח ( שם, שורה 12). פיקדון זה הופקד על-ידי מר שלג ביום 19.3.2006, כעולה מהנתונים המצויים בתיק בית המשפט.

לענייננו, אין זה רלוונטי כלל אם ההפקדה בוצעה פיזית על-ידי מר שלג או על-ידי בא כוחו באותה העת, עו"ד חפוטה. אין חולק כי מר שלג שילם מכספו את הפיקדון, וכך גם נרשם הפיקדון על שמו בתיק בית המשפט.

תקנה 2( א) לתקנות בתי משפט והוצאה לפועל ( החזרת פקדונות וקנסות), תשמ"א-1981 קובעת כך:

" הופקד סכום כסף כפקדון בקופת בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, והגיע המועד שבו קמה לזכאי הזכות ( להלן - יום קום הזכות) לדרוש, לפי הענין, את תשלום הפקדון או את החזרתו, כולו או חלקו ( להלן - היתרה), תשולם היתרה לזכאי, על פי בקשתו, כאמור בתקנות אלה."

תקנה 1 מגדירה " זכאי" כ"אדם שלשם הבטחת תשלום שיגיע לו הופקד פקדון, או האדם שהפקיד את הפקדון, לפי הענין". אין חולק כי הפיקדון הופקד לשם הבטחת תשלום הוצאות משפט, שאכן נפסקו במסגרת פסק הדין בתיק העיקרי ביום 4.7.2007.
במכתבו מיום 5.12.2016 הודה מר שלג כי לא שילם מעולם את ההוצאות שנפסקו, ולכן נראה כי ה"זכאים" לכספי הפיקדון הם המשיבים בתיק העיקרי, שלזכותם נפסקו ההוצאות.
ברם, עם מתן פסק הדין ביום 4.7.2007 הגדילה לשכת ההוצל"פ את קרן החוב, בתיקו של מר שלג, בסכום של 5775 ש"ח ( נספחים א ו-ב לתשובה לתגובת המשיבים 1-3 לבקשה להחזר הפיקדון). סכום זה שולם במסגרת סגירת תיק ההוצאה לפועל. ברי, שלפחות חלק מההוצאות שנפסקו אכן שולמו.
הצדדים העלו שלל טענות לחובות כאלה ואחרים של מר שלג, הן כלפי המשיבים 2–3 והן כלפי עו"ד חפוטה. מנגד טען עו"ד חפוטה כי במסגרת הליכים לסגירת תיק ההוצאה לפועל ובמסגרת תיק הגירושים של בני הזוג שלג ויתרו המשיבים 1–5 על כלל החובות של מר שלג כלפיהם ( סעיף 8 לתשובה לתגובת המשיבים 1-3 לבקשה להחזר הפיקדון). משכך, לטענת עו"ד חפוטה, אין לקבל את טענת החוב של המשיבים 2–3 , ויש להעביר את כספי הפיקדון לידיו, בשל חוב שכר הטרחה.
ברם, למרות שלל טענות החוב, איש מהצדדים לא הציג ראיות כלשהן, מלבד מעין תצהירים וקטעי חוזים, שאין בהם לתמוך בטענותיהם. כך, לא ברור מהו החוב של מר שלג למשיבים 2–3 לאחר שוויתרו על שארית חובם במסגרת ההליכים הקודמים, וכן לא ברור מהו החוב של מר שלג לעו"ד חפוטה בשל אי-תשלום שכר הטרחה. עו"ד חפוטה לא פירט מהו סכום החוב של מר שלג כלפיו, ולא הציג כל ראשית ראיה לקיומו של חוב.
בנסיבות אלה, משלא ברור מי מהמשיבים קיבל את ההוצאות במסגרת תיק ההוצאה לפועל, ומשלא הוכחו החובות הנטענים של מר שלג כלפי מאן דהוא, כל שנותר הוא לראות במר שלג עצמו כ"זכאי" לקבלת כספי הפיקדון כאמור בסיפא של תקנה 1. זאת, למרות הנוהל המקובל בבתי המשפט להשיב פיקדון לידי ב"כ המפקיד.
טענת חוב, כזאת או אחרת, כלפי מר שלג, מקומה להתברר בהליך המתאים ובערכאה המתאימה.

אשר על כן מוחלט כדלהלן:

משקבעתי שמר שלג הוא הזכאי להשבת הפיקדון בהתאם לתקנה 2( א) יש להשיב לו את כספי הפיקדון.
בהתאם לבקשתו של מר שלג מיום 5.12.2016 (" ידוע לי ואני מסכים שעו"ד מיכאלי פועל לקבלת כספים אלה בשמכם ואין לי כל התנגדות לכך"), המזכירות תעביר את כספי הפיקדון לידי עו"ד מיכאלי, לפי הפרטים שמסר, בשם מר שלג.
אין צו להוצאות.
המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ט, 21 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד חפוטה אשר
נתבע: רמי מיכאלי
שופט :
עורכי דין: