ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גד קוקו נגד כלל פנסיה וגמל בע"מ :

09 אוקטובר 2018
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

המבקש:
גד קוקו

-
המשיבה:
כלל פנסיה וגמל בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לא אוכל להיעתר לבקשה בהליך הנדון מהסיבות שאפרט להלן:

  1. בהליך זה מבוקש, כי אורה למשיבה לשחרר לידי המבקש את הסכומים שנצברו על ידי אביו המנוח שהיה מעסיקו בקופת פיצויים כללית.
  2. בבקשה צוין במפורש כי למבקש, אשר הועסק כאמור על ידי אביו המנוח, זכאות לפיצויי פיטורים ולמעשה קיים חוב של המעסיק המנוח למבקש ברכיב זה .
  3. צורפו גם מסמכים הנוגעים לחלוקת עיזבון המנוח וכן מסמך חתום על ידי היורשים לגבי הסכמתם לשחרור הכספים לידי המבקש.
  4. סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים) קובע כך:

(א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –
(1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה;
(2) אינם חלק מנכסי המעסיק במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, במידה שתביעות העובדים לפי חוק זה לא סולקו.
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי ריבית והפרשי הצמדה, שנוספו על סכומים כאמור.

5. הליך זה נועד לבקשת מעסיק, או חליפו במקרה הנדון בו נפטר המעסיק (היורשים) , לשחרר את קופת הפיצויים לידיו מקום בו כל תביעות העובדים (שעבדו בעבר) לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו.
6. לא זה מצב הדברים בעניין שלפניי.
במקרה הנדון, קיים חוב פיצויים לעובד (המבקש). מטעם זה לא ניתן להורות על שחרור קופת הפיצויים לידי המבקש מכוח היותו יורש .
7. העובדה כי אותו עובד הזכאי לפיצויים הוא גם יורש על פי הדין ויתר היורשים נתנו הסכמתם אינה משנה ממהות החוב ואין אפשרות "לעקוף" את הפרוצדורה הנכונה המתאימה לשחרור הכספים לידי העובד הזכאי להם לכאורה על פי הנטען והליך זה אינו הפרוצדורה הראויה לכך.
8. עוד יש לציין את הוראת סעיף 26(א)(2) לחוק פיצויי פיטורים, הקובעת כי ככל שקיימת חבות פיצויים לעובד, הכספים , אשר נצברו בקופת הפיצויים אינם חלק מנכסי המעסיק. על כן "הסכמה" בין היורשים במקרה זה אין לה רלבנטיות , אף אם אחד היורשים הוא העובד לגביו מתייחס החוב.
9. יובהר כי בכך לא נחסמה דרכו של המבקש (העובד לשעבר) לקבל את כספי הפיצויים אלא שעליו לנקוט בדרך המתאימה לכך ויוער כי קיימת חשיבות לדרך הראויה והמתאימה גם מבחינת דיני המס.
לסיכום, הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, ל' תשרי תשע"ט, (09 אוקטובר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: גד קוקו
נתבע: כלל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: