ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמין שקיראת נגד דורית דן סוכנות לביטוח :

בפני כבוד ה שופטת חוי טוקר

התובע:

אמין שקיראת

נגד

הנתבעים:

1.דורית דן סוכנות לביטוח
2.כלל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תביעת התובע לחיוב הנתבעות בסך 15,000 ₪ בגין תשלומים ששילם עבור תכנית חסכון, כאשר הסתבר בדיעבד כי התשלום יועדו לביטוח סיעודי.
לטענת התובע בשנת 2012 רכש באמצעות הנתבעת 1, שהינה סוכנת ביטוח, פוליסת ביטוח של הנתבעת 2 בסכום של 245 ₪ לחודש, כאשר 100 ₪ מתוכם יועדו לביטוח סיעודי ויתרת הסכום בסך 145 ₪ יועדו לקופת חיסכון. מספר חודשים קודם להגשת התובענה ביקש התובע לשחרר את כספי החיסכון ואז נודע לו כי כל הסכום ששילם בעד הפוליסה יועד לביטוח סיעוד, ולפיכך נמסר לו כי אין סכומים בקופת חיסכון אותם ניתן לשחרר.
התובע טוען כי פנה לנתבעת 1 וביקש ממנה לקבל את הקלטת השיחה שבמהלכה סוכמו תנאי הפוליסה. הנתבעת 1 שלחה לו חלק של ההקלטה שבה נשאל התובע על מצבו הרפואי, אך לא שלחה לו את ההקלטה המלאה של השיחה במסגרתה סוכמו ביניהם תנאי הפוליסה.
לטענת התובע, לא הוכח כי מסמכי פוליסת הביטוח נשלחו אליו, ובכל מקרה, גם אם נשלחו אליו מסמכים במהלך השנים הרי שמדובר במסמכים בעברית והתובע קורא רק ערבית, אנגלית ורוסית.
לפיכך, תובע התובע את סכומי הביטוח אות ם שילם עבור תכנית החיסכון בסך 9,000 ₪ ועוד 3,000 ₪ בגין תשלום ששילם התובע לעורך דין ועוד 3,000 ₪ בגין עוגמת נפש, ובסך הכל 15,000 ₪.
כן טוען התובע כי בכוונתו להגיש תובענה ייצוגית, וביקש כי התובענה שבכותרת לא תחסום את דרכו מפני כך.
מעיון במערכת נט המשפט עולה כי קיים אישור מסירה מיום 6.3.18 של ההזמנה לדין לנתבעת 1.
הנתבעת 1 לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון (יצוין כאן כי לא ברור האם אישור המסירה מתייחס גם להמצאת כתב התביעה או שמא רק להזמנה לדיון) .
הנתבעת 2 הגישה כתב הגנה והתייצבה לדיון.
לטענת הנתבעת 2 התובע בוטח החל מיום 1.10.12 בכיסוי סיעודי "אחריות לעתיד". עם צירופו לביטוח נמסר לתובע דף פרטי הביטוח המפרט את תנאי הפוליסה (תנאי הפוליסה צורפו לכתב ההגנה).
הנתבעת 2 טוענת כי פוליסת סיעוד אינה כוללת רכיב חיסכון. גם אם התובע לא עיין בפוליסה, הרי שבדף פרטי הביטוח מופיעים כל הפרטים המהותיים, וניתן לראות בנקל כי דמי הביטוח שמשולמים הם בגין הכיסוי הביטוחי במידה והמבוטח יגיע למצב סיעודי. הפוליסה שרכש התובע כוללת ערכי סילוק (סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה), וגם ערכי הסילוק פורטו בדף פרטי הביטוח (צורף לכתב ההגנה). לזכות התובע עומדת גמלת סיעוד מסולקת כמפורט בהודעה על סילוק הפוליסה שנשלחה אליו לאחר הבקשה לביטול הפוליסה (צורף לכתב ההגנה).
לטענת הנתבעת 2, התובע לא הוכיח את טענתו כי הוצג בפניו מצג ולפיו חלק מדמי הביטוח ישמשו לחסכון, ומכל מקום התובע לא הוכיח את נזקיו הנתבעים.
באשר לטענת התובע כי אינו קורא עברית טוענת הנתבעת 2 כי לנציגה נמסר כי התובע כן קורא עברית, ומכל מקום התובע יכול היה להסתייע בצד ג' כפי שעשה במעמד הדיון. מדובר במידע שהוא זמין באינטרנט ואין כל קושי לתרגמו.
התובע והנתבעת 2 עתרו למתן פסק דין בהעדר התייצבות כנגד הנתבעת 1.
למעשה, אין חולק כי פוליסת הביטוח אותה רכש התובע הינה פוליסת סיעוד שאינה כוללת מרכיב של חסכון. טענת התובע כי לא הוכח שהמסמכים נשלחו אליו אינה יכולה להישמע, שעה שמדובר בפוליסה שהתובע שילם בגינה במשך כחמש שנים, ואף אם לא נשלחו אליו מסמכים, מצופה היה ש התובע יעקוב אחר פרטי הפוליסה וסכומי הביטוח הנגבים ממנו . טענת התובע כי אינו קורא עברית אף היא אינה יכולה לסייע לו, שכן, יכול היה התובע להסתייע לשם כך בצד ג', והחובה לעשות כן מוטלת על התובע, שעה שערך חוזה בעברית.
מכל מקום, עיקר טענת התובע הינה להטעיה במעמד ההתקשרות. אין מחלוקת בין הצדדים כי ההתקשרות נעשתה בין התובע לנתבעת 1 והנתבעת 2 היתה לצורך העניין ה"ספק".
בנסיבות העניין, התביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית.
כנגד הנתבעת 1 ניתן בזאת פסק דין בהעדר התייצבות בהתאם לתקנה 11 ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976.
מאחר והתובע יכול היה להקטין את נזקו אם היה קורא את תנאי הפוליסה ועוקב אחר פרטי הביטוח, לא מצאתי לחייב את הנתבעת 1 בתשלום בגין הוצאות ועוגמת נפש.
לא ראיתי לקבוע במסגרת פסק הדין האם התובענה שבכותרת תחסום מפני התובע את האפשרות להגיש בעתיד תובענה ייצוגית.
סוף דבר, הנתבעת 1 תשלם לתובע סך של 8,700 ₪ שהם התשלום החודשי בסך 145 ₪ שיועד לתוכנית חסכון כפול 60 חודשים. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלום כל תשלום בפועל.
התשלום ישולם לתובע בתוך 30 ימים.
באשר לפסק הדין כנגד הנתבעת 1, מאחר וניתן בהעדר התייצבות, זכות לבקש את ביטולו בתוך 30 ימים.
באשר לפסק הדין כנגד הנתבעת 2, זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

ניתן היום, ו' תשרי תשע"ט, 15 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמין שקיראת
נתבע: דורית דן סוכנות לביטוח
שופט :
עורכי דין: