ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האני זובידאת נגד עיריית חיפה :

בפני כבוד ה שופטת מעין צור

התובע

האני זובידאת
ע"י ב"כ עו"ד בשארה פארס

נגד

הנתבעת

עיריית חיפה
ע"י ב"כ עו"ד רועי זאבי

פסק דין

זוהי תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לרכב התובע ביום 3.1.17, כתוצאה מכניסה לבור בכביש בתחום שיפוטה של הנתבעת (להלן: "האירוע") .
לטענת התובע, במהלך נסיעה בכביש נכנס רכבו לבור גדול, וניזוק כתוצאה מכך. חובתה של הנתבעת לדאוג לתחזוקת הכבישים בתחומה. משלא עשתה כן, התרשלה, ומכאן חובתה לפצות את התובע בגין נזקיו.
ואילו הנתבעת טוענת, כי התובע לא הוכיח כי הנזקים לרכבו נגרמו כתוצאה מכניסה לבור. עוד היא טוענת, כי היא אינה אחראית לנזקיו של התובע, הואיל ולא התרשלה בתחזוקת הכביש. לטענתה, לפני האירוע הנטען לא קיבלה כל הודעה על קיומו של בור במקום. התובע דיווח לה על הבור לאחר קרות האירוע, ואז פעלה מידית לתיקונו. הנתבעת מוסיפה כי האשם לקרות האירוע רובץ לפתחו של התובע, שנהג בצורה בלתי זהירה, וכתוצאה מכך נכנס לבור בשול הכביש. כמו כן טוענת הנתבעת כי התובע לא הוכיח את נזקיו.
התובע מסר בעדותו כי במועד האירוע, בשעות הערב , נסע ברחוב העצמאות בחיפה. הוא נתקע בבור גדול בכביש, ונגרמו לרכבו נזקים. הוא לא הבחין בקיומו של בור במקום, הואיל והבור היה מלא במי גשם, ונראה כמו אספלט רטוב. לאחר האירוע הודיע לנתבעת על הבור.
אין חולק כי עיריה אחראית לתקינותם של הכבישים בתחומה, ולתחזוקתם. עם זאת, העיריה אינה יכולה להציב פקח בכל מקום בכביש כל העת, ולכן אין ביכולתה למנוע לחלוטין היווצרות בורות או מפגעים אחרים בכביש. העיריה יוצאת ידי חובתה אם היא דואגת לתקינותם של הכבישים בתחומה באופן שוטף, על מנת לצמצם ככל שניתן היווצרות מפגעים, וכן מקיימת מנגנון יעיל לאיתור מפגעים שנוצרו ולתיקונם.
מטעם הנתבעת העיד מר אהרון כהן, ראש תחום תביעות נזיקין באגף שפ"ע (להלן: "כהן"). כהן מסר כי במסגרת תפקידו הוא מטפל בתביעות נזיקין בתחום אחריות מחלקת דרכים. לדבריו, התובע פנה לנתבעת לאחר קרות האירוע, ודיווח לה על הבור בכביש. עם קבלת קריאתו נשלח למקום תורן של מחלקת דרכים, שהציב במקום מחסום או קונוס. בהמשך תוקן הבור. כהן הדגיש, כי קודם לפנייתו של התובע למוקד העירוני, לא קיבלה הנתבעת הודעה על קיומו של הבור.
כהן הוסיף וציין כי מחלקת הדרכים של הנתבעת עורכת מידי יום סריקה של כבישי העיר במטרה לאתר בורות שנפערו בכביש או מפגעים אחרים, ומטפלת בהם. כמו כן, מקבלת הנתבעת מידי יום פניות של אזרחים, באמצעות המוקד העירוני, ביחס למפגעים. לדברי העד, בורות נפערים בכביש כתוצאה משחיקה של האספלט בין כתוצאה מחלחול מי גשמים, ובין כתוצאה ממעבר כלי רכב כבדים.
לא הובאה כל ראיה הסותרת את עדותו של כהן. כמו כן, בתמונות שהגיש התובע ניתן לראות שאין מדובר בכביש שאינו מתוחזק כראוי, ויש בו בורות, שקעים או מפגעים אחרים.
בנסיבות אלה לא אוכל לקבל את טענת התובע, כי הוכח שהנתבעת התרשלה בתחזוקת הכביש, ולא בטיפולה בבור. אין לדעת מתי נוצר הבור, ולנתבעת לא הייתה הזדמנות לתקנו לפני האירוע, שכן לא ידעה עליו (ראה והשווה: ע"א (מחוזי חיפה) 27858-10-14 אגד אגודה שיתופית לישראל בע"מ נ' עיריית חיפה (14.1.15)).
לפיכך אני דוחה את התביעה.
התובע ישלם לנתבעת הוצאותיה בתביעה זו בסך 3,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ב' חשוון תשע"ט, 11 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: האני זובידאת
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: