ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נקניק נהריה כשר נגד ביטוח חקלאי :

4
לפני כבוד השופט אביים ברקאי

המבקשת:
נקניק נהריה כשר, זוגלובק בע"מ

נגד

המשיבים:

  1. ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
  2. אס .די. איי ספייס אגש"ח בע"מ

החלטה

אין לקבל התנהלות לפיה בעל דין מודיע על הסכמה לסיום הליכים מקדמיים עד למועד ספציפי, אך אינו עושה כן גם בחלוף זמן רב מאותו מועד. עם זאת, נוכח העובדה שהמבקשת בעצמה מסרה את תצהירי הגילוי מטעמה רק בחלוף אותו מועד, אינני מוצא לנכון ליתן הוראות לעניין זה.

זאת ועוד, מכתב מטעם בא כוחן של המשיבות אינו מהווה תחליף לתצהירי גילוי מסמכים ותצהיר תשובות לשאלון ערוכים וחתומים כדין. יש להגיש תצהירים ערוכים, חתומים ומאומתים בהתאם לתקנות.

לגופו של עניין – המבקשת עותרת לגילויו של דו"ח השמאי יונה מרכוס, בהתאם לאמור בסעיף 1.3 לבקשה לגילוי מסמכים. המשיבות מתנגדות לגילויו של זה בטענה כי מדובר במסמך אשר הוכן לצורך הליך משפטי ואשר נהנה מחיסיון.

כידוע, בהליך מוקדם של גילוי מסמכים הכלל הוא גילוי ואילו חיסיון הוא החריג לכלל. כבר נקבע כי " תנאי לתחולת החסיון הוא כי המסמך הוכן לצורך המשפט, דהיינו שהמטרה העיקרית או הדומיננטית שעמדה ביסוד הכנתו היתה הכנה לקראת משפט צפוי. מסמך שהיה נערך בין כה וכה, מטעמים ענייניים שאינם קשורים למשפט צפוי, אינו צריך ליהנות מחסיון רק משום שהינו בעל תרומה אפשרית למשפט צפוי. כך למשל, דו"ח בדיקה פנימי של בית החולים לבדיקת נסיבות ארוע, אשר בזמן הכנתו התקיים צפי להגשת תביעה משפטית נגד בית החולים, לא ייהנה מחסיון, שכן הכנת הדו"ח לקראת משפט לא היתה מטרתו העיקרית וביסוד הכנתו עמד הענין של בית החולים לדעת מה אירע על מנת להפיק לקחים (רע"א 1412/94, הסתדרות מדיצינית הדסה עין-כרם נ' עפרה גלעד, פ"ד מט(2) 516)" [תא ( ת"א) 2739/99 צג עליתה מערכות מחשבים בע"מ נ' הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ ( פורסם במאגרים)].

בענייננו, מדובר בדו"ח אשר כעולה מטיעוני המבקשת הוכן תוך שיתוף פעולה עם המבקשת הכולל מסירת מסמכים לשמאי מטעמה. בנסיבות אלה, אין לקבל את הטענה כי מדובר במסמך אשר הוכן לצורך הליך משפטי, הגם שבמועד עריכתו היתה היתכנות לפתיחת הליך כזה. נראה כי המטרה העיקרית של עריכת הדו"ח לא היתה לצורך ההליך המשפטי כי אם לצורך בדיקת טענות המבקשת והערכתן במועד שהועלו. משכך, אין לקבל הטענה בדבר חסיונו של המסמך.

סיכומו של דבר – המשיבות תמסורנה תצהיר גילוי מסמכים כללי, תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים ותצהיר תשובות לשאלון כאשר אלה ערוכים, חתומים ומאומתים כדין, וזאת עד ליום 25/10/18.

תצהיר הגילוי הספציפי יתייחס גם לדו"ח השמאי כאמור לעיל והמשיבות תאפשרנה את העיון בו.

הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ט, 16 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נקניק נהריה כשר
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: