ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויטלי וישנבסקי נגד ש.ח.ל.ב. חומרי בנין בע"מ :

29 ספטמבר 2018
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובע:
ויטלי וישנבסקי

-
הנתבעת:
ש.ח.ל.ב. חומרי בנין בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים , בתגובה ובתשובה וכן במסמכים שבתיק הריני מורה לנתבעת להמציא לתובע את המסמכים הבאים:

1. הנתבעת תמסור לתובע העתק תלושי השכר לשנת 2014 בהיותם מסמכים שעל המעסיק לנהל על פי דין. כמו כן תמסור לתובע תצהיר ערוך כדין שבמסגרתו תצהיר כי אין בידה דוחות נוכחות. ככל שלא הומצא תצהיר גילוי מסמכים מטעמה עד למועד מתן החלטה זו תמסור הנתבעת תצהיר כאמור.

2. לעניין טופס יא למס הכנסה (טופס פחת) מאושר בידי רו"ח לשנים 2014-2016 – טופס זה מבוקש לנוכח המחלוקת בשאלת הסיווג הענפי של ה נתבעת ו שאלת שייכותה לענף ההובלה. המידע המפורט בטופס הפחת מכיל את צי הרכבים שהיה ברשות הנתבעת בתקופה הרלוונטית (לרבות מספר משאיות להובלת בטון ומשאבות בטון) כאשר מידע זה מצוי באופן בלעדי בידה. יחד עם זאת, מדובר בטופס המוגש על ידי בעל עסק פרטי למס הכנסה, והחוסה לפיכך תחת הגנות של פרטיות שכן חזקה כי הוא מכיל מידע עסקי ועשוי להכיל סודות מסחריים. באיזון זה שבין זכות התובע לקבלת מידע המצוי באופן בלעדי בידי הנתבעת ובין זכות הנתבעת לפרטיות, הריני מורה לנתבעת להעביר לידי התובע אישור רו"ח ערוך בתצהיר כדין המפרט את רשימת כל כלי הרכב שהיו ברשותה ובשימושה בשנים 2014-2016 בחלוקה לסוגי רכבים, לרבות ציון היותם משאיות להובלת בטון ומשאיות הנושאות משאבות או מערבלי בטון.

3. לעניין דוח רווח והפסד כולל ביעור הכנסות ו/או דוח פיצול הכנסות לשנים 2014-2016 – דוחות אלה מבוקשים על מנת שהתובע יוכל להוכיח באמצעות רשימת הלקוחות את עיקר עיסוקה של הנתבעת. הנתבעת מסרבת להעברת הדוח לתובע, אך אינה מתנגדת להעביר לידי בית הדין במעטפה סגורה את התפלגות הכנסותיה לשנות עבודתו של התובע, מאושר על ידי רואה חשבון.
בדיון המוקדם ציין ב"כ התובע כי חברת "סולל בונה" הי יתה המפעל הרלוונטי שמולו עבד התובע , ובתשובתו הוסיף וציין את החברות "הנסון", "שפיר" ו-"ישראבטון" כחברות שעיקר הכנסתה של הנתבעת נובע מהן באופן המלמד לטענתו על שיכותה לענף ההובלה.
לאחר ששקלתי את הדברים, לא מצאתי לנכון להורות לנתבעת על מסירת דוחות אלו לתובע, שכן העברתם עלולה להביא לחשיפת סודות מסחריים של הנתבעת, זאת לנוכח הנתונים המספריים המפורטים בו ולרשימת הלקוחות המהווים אף הם סוד מסחרי .
יחד עם זאת, סבורני כי קיימת רלוונטיות לשאלה האם עיקר הכנסתה של הנתבעת נובע מאותם מפעלים ולפיכך, ובאיזון הנדרש תציין הנתבעת במסגרת התצהיר הערוך שיגיש רו"ח מטעמה גם את שיעור הכנסות יה מארבע חברות אלה ביחס לכלל הכנסותיה מכל יתר הלקוחות בכל אחת מהשנים 2014-2016.

4. כל המסמכים המפורטים בהחלטתי יועברו לידי התובע עד ליום 31.10.18.

5. הודעה על מועדים להגשת תצהירים תשלח ב נפרד.

ניתנה היום, כ' תשרי תשע"ט, (29 ספטמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ויטלי וישנבסקי
נתבע: ש.ח.ל.ב. חומרי בנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: