ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דולר נכסים בע"מ נגד החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב 1988... :


כבוד השופט ישעיהו שנלר, סגן הנשיא

המבקשים:

  1. דולר נכסים בע"מ
  2. חיים מאהגרפתה

ע"י ב"כ עו"ד אבי ריבקין

נגד

המשיבים:
1. החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב 1988 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רן שליש
(התובעת בת.א. 24468-02-15 ובת.א. 61013-12-16)

2. תחנה לי 26 נכסים והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יאיר הלר
(הנתבעת בת.א. 24468-02-15)

החלטה

1. בפניי בקשה להורות על איחוד הדיון בתיק שבכותרת הקבוע לדיון לפני כבוד השופטת ברקוביץ (להלן: התיק המאוחר) עם הדיון בתיק אזרחי 24468-02-15 הקבוע לדיון לפני כבוד השופטת פלינר (להלן: התיק המוקדם), בהתאם לתקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).

2. מדובר בשתי תביעות היא המשיבה 1 (להלן: התובעת) של אותה תובעת אשר נפתחו בדרך של תביעה בסדר דין מקוצר שעניינן תשלום חוב בגין דמי ניהול עבור נכסים מסחריים בתחום התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב.
בשני ההליכים ניתנה הרשות להתגונן ושני ההליכים מצויים כעת בשלב הגשת תצהירי העדות הראשית – כאשר בתיק המוקדם הוגשו כל תצהירי העדות הרשאית, התקיימה ישיבת קדם משפט שלישית והתיק נקבע להוכחות בחודש מרץ 2019, ואילו בתיק המאוחר הוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם התובעת אך טרם הוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם הנתבעים, המבקשים בבקשה דנן, שכן עליהם להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם עד ליום 15.10.2018, ו כמו כן נקבע קדם משפט בתיק לחודש נובמבר.

3. לטענת המבקשים, לאור העובדה שעומדות לדיון ולהכרעה אותן פלוגתאות ממש ואף עתידים להישמע אותם עדים, יש לשאוף לאיחוד הדיונים הן משיקולים של חסכון במשאבים שיפוטיים ובעלויות לצדדים והן משיקול של מניעת אפשרות להחלטות סותרות של מותבים שונים, הן ביחס לקביעות עובדתיות, הן ביחס למסקנות משפטיות והן ביחס לממצאי מהימנות בנוגע לאותם עדים שיתייצבו להעיד בשני ההליכים.
עוד נטען כי איחוד הדיונים אף ייתן לבית המשפט כלים טובים יותר בבואו להכריע במחלוקות, שכן איחוד הדיונים ייתן לבית המשפט פרספקטיבה רחבה יותר לבחון באמצעותה את הנתונים הצריכים לעניין. המשיבה 2, הנתבעת בתיק המוקדם, הצטרפה לכל האמור בבקשה ונתנה את הסכמתה למבוקש.

4. התובעת, מנגד, מתנגדת בתגובתה מכל וכל לאיחוד המבוקש, בטענה כי היא מגישה מדי שנה עשרות תביעות לדמי ניהול בסדר דין מקוצר כנגד בעלי עסקים במתחם התחנה המרכזית וכי לא יעלה על הדעת לאחד את כל ההליכים הללו לכדי הליך אחד רק בשל הדמיון בעילת התביעה ובחלק מעילות ההגנה.
עוד נטען כי מדובר בחייבים שונים, בנכסים שונים במיקומים שונים, בתקופות חוב שונות בתכלית ובטענות הגנה שרב המפריד ביניהן על המאחד, הכל כמפורט בטבלה המצורפת לתגובה, כאשר איחוד הדיון יביא לסירבול הדיונים, להגשת בקשות רבות ולבזבוז משווע של זמן שיפוטי יקר.
לבסוף, נטען על ידי התובעת כי הבקשה לוקה בשיהוי רב ובלתי סביר בעליל כאשר זו הספיקה כבר להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה ואילו בקבלת הבקשה לאיחוד הדיון תהיה משום פגיעה מהותית בזכויותיה הדיוניות לאור העובדה שתצטרך להגיש מחדש תצהירים מאוחדים בכלל הסוגיות.

5. בתשובת המבקשים לתגובת התובעת, אשר הוגשה על דעתה ובהסכמתה של המשיבה 2, נטען כי העובדה שהתובעת פיצלה את תביעותיה לא רק מקשה על הנתבעים השונים להוכיח את טענותיהם ולעמוד על זכויותיהם, ובכלל זה להוכיח, בין היתר, כי לא זו בלבד שאין כל בסיס אמיתי לחובות הנתבעים, אלא שמצבה של התחנה המרכזית החדשה דורדר בכוונה על-ידי התובעת וחברותיה ל-"אשכול חברות התחנה", אלא אף גורמת להשחתה עצומה של משאבים שיפוטיים, שכן שופטים שונים בתיקים שונים נדרשים לדון באותם דברים עצמם, זאת בגדרן של תביעות לתשלום חובות בגין דמי ניהול, כאשר על פי רוב אין בידי הנתבעים את המשאבים ואת הכלים הדרושים על מנת להסיר את המסווה מעל התביעות ולהוכיח כי לאשורם של דברים בתי המשפט והליכי המשפט משמשים אך אמצעי בידי בעלי השליטה בתחנה המרכזית החדשה לממש את תכניתם להשתלט בנזיד עדשים על נכסי הנדל"ן בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
עוד נטען כי הגם שכל אחד מן ההליכים מתייחס לחנויות אחרות, ולפיכך ניתן, מטבע הדברים, למצוא בכל אחד מההליכים אי-אילו רכיבים שונים בשולי הדברים, הרי שביסוד הדברים ובליבת המחלוקת עומדות לדיון ולהכרעה אותן סוגיות ממש, ובראשן אופן התנהלותה של התובעת בכל הנוגע לאיכות שירותי הניהול בתחנה המרכזית החדשה, אחריותה לדרדור מצבה של התחנה המרכזית החדשה וכן אופן השתת דמי הניהול הנתבעים והטענה כי עסקינן בהשתה פיקטיבית, מניפולטיבית ומפלה שאינה מתבססת כלל על תחשיב מקובל.
לבסוף, נטען כי הבקשה הוגשה במועד הנכון והמתאים, ערב שלב ההוכחות לפני שבית המשפט נדרש לבחון את הראיות ולהכריע בפלוגתאות העומדות להכרעתו כאשר הודגשו ניסיונות ליישב את המחלוקות, לרבות במסגרת גישור חיצוני, ובסופו של דבר, לאחר שהתברר סופית כי אין מנוס מקיומו של שלב ההוכחות בשני ההליכים, תוך שמיעת העדים והבאת ראיות ומשהתברר כי אמנם קיימת חפיפה מהותית ומשמעותית במצבת העדים שעתידים להישמע, בשלו התנאים להורות על איחוד הדיון בשני ההליכים.

6. על פי תקנה 520 לתקנות, רשאי בית משפט או רשם, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם של עניינים אחדים, התלויים ועומדים בפני בית משפט, כאשר כרוכות בהם שאלות דומות של משפט או עובדה:
"ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית משפט אחד וכרוכות בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה, רשאי בית המשפט או הרשם, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין לפי בקשת אחד מבעלי הדין ובין מיזמת עצמו, ובתנאים שייראו לו."

7. הסמכות הנתונה לבית משפט ולרשם, הקבועה בתקנה 520 לתקנות, להורות על איחוד תובענות התלויות ועומדות בבית המשפט, הינה סמכות שברשות, ו בית המשפט רשאי, על פי שיקול דעת ו, להורות על איחודן של התובענות, בין לבקשת בעלי הדין ובין מיוזמה עצמית, ואולם, אינו מחויב לעשות כן.

8. ביסוד הוראת התקנה עומדים השיקולים של ייעול הדיון, חיסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים וכן החשש כי כפל דיונים יביאו לכך שבתי המשפט השונים יגיעו למסקנות עובדתיות שונות ויינתנו הכרעות שיפוטיות סותרות בסוגיות זהות או דומות, בין אותם צדדים. מטעמים אלה, התערב בית המשפט העליון, כבוד הנשיא ברק (כתוארו אז), בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר לא נעתר לבקשה לאיחוד תביעות ברע"א 5669/99 אזולאי נ' דולב חברה לביטוח בע"מ (15 .11.1999). כך גם קיבל כבוד השופט ריבלין (כתוארו אז) בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, שלא להורות על איחוד תביעות ברע"א 9130/02 אורבונד שיווק בע"מ נ' לוי (24 .03.2003).

9. מעיון בכתבי הטענות של הצדדים עולה, כי התביעות בפרשה זו סבות סביב התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, מתייחסות לחוב בגין דמי ניהול, חלק גדול מעדי התביעה הם אותם עדים, ובמסגרת התובענות מתעוררות סוגיות, הכרוכות בהן שאלות דומות של עובדה ומשפט. לכן, לכאורה יש מקום לאחד את הדיון בהן לפי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי.

10. גם אם בתובענות הנתבעות שונות ומדובר בחנויות שונות אשר ביניהן, מטבע הדברים, הבדלים וגם אם הבקשה לאיחוד התובענות לא הוגשה במועד מוקדם יותר, שתי התביעות קשורות לאותו מתחם ואותה תובעת, תומכות באיחוד הדיון בתובענות, אף אם ייתכן כי איחוד התובענה המוקדמת, המצויה בשלב מתקדם מעט יותר, עם ה מאוחרת, יסרבל קמעה את הדיון בתביעות. איחוד התביעות יש בו משום ייעול ההליך, בהשוואה להותרת המצב על כנו, מצב בו שתי התביעות, המעוררות שאלות משותפות, עובדתיות ומשפטיות, יתבררו בשני הליכים שונים ובפני מותבים שונים , כאשר הערכאות השונות עלולות להגיע למסקנות עובדתיות ומשפטיות שונות בכל אחת מן התובענות.
לא התעלמתי מטענת התובעת לפיה מגישה היא תביעות רבות, אולם מסגרת בקשה זו עניינה בשתי התביעות הנדונות ובהתחשב בנטען בהתייחס לאותן התביעות.

11. הבקשה הועברה להכרעתי הואיל ומדובר בהליכים המתנהלים בפני שני מותבים, וכאמור סבורני כי בהתחשב בכל אשר פורט לעיל אין מקום כי הדיון ייערך בפני שני מותבים.
עם זאת, לרבות לאור השוני באשר הוגש עד כה בתיקים השונים וכן על מנת לאפשר למותב הדן לקבוע את אופן ניהול שתי התובענות בפניו, אותיר את ההכרעה האם להורות על איחוד הדיון באופן מלא או באופן אחר בידי המותב אשר דן בתביעה המוקדמת, ואשר יורה אשר ימצא לנכון לפניו.

12. אשר על כן, אני מורה כי הדיון בתביעה דנן יועבר לדיון בפני כבוד השופטת פלינר, אשר בפניה הוגשה התביעה המוקדמת ולהוראותיה בהתאם לאשר צוין בסעיף 11 לעיל .

13. כל צד יישא בהוצאותיו.

14. המזכירות תעדכן הנדרש ותמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018.


מעורבים
תובע: דולר נכסים בע"מ
נתבע: החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב 1988 בע"מ
שופט :
עורכי דין: