ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד ליאור מזור נגד קרדיאקס מדיקאל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת בטינה טאובר

מבקש
עו"ד ליאור מזור, נאמן

נגד

משיבים

  1. קרדיאקס מדיקאל בע"מ, ח.פ.514246768 (בהקפאת הליכים)
  2. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון

החלטה

1. בפני בקשה שהוגשה על ידי עו"ד ליאור מזור אשר שימש כנאמן בהקפאת הליכים של חברת קרדיאקס מדיקאל בע"מ (להלן בהתאמה : "הנאמן" ו"החברה") למינויו כמפרק זמני.

2. הבקשה הוגשה בהסכמת כל הצדדים הרלבנטיים, כעולה מפרוטוקול הדיון שהתקיים במסגרת תיק פר"ק 38555-04-18 ביום 16/09/18, לרבות בהסכמת בעל השליטה מר מריאן מאיר.

3. החברה הינה חברה פרטית אשר פעלה כחברת הזנק ועסקה מאז שנת 2010 בפיתוח מכשיר דיפיברילטור חיצוני זעיר, המיועד ליתן טיפול ראשוני דחוף , במקרה דום לב באמצעות הזרמת זרם חשמלי ללב בעוצמה המאפשרת החייאה.

4. ביום 22/04/18 עתרה החברה בבקשה למתן צו הקפאת הליכים לתקופה בת 60 ימים לחברה ולבעל השליטה מר מריאן מאיר וזאת על מנת לקדם מהלך לאיתורו של משקיע הנדרש לצורך המשך פעילות החברה והשלמת המוצר שפיתחה, ולחילופין לאיתור רוכש למניות ו/או לפעילות החברה.

5. במקביל קודמו הליכים למכירת זכויותיו של בעל השליטה במקרקעין הידועים כגוש 11939, חלקה 1, ולאחר פרצלציה ידועים כעת כגוש 12600, חלקה 47, בישוב עין הוד בשטח בנוי של כ-286 מ"ר, הניצב על מגרש בשטח של 818 מ"ר (להלן: "הנכס"). בגדר כך, אושר בהחלטה מיום 19/06/18 מינויים של הנאמן בהליך הקפאת ההליכים ושל ב"כ הנושה הזוכה עו"ד יניב סברדליק ככונסי נכסים למכירת הזכויות בנכס. כן הוסכם בדיון שהתקיים ביום 19/06/18 כי טענות הגב' רות יונה, לזכויות המוקנות לה בנכס ו/או תמורתו, יבוררו בין כתלי בית המשפט בהליך הקפאת ההליכים.

6. לאחר שהמאמצים לאתר הצעה לרכישת החברה ו/או פעילותה, בתמורה שתהווה בסיס מספיק לגיבוש הצעת הסדר לא צלחו, ובעקבות עדכון הנאמן, התקיים ביום 16/09/18 דיון במעמד הצדדים בו נקבע כי על הנאמן להגיש בקשה למתן צו פירוק וכן לפעול להגשתה של בקשה למינויו כמפרק זמני, לאור גם הסכמת כל הצדדים שנכחו בדיון, לרבות בעל השליטה. עוד ובנוסף נקבע בהחלטה כי ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים במסגרת הליך הקפאת ההליכים לרבות עם הגב' רות יונה תהיינה שרירות ותקפות גם במסגרת תיק הפירוק.

7. לאור העובדה כי החברה הינה חדלת פירעון, ולאור ההסכמות שגובשו במסגרת הליך הקפאת ההליכים, וכאשר עדין מקוימים מהלכים לגיבוש עסקה למכירת פעילות החברה ולאור המהלכים הננקטים בקשר עם הזכויות בנכס, וכן ההליך המתנהל על ידי הגב' רות יונה לגבי זכויותיה בנכס, אשר המשיב משמש בו כמשיב, סבורני כי ראוי למנות את עו"ד ליאור מזור כבר כעת, כמפרק זמני של החברה אשר יפעל לשימור נכסיה של החברה ולמיצוי זכויותיה.

8. משכך הנני מורה על מינויו של עו"ד ליאור מזור כמפרק זמני של חברת קרדיאקס מדיקאל בע"מ, ח.פ. 514246768 וניתנות לו הסמכויות הבאות:

א. להיכנס לחצרי החברה ולתפוס את כל הרכוש והזכויות של החברה, מכל מין וסוג, ובמידת הצורך, לבטחם ולשמרם.
ב. לבדוק את מצב עסקי החברה, נושיה, מלאי, מלאי עבודות לביצוע וכיוצ"ב, ולבחון אפשרות להפעילה כעסק חי.
ג. לנהל משא ומתן עם כל גורם, אשר יביע התעניינות ברכישת נכסי החברה ו/או פעילותה.
ד. להעסיק בעלי מקצוע, ככל שיידרש, בכפוף לאישור מפורש ומראש, שיינתן על ידי בית המשפט.
ה. להורות לכל בנק או כל ישות משפטית אחרת, להעביר לידיו את הכספים השייכים לחברה.
ו. לפעול לגביית חובות המגיעים לחברה.
ז. לפעול למכירת הזכויות בנכס ביחד עם כונס הנכסים.
ח. להמשיך בניהול ההליך בכל הנוגע לזכויותיה של הגב' רות יונה בנכס ו/או בתמורתו במסגרת הליך הפירוק.

9. המפרק הזמני יהיה רשאי לעתור להרחבת סמכויותיו ככל שיידרש.

10. ההתחייבות שהפקיד המפרק הזמני במסגרת הליך הקפאת ההליכים תשמש גם במסגרת הליך זה.

11. המפרק הזמני יגיש דו"ח, תוך 45 ימים מהיום.

12. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ב תשרי תשע"ט, 21 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד ליאור מזור
נתבע: קרדיאקס מדיקאל בע"מ
שופט :
עורכי דין: