ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד א' קדוש נגד סמיון קלינה :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד א' קדוש

בנק דיסקונט אשדוד סניף שבי ציון 11004

נגד

הנתבע

סמיון קלינה ת.ז XXXXXX753

פסק דין

1. לפני בקשת בנק דיסקונט (סניף שבי ציון, אשדוד) (להלן – "התובע") למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד מר סמיון קלינה (להלן – "הנתבע").

2. התובע הגיש כתב תביעה בסדר דין מקוצר נגד הנתבעים ביום 15.5.2018, ובגדרה נטען, כי נכון ליום 7.5.2018 לא פרע הנתבע את חובו בסך של 140,099 ₪ כמפורט בדף החשבון (ראו נספח ב' לכתב התביעה).

3. ביום 16.7.2018 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, שכן על-פי הטענה חלף המועד להגשת בקשת רשות להתגונן, ומשלא הוגשה בקשה כאמור הרי שהוא זכאי כי יינתן בידו פסק דין כמבוקש, לאחר שהוכיח את תביעתו על בסיס המסמכים המצורפים לכתב התביעה.

4. כעולה מאישור המסירה ותצהיר מוסר (שצורפו לבקשה ולהודעה מיום 20.9.2018) , כתב התביעה נמסר ביום 1.6.2018 לאימו של הנתבע, בכתובת הרשומה במסמכי פתיחת החשבון (ראו נספח א' לכתב התביעה) לאחר שזו אישרה למוסר המסמכים, כי הנתבע מתגורר עימה.

5. על כן, לאור המתואר לעיל, חלף המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 להגשת בקשת רשות להתגונן, ועל-כן זכאי התובע כי יינתן בידו פסק דין, ככל שהוכיח את תביעתו על יסוד המסמכים המצורפים לכתב התביעה.

6. עפ"י כתב התביעה, הנתבע פתח אצל התובע חשבון עו"ש שמספרו 181033. כתוצאה ממשיכת כספים מחשבון העו"ש ע"י הנתבע ואי עמידה בהחזרי הלוואה, הועמדה יתרת ההלוואה לפירעון מיידי (ראו דף החשבון נספח ב' לכתב התביעה). מדף החשבון עולה, כי בחודשים 2/2018 ועד 6/2018 לא הופקד על-ידי הנתבע סכום כלשהו בגין הלוואה שניתנה לו ובגין יתרת החוב בחשבון העו"ש, ובהתאם ביום הגשת התביעה עמדת יתרת החוב על סך של 139,821 ₪ ובתוספת ריבית בסך של 278 ₪ (ראו נספח ד' לכתב התביעה) .

לכתב התביעה צורפו בקשה לפתיחת חשבון המאשר רישום בספרי התובע, תמצית חשבון ואישור דף חשבון , המהווים "רשומה מו סדית", ומוכיחים את התביעה ואת סכו מה. לפיכך, אני נעתר לבקשה ומורה כי דין התביעה להתקבל.

7. התביעה מתקבלת והנתבע ישלם לתובע סך של 140,099 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק בחלוף 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הנתבע.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מיום שיומצא פסק הדין לידי הנתבע.

8. המזכירות תסגור את התיק ותודיע לצדדים.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ג' חשוון תשע"ט, 12 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד א' קדוש
נתבע: סמיון קלינה
שופט :
עורכי דין: