ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דני אברמובסקי נגד שופמיינד בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

דני אברמובסקי

נגד

נתבעים
1.שופמיינד בע"מ
2.ארד גו פרויקטים בע"מ

פסק דין

1. ביום 29/10/17 התובע רכש מהנתבעים, באמצעות אתר וואלה שופס, רובוט HOBOT מנקה חלונות תמורת סך 1,590 ₪ (להלן: "המכשיר").

2. לטענת התובע, המכשיר נתקבל אצלו כשהוא פגום ולא שמיש והודיע על כך לנתבעים.

3. ביום 19/12/17 הגיע שליח לביתו של התובע ואסף את המכשיר לצורך תיקונו.

4. התובע טען בתביעתו כי על אף פניות מרובות מטעמו, הוא נענה ע"י הנתבעים ביחס מזלזל ותשובות סתמיות תוך מריחת זמן והבעיה ל6 נפתרה והמכשיר נעלם.

5. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבעים ע"ס 5,000 ₪ בגין עלות המכשיר בתוספת פיצוי בגין אובדן ימי עבודה וטיפול מבזה במקרה.

6. הנתבעים טענו כי המכשיר נאסף מאצל הנתבע ביום 23/11/17 ולאחר שנבדק ע"י הספק, טענת התובע שהמכשיר אינו תקין נדחתה ונקבע שהמכשיר שסופק לתובע הינו תקין.

7. נטען כי על אף זאת, הספק החליט לספק לתובע מכשיר חדש.

8. בדיון בתיק נמסר כי הספק הציע לתובע לספק לו מכשיר חדש בעלות יותר גבוהה ואף לתת לו מתנה של מכשיר נוסף מהתצוגה והתובע סירב להצעה, ולטענת נציג הספק, התובע שם מול עיניו לקבל 5,000 ₪.
9. בדיון, התובע ביקש מכשיר חדש הזהה למכשיר נשוא התביעה בתוספת רובוט נוסף בעלות של 2,900 ₪ מסוג אוקלבו אומגה.

דיון והכרעה:

10. התובע טען בתביעתו כי הוא קיבל מכשיר פגום ובלתי שמיש, אולם, ומשום מה הוא לא ציין ולא תיאר את התקלות שהיו במכשיר.

11. מעדויות נציגי הנתבעים ניתן להבין שהם פעלו באיטיות ולא כמתחייב מהתקנות.

12. בהתאם להוראת תקנה 10(א) לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) תשס"ו – 2006, היצרן מחוי ב לבצע את התיקון תוך 10 ימים מיום מסירתו לתחנת השירות.

13. במקרה שבפנינו, הנתבעים היו צריכים להודיע לתובע שהמכשיר הינו תקין, במידה ואכן היה תקין, תוך התקופה של 10 הימים הנ"ל ובמידה והוא לא היה תקין, היה עליהם לתקנו תוך התקופה הנ"ל ולהשיבו לתובע.

14. בהתאם להוראת תקנה 6(ג) לאותן תקנות, במידה והיצרן לא יבצע את התיקון כמתחייב מהוראות התקנות, הוא מחויב לספק לתובע מכשיר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או להשיב את התמורה שהתובע שילם בעד המכשיר, הכל לפי בחירת היצרן.

15. כאמור לעיל, הספק הציע לתובע לקבל מכשיר חדש במקום המכשיר נשוא התביעה שהוא שווה ערך למכשיר הרלוונטי ואף הציע לו מכשיר נוסף מהתצוגה.

16. הצעת הספק הינה נדיבה ותואמת את התקנות, אולם היא נמסרה לתובע באיחור רב ותוך סחבת בלתי ראויה.

17. מצד שני, בית המשפט התרשם מעדות התובע שהוא מעוניין להוציא מהנתבעים פיצוי מעבר לסכום המגיע לו עפ"י התקנות.

18. לאור התנהגות הצדדים, אני קובע שהפתרון הנכון בנסיבות המקרה הוא להורות על ביטול העסקה שהיתה בין הצדדים ועל השבת התמורה ששולמה ע"י התובע אליו.

19. בנוסף ובהתחשב בעובדה שהספק לא פעל בהתאם לתקנות במועדים הקבועים בהן, יש לחייבו לפצות את התובע בגין כך.

20. לפיכך, אני מורה על קבלת התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסכומים המפורטים להלן:

א. סך של 1,590 ₪ בגין התמורה ששולמה על ידו עבור המכשיר.

ב. פיצוי בסך של 750 ₪.

ג. סך של 50 ₪ בגין אגרת משפט ששולמה.

הסכומים שנפסקו ישולמו לתובע תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

הבעלות במכשיר מועברת בזאת לנתבעים והם רשאים לפעול בו כראות עיניהם.

21. הצדדים רשאים להשיג על פסק הדין על ידי הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין זה לבית משפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום מיום קבלת העתק ממנו.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דני אברמובסקי
נתבע: שופמיינד בע"מ
שופט :
עורכי דין: