ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נגד מ.צ.ב אלפיים בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עומרי יוספי

נגד

נתבעת

מ.צ.ב אלפיים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שלומי קושניר

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 28.05.2017, בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-580-01 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "האוטובוס") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 10-521-13, שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה ולגבי היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בהפחתת ראשי הנזק דמי טיפול וימי עמידה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי.

אני מעדיף את גרסתו של נהג האוטובוס, שהייתה קוהרנטית, סדורה, ושהייתה מהימנה עליי, על פני גרסתו של נהג המשאית, שלא הותירה בי רושם דומה וגרסתו הייתה בלתי קוהרנטית.

שוכנעתי כי במקום התאונה אכן קיים מפרץ תחנת אוטובוס ממנו הגיח האוטובוס בסטייה שמאלה לאחר שדרכו פנויה, ורק לאחר שכמעט סיים להשתלב בנתיב התחבורה הציבורית שמע חבטה מחלקו האחורי של האוטובוס, שבסופו של יום התברר כי המשאית פגעה בחלקו האחורי של האוטובוס, כפי שניתן לראות בתמונות שצולמו בסמוך לאחר התאונה בזירת התאונה.

על פי מוקדי הנזק – באוטובוס בחלקו האחורי ובמשאית בפינה הימינית הקדמית – לא ברור הכיצד לא הבחין נהג המשאית בחלקו הקדמי של אוטובוס שלפניו המצוי בסטייה שמאלה ובהשתלבות. לא מן הנמנע כי נהג המשאית הסיע את המשאית במהירות שאינה תואמת את מצב התנועה ואת התקרבותו לצומת שהיה בסמוך לזירת התאונה.

יתירה מזאת, ניתן לראות מתמונות המשאית בזירת התאונה כי המראה הקדמית הימינית של המשאית מקופלת כלפי פנים ולא כלפי חוץ כפי שניסה נהג המשאית לומר בחקירתו הנגדית. נתון זה מעיד כי המשאית היא שסטתה לעבר נתיב נסיעתו של האוטובוס ופגעה בו.

מכאן, האחריות לקרות התאונה מוטלת במלואה על נהג המשאית.

באשר להיקף הנזק הנטען שנגרם לאוטובוס, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, למעט ראשי הנזק דמי טיפול וימי עמידה, בדין יסודו.

באשר לראש הנזק דמי טיפול, לא ברור על מה הוא נסמך, מאחר שלא הוצגה כל אסמכתא בגינו, ולא ברור איזה טיפול נעשה, אם בכלל, על מנת לזכות את התובעת בגינו. משכך, יש להפחית סך של 750 ₪ מסכום התביעה.

באשר לראש הנזק ימי עמידה לא ברור איזה נזק נגרם לתובעת כתוצאה מעמידת האוטובוס, לצורך תיקונו, בהינתן כי התובעת היא בעלת צי אוטובוסים, אשר סביר כי חלק מהאוטובוסים משמשים כאוטובוס חליפי לאוטובוסים היוצאים מפעילות ארעית.

משכך, יש להפחית סך של 1,550 ₪ מסכום התביעה, כך שיעמוד על סכום 5,960 ₪.

6. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה כפי שהוכח, בסך של 5,960 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה, כפי שנפסק בדיון.

8. ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ל' תשרי תשע"ט, 09 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: מ.צ.ב אלפיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: