ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נגד נתן רוטשילד :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דהרי

נגד

נתבעים

  1. נתן רוטשילד
  2. אלבר שרותי מימונית בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רביד

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצויי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 01.01.2017 בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-378-01 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "האוטובוס") לבין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 71-937-54 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "הפרטית") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים בשאלת האחריות לקרות התאונה ובשאלת היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות, הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל תוך הפחתת ראשי הנזק ימי עמידה ודמי טיפול.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי.

אני מעדיף את גרסתו של נהג האוטובוס שהייתה קוהרנטית מאוד, אינטואיטיבית ומהימנה עליי, על פני גרסתו של הנתבע 1 שלא הקרינה אמינות.

שוכנעתי כי נהג הפרטית אכן ניצל את המרווח שנוצר בין הדופן הימינית של האוטובוס למדרכה מצד ימין במהלך פניית האוטובוס ימינה, תוך שהאוטובוס נאלץ לבצע קשת רחבה לאור צרותו של הכביש, זאת במקום לאפשר לאוטובוס להשלים את הפנייה ימינה והשתלבות בנתיב הנסיעה.

סבורני כי נהג הפרטית מיהר ולא נהג בזהירות הנדרשת בבואו להיכנס לצומת ולפנות ימינה, ולאור זאת ברשלנותו הביא לקרות התאונה. איני סבור כי היה באפשרותו של נהג האוטובוס לנקוט בכל פעולה למניעת התאונה, בנסיבות העניין.

משכך, האחריות לקרות התאונה תחול על נהג הפרטית.

באשר להיקף הנזק הנטען שנגרם לאוטובוס, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, למעט ראשי הנזק דמי טיפול וימי עמידה, בדין יסודו.

באשר לראש הנזק דמי טיפול, לא ברור על מה הוא נסמך, מאחר שלא הוצגה כל אסמכתא בגינו, ולא ברור איזה טיפול נעשה, אם בכלל, על מנת לזכות את התובעת בגינו. משכך, יש להפחית סך של 750 ₪ מסכום התביעה.

באשר לראש הנזק ימי עמידה, לא ברור איזה נזק נגרם לתובעת כתוצאה מעמידת האוטובוס, לצורך תיקונו, בהינתן כי התובעת היא בעלת צי אוטובוסים, אשר סביר כי חלק מהאוטובוסים משמשים כאוטובוס חליפי לאוטובוסים היוצאים מפעילות ארעית. משכך, יש להפחית סך של 800 ₪ מסכום התביעה.

משכך, יש להפחית סך של 1,550 ₪ מסכום התביעה, כך שיעמוד על סכום 2,298 ₪.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה כפי שהוכח, בסך של 2,298 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה, כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ב' חשוון תשע"ט, 11 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: נתן רוטשילד
שופט :
עורכי דין: