ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלקום ישראל בע"מ נגד סבחה גרבאן :


בפני כבוד הרשמת הבכירה טלי מירום

המבקשת

סלקום ישראל בע"מ

נגד

המשיבה

סבחה גרבאן

משיבה פורמלית

חדרה גרבאן

החלטה

המבקשת הגישה בקשה לתיקון כתב התביעה על ידי צירופה של המשיבה הפורמלית, אחותה של המשיבה, כנתבעת נוספת. המשיבה מתנגדת לבקשה.
המבקשת הגישה ללשכת ההוצל"פ בקשה לביצוע תביעה בסכום קצוב כנגד המשיבה. שם הלקוח במסמכים שצורפו לתביעה הוא "גרבאן סבחה וחדרה". מס' הזהות של הלקוח הוא זה של המשיבה.
המשיבה הגישה ללשכת ההוצל"פ התנגדות לביצוע התביעה, בה טענה כי היא משלמת את חשבונותיה למבקשת באופן רצוף וסדיר, אין היא חבה לה דבר, וכפי הנראה מקור התביעה בטעות של המבקשת ומדובר בחוב של אחר.
במהלך חקירת המשיבה בדיון בהתנגדות שהתקיים בפני כבוד הרשם שמעון רומי טענה ב"כ המבקשת, כי המשיבה הפורמלית רכשה מכשירי טלפון מידי המבקשת באמצעות צילום תעודת הזהות של המשיבה, אותו הציגה באמצעות הטלפון הנייד שלה למבקשת, אך לא היה בידי המשיבה להסביר כיצד הגיע צילום זה לטלפון הנייד של אחותה. עוד עלה מטענות הצדדים בדיון בהתנגדות, כי בעקבות הגשת ההתנגדות על ידי המשיבה הגישה המבקשת תביעה בנוסח זהה כנגד המשיבה הפורמלית. בדיון האמור הסכימה ב"כ המבקשת ליתן למשיבה רשות להתגונן, והודיעה כי בכוונתה להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה על ידי צירוף האחות כנתבעת נוספת.
בקשה כאמור אכן הוגשה כעת , ובה טוענת המבקשת, באשר לטענת המשיבה כי החוב נשוא התביעה הינו חובו של "אחר", כי אותו "אחר" הינו אחותה, כעולה משם הלקוח בספרי המבקשת.
לטיוטת כתב התביעה המתוקן צורף, בין השאר, "טופס ישות משלמת", אשר בו במקום המיועד לחתימת הלקוח מופיעים פרטיה של המשיבה וחתימתה וכן שמה של המשיבה הפורמלית עם חתימתה; ואילו במקום המיועד לחתימת המשלם מופיעים פרטיה וחתימתה של המשיבה הפורמלית.
לאור אלו - שם הלקוח כפי שמופיע בספרי המבקשת וחתימת שתיהן על מסמכי ההתקשרות - עותרת המבקשת לצירופה של המשיבה הפורמלית כנתבעת נוספת, על מנת שניתן יהא לברר את המחלוקת בשלמותה ולהכריע בה.
בתשובתה מתנגדת המשיבה לבקשה וטוענת, כי היא מעולם לא נכחה בעת ביצוע העסקה וכי החתימה המוצגת על המסמכים איננה חתימתה; לטענתה, ראיה לכך ניתן למצוא בתיזה עמה ביקשה ב"כ המבקשת לעמת את משיבה במהלך חקירתה בשלב ההתנגדות, ולפיה שלחה צילום של תעודת הזהות שלה לטלפון הנייד של המשיבה הפורמלית בעת שזו ביקשה להתקשר בעסקה עם המבקשת, ומכאן שהיא לא נכחה בעצמה במעמד ההתקשרות בעסקה.
הדבר מלמד, לשיטת ב"כ המשיבה, כי המבקשת "יורה לכל הכיוונים" בנסיון נואש להגדיל את סיכוייה להיפרע מהמשיבה או מאחותה, וכי דין נסיונה זה, כמו תביעתה כולה, להידחות.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים, מצאתי לנכון להתיר את תיקון כתב התביעה כמבוקש.
בהתאם לתקנה 92 לתקסד"א רשאי בית המשפט בכל עת להתיר לבעל דין לתק ן את כתבי טענותיו, וזאת על מנת שניתן יהיה "להכריע בשאלות שהן באמת השנויות במחלוקת בין בעלי הדין". בין שיקוליו על בית המשפט לבחון את האינטרס של מבקש התיקון להעלות טענה אמיתית, אל מול האינטרס של המתנגד לתיקון להותיר את מסגרת הדיון כמות שהיא. כן יש לשקול את האינטרס הציבורי של יעילות ההליכים וחסכון בזמן שיפוטי, באופן שלא יותר למי שאינו מכלכל את ענייניו כהלכה לבזבז משאבים אלו שלא לצורך. על כן יש לשקול גם את השלב בו מוגשת הבקשה והאם יש בה משום השיהוי. בכך מקרה, על פי רוב הגישה הננקטת בסוגיית תיקון כתבי הטענות הינה גישה ליברלית (ראה רע"א 1819/11 עירית חולון נ' אלינובק (11.5.11); רע"א 1118/06 סימי הראש נ' מדינת ישראל (2.7.06)).
במקרה דנא, המסמכים שצורפו לתביעה ולבקשה מלמדים לכאורה על התקשרות של המשיבה והמשיבה הפורמלית יחדיו בעסקה עם המבקשת. המשיבה לא נתנה הסבר לכך ששם הלקוח בספרי המבקשת כולל את שתיהן, לא הראתה כי ביקשה מהמבקשת לתקן רישום זה ולא היה בידה להסביר כיצד הגיע צילום תעודת הזהות שלה לטלפון הנייד של אחותה. סוגיות אלו טעונות בירור עובדתי, ובכל מקרה לא ניתן לקבוע בשלב מקדמי זה כי אין למבקשת זכות תביעה כנגד מי מהשתיים . דומה כי על מנת שניתן יהא להכריע במחלוקת זו, שהיא לב המחלוקת בין הצדדים, על הליכים אלו לכלול גם את המשיבה הפורמלית.
לאור האמור לעיל, ובשים לב לשלב המקדמי בו הוגשה הבקשה, כאשר למעשה הועלתה בעל פה כבר בסיום הדיון בהתנגדות, אני נעתרת לבקשה ומתירה את צירופה של המשיבה הפורמלית כנתבעת נוספת. בנסיבות המתוארות, סוגיית ההוצאות תיבחן בסיום ההליך.
לאור האמור לעיל, ניתנות ההוראות הבאות:
א. על המבקשת להגיש את כתב התביעה המתוקן לתיק בית המשפט עד ליום 9.10.18 , ולהמציאו לכל אחת משתי המשיבות בצירוף החלטה זו.
ב. כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה המתוקן , עם העתק ישירות לצדדים האחרים.
ג. המבקשת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד ליום 15.12.18, עם העתק ישירות למשיבות.
ד. המשיבות יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמן עד ליום 20.1.19, עם העתק ישירות למבקשת.
הישיבה המקדמית תידחה ליום 7.2.2019 בשעה 9:00.
החלטתי מיום 8.7.18 מתוקנת בהתאם.
המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' תשרי תשע"ט, 29 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלקום ישראל בע"מ
נתבע: סבחה גרבאן
שופט :
עורכי דין: