ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופרה שמע נגד דניז אופנהיימר :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

עופרה שמע

נגד

הנתבעת

דניז אופנהיימר (הקולג' הצרפתי )

פסק דין

רקע
1. לפני תביעה במסגרתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת, הבעלים של בית ספר ללימודי השפה הצרפתית, להשיב לה סך של 2,640 ₪, התמורה ששילמה לנתבעת עבור לימודי קורס השפה הצרפתית . (הקולג' הצרפתי אינו אישיות משפטית, אלא שם מסחרי של העסק של הנתבעת, לפיכך אני מורה על מחיקתו מרשימת הנתבעים)

תמצית טענות התובעת
2. ביום 23/10/17 נרשמה התובעת ללימודי השפה הצרפתית אצל הנתבעת ושילמה את מלוא שכר הלימוד עבור הקורס בסך של 2,640 ₪ . בחלוף שבוע ימים, ביום 30/10/17, הודיעה התובעת טלפונית לנתבעת כי היא מבקשת לבטל את רישומה לקורס, הואיל ומסיבות רפואיות נבצר ממנה להגיע ללימודים. לטענתה , נציגי הנתבעת סירבו לקבל את בקשתה טלפונית וביקשו ממנה לשלוח את בקשתה בכתב לוועדת התלמידים אצל הנתבעת. לאחר שעשתה כן, הודיעה לה הנתבעת כי היא מוכנה להשיב לה מחצית מכספי התמורה. בעת הרישום לקורס, נציגי הנתבעת לא הודיעו לה כי באפשרותה לבטל את רישומה לקורס.

תמצית טענות הנתבעת
3. התובעת ביקשה לבטל את הרישום לקורס מסיבותיה שלה, ולא מהסיבות הרפואיות שציינה. מהמסמכים הרפואיים שמסרה התובעת לנתבעת, אשר צורפו לכתב ההג נה, עולה כי התובעת שברה את 2 ידיה עוד בטרם נרשמה לקורס. הדבר עולה בבירור ממכתב סיכום אישור רפואי מתאריך 16/09/17 . למרות זאת, התובעת בחרה להירשם לקורס של הנתבעת ביום 23/10/17.

4. הנתבעת ידעה על הנהלים ותנאי ההתקשרות עם הנתבעת. כמו כן, אלמלא נרשמה התובעת לקורס , אזי הוא לא היה נפתח שכן פתיחת הקורס מותנית ברישום מינימלי של 5 תלמידים ולגבי הקורס מושא התביעה, התובעת הייתה התלמידה החמישית ורק לאחר רישומה ניתן אישור לפתיחת הקורס. לפיכך, דינה של התביעה להידחות.

הדיון בתביעה
5. התקיים לפני דיון בו העידו התובעת, מנהל בית הספר של הנתבעת, בן זוגה מר אטיין אופנהיימר וכן גב' יעל אשכנזי מזכירת בית הספר שטיפלה ברישום לקורס.

סלע המחלוקת בין הצדדים
6. האם התובעת זכאית לקבלת החזר כספי חלקי או מלא בגין התמורה ששילמה עבור הקורס?

דיון והכרעה
7. על התובעת מוטל הנטל להוכיח את תביעתה, בהתאם לעקרון "המוציא מחברו עליו הראייה". לעניין נטל השכנוע נקבע בפסיקה כי :
"...נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו". [רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פ"די נז (4) 981].

8. במקרה דנן, מדובר בגרסה מול גרסה. לכן, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות שהוגשו בכדי לתמוך באיזה מגרסאות הצדדים, באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו או אחרת.

9. התובעת טענה כי לא נאמר לה שלא ניתן לבטל את הקורס לא בעל פה ולא בטפסי הרישום, שכן הרישום נעשה טלפונית. מנגד, העידה מזכירת הנתבעת, גב' יעל אשכנזי, כי הודיעה לתובעת הן בשיחה בעל פה והן בתכתובת דוא"ל שהרשמה לקורס הינה סופית.

10. אין חולק כי התובעת נרשמה לקורס אצל ה נתבעת ביום 23/10/17. ו ביום 30/10/17, כשבוע ימים לאחר הרישום, הודיעה לנתבע ת כי היא מבקשת לבטל את רישומה לקורס ולקבל את כספה בחזרה. משום מה, "שכחה" התובעת לציין כי המועד בו ביקשה לבטל את הקורס הינו, יום פתיחתו.

11. בנסיבות אלו, אינני מוצא לנכון להכריע בשאלה האם נציגי הנתבעת הודיעו לתובעת על התנאים לביטול העסקה-הרישום לקורס. אני מקבל את טענת הנתבעת כי העסק שלה אמור להתנהל באיזון כלכלי. כפועל יוצא מכך, הכדאיות הכלכלית של פתיחת הקורס מותנית ברישום מינימלי של חמישה תלמידים.
בנסיבות אלו, הנתבעת הסתמכה על רישומה של התובעת לקורס ואישרה את פתיחתו על כל המשתמע מכך. לפיכך, אני קובע כי בכל מקרה, אין ולא היה מקום כי התובעת תצפה כי ביטול הרשמתה לקורס ביום פתיחתו, יזכה אותה בהשבת מלוא התמורה ששילמה עבור רישום הקורס.

12. מעבר לכך, אני מקבל את טענת הנתבעת שלא נסתרה כי הסיבות הרפואיות בהן נימקה התובעת את בקשתה אינן נסיבות בלתי צפויות. אין חולק כי עוד בטרם הרישום לקורס, שברה התובעת את שתי ידיה ובעקבות זאת נבצר ממנה לנהוג ברכב כדי להגיע ל לימודים. לטענת התובעת, בטרם הרישום לקורס, היא פנתה אל בעלה שהבטיח לה שיסיע אותה ללימודים , אך לאחר מכן חזר בו מהבטחתו בטענה שהדבר יקשה עליו .

13. אינני מוצא לנכון להתייחס לטענתה של התובעת שהועלתה לראשונה רק בעת הדיון כי התקבלה לקורס ברמה 3 ולא ברמה 4.

14. מכתבי הטענות עולה כי עוד בטרם הגשת התביעה, הנתבעת הציעה לתובעת, הצעת פשרה לפיה תשיב לה מחצית מתשלום התמורה ששילמה בסך של 1,320 ₪. לאחר עיון בכתבי הטענות והתרשמותי הישירה מעדויות הצדדים לפני, שוכנעתי כי יש לפסוק לתובעת החזר כספי בסך 1,320 ₪ בלבד. סבורני כי תוצאה זו הינה סבירה והוגנת לשני הצדדים.

סוף דבר
15. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,320 ₪ בלבד, בתוך 30 יום מיום קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבעת . לאור התוצאה אליה הגעתי אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש מחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים מיום קבלת העתק פסק הדין.

ניתן היום, א' חשוון תשע"ט, 10 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עופרה שמע
נתבע: דניז אופנהיימר
שופט :
עורכי דין: