ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמנון לוי נגד המוסד לביטוח לאומי :

16 אוקטובר 2018
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
אמנון לוי

ע"י ב"כ: עו"ד רונית שנצר-יעקבי
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד יפה רוטשילד

החלטה

רשימת המוסכמות והפלוגתאות מטעם הצדדים מתקבלת לתיק.

ניתנת בזאת החלטה על תצהירים:

התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו ומטעם עדיו תוך 30 יום.
התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
תצהירי התובע יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.
לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון. הנתבע יגיש תיק מוצגים בו יכלול את כל הראיות אותן הוא מבקש להגיש וזאת תוך 30 יום מקבלת תצהיר התובע.
למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.
בקשה להזמנת מתורגמן לדיון ההוכחות תוגש עד חודש לפני הדיון. אם לא תוגש בקשה מתאימה להזמנת מתורגמן, לא תהא זו סיבה מוצדקת לדחיית הדיון.

התיק יעבור לשופט/ת הוכחות.
למען הסר ספק, דיון הוכחות ייקבע רק לאחר קבלת התצהירים לתיק בית הדין.
מזכירות- נא להזמין החומר הרפואי כמבוקש.

ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ט, (16 אוקטובר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אמנון לוי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: