ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מן אניני הירקות בע"מ נגד א. חקלאות דברת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס

מבקשים

מן אניני הירקות בע"מ

נגד

משיבים
א. חקלאות דברת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

החלטה

צו 1. לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר על נספחיו, ניתן בזה צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, המורה למשיבה ו/או למי מטעמה ו/או למי משולחיו להימנע משיווק 23 טון של בצלצלים לכל גורם, וזאת עד מתן החלטה אחרת.

2. תוקפו של הצו מותנה בכך ש:

א. המבקשת תמציאו לביהמ"ש ערובה עצמית לפיצוי כל נזק שיגרם על ידי הצו, במידה שהתובעת לא תזכו בתביעתה שעליהם להגיש תוך 7 ימים מהיום ו/או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

ב. כן תפקיד המבקשת תוך 48 שעות סכום של 25,000 ₪ במזומן בקופת ביהמ"ש או ערבות בנקאית צמודת מדד בגובה של 25,000 ₪, אשר תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח על פי תקנה 365 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.

ג. כן אני מורה על המצאת כתב ערבות צד ג' של ערבים על סך של 25,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד. הערבות תהא בלתי מוגבלת בזמן ותנוסח בהתאם להוראות תקנה 365 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

ד. כתב תביעה יוגש תוך 7 ימים מהיום.

3. בכפוף לאמור לעיל, יעמוד הצו בעינו עד למתן החלטה אחרת על ידי ביהמ"ש.

4. העתק הבקשה על נספחיה וכן העתק החלטה זו יומצאו על ידי המבקשים למשיבה. לא תבוצע ההמצאה כמפורט תוך 5 ימים מהיום ו/או לא ימולאו אחד או יותר מן התנאים המפורטים לעיל, יפקע הצו.

5. אני קובעת הבקשה לדיון במעמד הצדדים ליום 2.10.18 בשעה 11:00 בפני שופט תורן.

6. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ המבקשת.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ט, 23 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מן אניני הירקות בע"מ
נתבע: א. חקלאות דברת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
שופט :
עורכי דין: